Nikâh ve Evlilik

Cep Boy (11x16,5 cm), 344 sayfa
Fiyat Listesi


İÇİNDEKİLER

NİKÂH VE EVLİLİK
• Aile
• Evliliğe Teşvik

EVLİLİK ÖNCESİ
• Nişan
• Aranan Vasıflar
• Dünür Üstüne Dünür
• İddet Bekleyen Kadınla Nişanlanmak
• Evlenilmek İstenen Kadını Görmek
• Nişani Bozma
• Dul ve Bakire İle İstişare

EVLİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ
• Nikâh
• Nikâhtaki Hikmet
• Nikâhın Hükmü
• Nikâhın Rükünleri
• Ehliyet
• Nikâhta Velayet
• Veliler Arasında Sıralama
• Nikâhta Vekalet
• Nikâh Akdinin Yapılmasının Şartları
        • 1. Akdi Yapanların Şartları
        • 2. İcap ve Kabuldeki Şartlar
• Evliliğin Sıhhat Şartları
• Sahih Olan Evliliğin Hükmü
• Evlilik Akdinin Müstehapları

NİKÂH KIYMANIN ADABI

MEHİR VE HÜKÜMLERİ
• Mehir Nedir?
• Mehirin Vâcip Olmasının Delili
• Kur'an-ı Kerim'de Mehir
• Sünnet-i Seniye'de Mehir
• Mehirin Lüzumu
• Mehirin Miktarı
• Mehir Olması Uygun Olan ve Olmayan Şeyler
• Mehir Çeşitleri
        • 1. Mehr-i Müsemma
        • 2. Mehr-i Misil
        • 3. Mehr-i Muaccel
        • 4. Mehr-i Müeccel
• Şigar Nikahi
• Mehirde Hak Sahibi Olanlar
• Allah-u Teâlâ'nın Hakkı
• Kadının Hakkı
• Velilerin Hakkı
• Mehirin Alınması İle İlgili Hükümler
• Mehirin Kesinleşmesi
• Mehirin Yarısının Vacip Olması
• Mehirin Tamamının Düşmesi
• Mehirin Tazmini
• Çeyiz

AİLE FERTLERİNİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK (NAFAKA)
• Mahiyeti
• Evli Kadının Nafakası
• İddet Bekleyen Kadının Nafakası
• Çocukların Nafakası
• Anne Baba ve Diğer Usulün Nafakaları

EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR
Muharremat
1. Evlenilmesi Ebedî Haram Olanlar
• A. Nesep (Akrabalık) Yoluyla Haram Olanlar
• B. Sıhriyyet (Evlilik) Yoluyla Nikâhı Haram Olanlar
        • a. "Usûl" ün Karısı
        • b. "Fürû" un Karısı
        • c. Karının "Usûl"ü
        • d. Karının "Fürû"u
• Hürmet-i Musahara
• Süt Kardeşligi Sebebiyle Nikâhin Haram Olmasi
        • a. Her Ne Kadar Yukarıya Çıkarsa Çıksın Kişinin Süt Emme Yoluyla "Usûl"ü
        • b. Her Ne Kadar Aşagiya Inerse Insin Kişinin Süt Emme Yoluyla "Fürû"u
        • c. Süt Anne ve Babanın "Fürû"u
        • d. Süt Nine ve Dedenin Doğrudan "Fürû"u
        • e. Karının Süt Annesi
        • f. Süt Babanın ve Dedenin ve Dedenin Babasının Karısı
        • g. Süt Oğulun, Onun Oğlunun, Süt Kızın Oğlunun ve Aşağıya Doğru Bunların Karıları
        • h. Karının Süt Kızı
• Süt Emzirme Hükümlerinin Farklı Olduğu Yerler
• Haram Kılan Emmenin Şartları
• İlâhi Hikmet
• Şema
• 1. Nesep (Soy) İle Haram Olanlar
• 2. Süt İle Haram Olanlar
• 3. Sıhriyet (Evlilik) İle Haram Olanlar
2. Evlenilmesi Geçiçi Olarak Haram Olanlar
• a. Bir Başka Kocanin Hakki Ile Bagli Olan Kadin
• b. Üç Talâkla Boşanmiş Kadin
• c. Semâvi Bir Dine Bağlı Olmayan Kadın
• d. Kadını, Kız Kardeşi, Halası veya Mahrem Kadınlardan Biriyle Bir Nikâhta Toplamak
• e. Dört Kadınla Evli Bir Erkeğin Beşinci Karısı
• İlâhi Hüküm

EŞLERİN BİRBİRİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI VE VAZİFELERİ
Engüçlü Bağ
Kadının Hakları
• a. Mehir
• b. Nafaka
• c. İyi Geçim
• d. Kadını İffetli Kılma ve Cinsî Yönden Yararlanma
        • Cimâ Âdâbı
• e. Miras
Kocanın Hakları
• a. İtaat
• b. Kocanın Evinde İkamet
• c. Kocanın Dâvetine İcabet
• d. Emanet
• e. İyi Geçim
• f. Te'dip Etme Hakkı (Tebiye Etme)
• g. Hakeme Başvurmak
• h. Miras
Çocukların Hakları
• Nesep Bağı
• Çocuğun Nesebinin Sâbit Olma Yolları
• Sahih Evlilikte Nesebin Sabit Olması
• Evlât Terbiyesi
• Ana-Baba Hakkı

NİKÂHIN BOZULMASI VE SONUÇLARI
• Giriş
• Talâk
• Talâk Yetkisi
• Talâk'ın Rüknü
• Talâkın Lüzumu
• Talâkın Şartları

TALÂK ÇEŞİTLERİ VE BUNLARIN HÜKÜMLERİ
Talâk Çeşitleri
Boşamada Kullanılan Tabirler
• 1. Sarih Olanlar
        • Hükmü
• 2. Kinaye (Kapalı) Olanlar
• 3. Sarih ve Kinâyeli Olanların Dışındaki Boşama İfadeleri
Yazı İle Talâk
Elçi İle Talâk
Sünnet-i Seniyye'ye Uygunluğuna Göre Talâk
• 1. Sünnet Üzere Boşama
        • a. Talâk-ı Ahsen
        • b. Talâk-ı Hasen
• 2. Bid'at Üzere Boşama
Dönüş Imkâni Olup Olmamasina Göre Talâk
• A. Ric'î Talâk
        • Ric'î Talâk'ın Hükmü
• B. Bâin Talâk
        • 1. Beynûnet-i Suğrâ
                • Hükmü
        • 2. Beynûnet-i Kübrâ (Talâk-ı Selâse)
• C. Müneccez (Muaccel) Talâk
• D. Muzaf Talâk
• E. Muallâk Talâk
Kur'an-ı Kerim'de Talâk
HUL' (BEDEL KARŞILIĞINDA BOŞANMA)
• Mahiyeti
• Meşru Oluşu
• Şartlari
• Hükmü
• Hak ve Menfaatler Karşiliginda Hul' Yapmak

MAHKEME KARARIYLA EVLILIGE SON VERILMESI
• Fesih ve Talâk
• Özür ve Hastalık Sebebiyle Ayrılma
• İlâ Sebebiyle Ayrılma
• Yeminden Dönmenin Hükmü
• İlâ'nın Şartları
• Liân Sebebiyle Ayrılma
• Liân'ın Şartları
• Çocuğu Reddetmenin Şartları
• Liân'da Mendup Olan Şeyler
• Eşlerden Birinin Liân'dan Çekinmesi veya Dönmesi
• Zıhar Sebebiyle Ayrılma
• İrtidat veya Eşlerden Birinin Müslüman Olması Sebebiyle Ayrılma

İDDET
• Mahiyeti
• Meşru Oluşu
• İddetin Rüknü
• İddetin Çeşitleri ve Süreleri
        • a. Boşanan Kadinin Iddeti
        • b. Kocası Ölen Kadının İddeti
        • c. Hamile Kadınların İddeti
• İddet Hükümleri
• İddet Süresinde Kadına İşaretle Dünür Olma
• İddet Gerekmeyen Boşanma
• Âdetten Kesilenlerle Hiç Âdet Görmeyenlerin İddeti

ERKEĞİN BOŞANDIĞI KADINA NAFAKA (GEÇİMLİK) VERMESİ
• Evlenen Kadının Nafakası
• Boşanan ve Iddet Bekleyen Kadinin Nafakasi
• Mühim Bir İhtar
• Süt Emzirme

HIDÂNE (ÇOCUĞUN BAKIMI)
• Mahiyeti
• Hıdâne Hakkına Sahip Olan Kadınlar
• Hıdâne Hakkına Sahip Olan Erkekler
• Hıdâne Hakkına Sahip Olanlarda Aranan Vasıflar
• Hıdâne Hakkının Düşmesi
• Boşanan Eşlerin Çocugu Görme Hakki
• Hıdâne Süresinin Sona Ermesi

EVLÂT EDİNME

HAYÂ

KADINLARLA YALNIZ KALMAK

KADINLARA AİT HALLER
• Hayız
• Adet Haline Ait Meseleler
• Nifas
• Hayız ve Nifas Hallerine Dair Bazı Hükümler

Doğum Kontrolü

Tüp Bebek

Kürtaj

Rahim İçine Konulan Alet Gusül Abdestine Mani midir?

Perma Yaptırmak

Saç Boyası Kullanmak

Saç ve Tırnaklar Yakılabilir mi?

İçkili, Çalgılı, Danslı Oyunla Bir Düğündeki Nikahın Durumu

Sünnet Düğünlerinde İşlenen Haramlar

Aile Yuvalarını Kökünden Sarsan Günah ve Afetler

İlâhi Hükümlere Rağmen Yapılan İsyanlar

Birbirini Yoldan Çıkarmaya Gayret Eden Kadın ve Erkekler

YARATILIŞ TESADÜF DEĞİLDİR

 


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |