FECR
SÛRE-İ ŞERİF'İ

(89. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Andolsun fecre.

2. Ve on geceye.

3. Her şeyin hem çiftine hem tekine.

4. Her şeyi karanlığı ile örttüğü dem geceye.

5. Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?

6. Görmez misin Rabbin nasıl yaptı Âd'e?

7. Sütunlar sahibi İrem'e?

8. Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

9. Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.

10. Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı?

11. Zira onların hepsi memleketlerinde azgınlık ettiler.

12. Bulundukları yerlerde bozgunculuğu çoğalttılar.

13. Bundan dolayı Rabbin de üzerlerine azab kırbacını çarpıverdi.

14. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir.

15. İnsana gelince; Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunur, ona bol nimet verirse: "Rabbim bana ikram etti." der.

16. Amma onu imtihan etmek için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: "Rabbim bana ihanet etti." der.

17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz.

18. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz.

19. Size kalan mirası haram helâl demeyip alabildiğine yiyorsunuz.

20. Malı pek çok seviyorsunuz.

21. Hayır! Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman.

22. Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman.

23. O gün cehennem de getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar, fakat artık hatırlamanın kendisine ne faydası var?

24. (İşte o zaman insan): "Ah ne olurdu, keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim!" der.

25. O gün Allah'ın yapacağı azap gibi hiç kimse azap edemez.

26. O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

27. Ey mutmaine olan (huzura eren) nefs!

28. Dön Rabbine! Sen O'ndan râzı, O senden râzı olarak.

29. Haydi gir kullarımın içine!

30. Gir cennetime!

 

Sûre 90

 


| Alfabetik Sıraya Göre Sûrelerin Fihristi |
| Kur'an-ı Kerimdeki Sırasına Göre Sûrelerin Fihristi |
| Yayınlarımız | Ana Sayfa |