TEKVİR
SÛRE-İ ŞERİF'İ

(81. Sûre)

(Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Güneş katlanıp dürüldüğü zaman.

2. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman.

3. Dağlar yürütüldüğü zaman.

4. Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman.

5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.

6. Denizler kaynatıldığı zaman.

7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiği zaman.

8. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.

9. Hangi günahtan ötürü öldürüldüğü.

10. Amel defterleri açıldığı zaman.

11. Gök yerinden koparıldığı zaman.

12. Cehennem alevlendirildiği zaman.

13. Cennet yaklaştırıldığı zaman.

14. Kişi önceden ne hazırladığını bilecektir.

15. Hayır! (Gündüz) kaybolan yıldızlara andolsun!

16. (Gece) ortaya çıkıp gözükenlere.

17. Kararmaya yüz tuttuğu zaman geceye andolsun!

18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun!

19. Şüphesiz ki bu (Kur'an), çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.

20. O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibi katında itibarlıdır.

21. Orada kendisine uyulandır, güvenilen bir elçidir.

22. Arkadaşınız aslâ deli değildir.

23. Andolsun ki onu apaçık ufukta görmüştür.

24. O (Peygamber), gayb haberlerini vermede aslâ cimri değildir.

25. Bu Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26. O halde nereye gidiyorsunuz?

27. O, âlemler için bir öğüttür.

28. İçinizden dosdoğru bir yola gitmek isteyenler için.

29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 

Sûre 82

 


| Alfabetik Sıraya Göre Sûrelerin Fihristi |
| Kur'an-ı Kerimdeki Sırasına Göre Sûrelerin Fihristi |
| Yayınlarımız | Ana Sayfa |