ALÂK
SÛRE-İ ŞERİF'İ

(96. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2. O, insanı kan pıhtısından yarattı.

3. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.

4. O ki, kalemle (yazı yazmayı) öğretti.

5. İnsana bilmediğini O öğretti.

6. Gerçek şu ki, insan azgınlık eder.

7. Kendini zengin (kendi kendine yeterli) gördüğü için.

8. Şüphesiz ki dönüş Rabbinedir.

9. Men edeni gördün mü?

10. Namaz kılarken bir kulu.

11. Gördün mü? Ya o kul doğru yolda ise?

12. Veya takvâyı emrediyorsa?

13. Gördün mü? O (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa?

14. Allah'ın daima kendini görmekte olduğunu bilmiyor mu o?

15. Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz.

16. Yalancı, günahkâr perçeminden!

17. O hemen gidip meclisini (taraftarlarını) çağırsın.

18. Biz de zebânileri çağıracağız.

19. Hayır! Ona itaat etme, Rabbine secde et ve O'na yaklaş!

 

Sûre 97

 


| Alfabetik Sıraya Göre Sûrelerin Fihristi |
| Kur'an-ı Kerimdeki Sırasına Göre Sûrelerin Fihristi |
| Yayınlarımız | Ana Sayfa |