Hakikat Yayıncılık - Muhterem Ömer Öngüt’ün Eserleri | Hakikat Dergisi | Hakikat Medya | Hakikat Kırtasiye
Arama Yap

Aranan : Abdülkerim-i Cili
Bulunan Sonuç : 2


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

HAYATI ve ESERLERİ

Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî -kuddise sırruh- Hazretlerinin torunlarından olan Abdülkerim bin İbrâhim el-Cîlî -kuddise sırruh- Hazretleri Bağdat'ta yetişen velilerdendir. 1365-1428 yılları arasında yaşamıştır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlamış, kısa bir zaman zarfında hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında yüksek derecelere ulaşmıştır. Çok sayıda eser yazmış olmasına rağmen, bunlardan sadece birkaç tanesi Türkçe'ye çevrilmiş olup, “El-insan'ül-kâmil fî Ma'rifet'il-Evâhir vel-Evâil” ... Devamını Oku


Ömer Öngüt Kimdir Nerelidir Hayatı Ailesi Silsilesi Cemaati Eserleri Kitapları Yazıları Sohbetleri Sözleri Görüşleri Düşünceleri

Abdülkerim-i Cîlî -Kuddise Sırruh- (1)

Abdülkerim-i Cîlî -kuddise sırruh- Hazretleri “El-İnsanü’l-kâmil” isimli eserinde Hâtemü’l-evliyâ’nın makamının, Resulullah Aleyhisselâm’a ihsan buyurulan Makâm-ı mahmud’dan başka bir şey olmadığını ve bu makama ondan başka hiçbir velinin erişemeyeceğini ifade ederek şöyle buyuruyorlar: “Her kim bu yakınlık makâmına vâsıl olursa, o kimse Hâtemü’l-evliyâ olup, hitam (hatemiyet) makâmında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-in vârisidir. ” (“El-İnsanü’l-kâmil”; s. 455, trc. A. Mecdi Tolun) Devamını Oku