Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Aziz en-Nesefi
Bulunan Sonuç : 1


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYÂTI ve ESERLERİ

Mâverâünnehir’de yetişen velîlerin meşhurlarından olan Azîz en-Nesefî -kuddise sırruh- Hazretleri Nesef’te dünyaya gelmiş olup, doğum târihi ile ilgili olarak kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Vefât târihi hakkında kaynaklarda farklı bilgilere rastlanmakla birlikte, eserlerindeki bazı ifâdelerinden onun, 1300 mîlâdî (h. 700) senesinde veya bu seneye yakın bir târihte vefât ettiği anlaşılmaktadır. İlk öğrenimini doğduğu şehirde tamamlayan Hazret, bir müddet tıp tahsili... Devamını Oku