Kasım 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Müminler İçinde Öyle Erler Vardır ki, Allah’a Vermiş Oldukları Ahde Sadakat Gösterirler,
Onlardan Kimi Bu Uğurda Canını Fedâ Etti, Kimi de Bu Dâveti Beklemektedir.
Ahidlerini Hiç Degiştirmemişlerdir.”

(Ahzâb: 23)

Rabb’lerinin Yolunda Olanlar
HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN DEVRİ
      HAZRET-İ EBU BEKİR -Radiyallahu Anh-
      HAZRET-İ ÖMER -Radiyallahu Anh-
      HAZRET-İ OSMAN -Radiyallahu Anh-
      HAZRET-İ ALİ -Radiyallahu Anh-
İSLÂM TARİHİNİN NUMUNE ŞAHSİYETLERİ
      ÖMER BİN ABDÜLAZİZ
      TÂRIK BİN ZİYAD
      SULTAN ALPARSLAN
      OSMAN GAZİ
      ORHAN GAZİ
      MURAD HÜDÂVENDİGÂR
      YILDIRIM BÂYEZİD
      İKİNCİ MURAD HAN
      FATİH SULTAN MEHMED
      YAVUZ SULTAN SELİM
      KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

/ İsmail Yavuz

MÜCÂDELE SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“ALLAH’IM! ŞİKÂYETIM ANCAK SANADIR!”


MEKTUBAT

MÜRŞİDLİK VE ŞEYHLİK (46. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (29)

“DÂVUD-I KAYSERÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ ZEKERİYÂ ALEYHİSSELÂM

Zekeriyâ Aleyhisselâm yeni bir şeriat getirmemiş, Musa Aleyhisselâm’ın şeriatı ile halkı Hakk’a dâvet etmiş, Tevrat ahkamını tebliğ etmekle emrolunmuştu. Ömrünü Kudüs’teki Beyt-i makdis’te Hakk’a hizmet uğrunda geçirmişti. Peygamber olmadan önce de oranın dini reisi olup, ilmi ve ameli ile tanınmıştı. Fevkâlade Rabbanî bir mazhariyete nâil olmuştu.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Ümid ederim ki, “Kenzü’l-İrfân” ser-levhasıyla (adıyla) tab’ ve neşredilen (basılıp yayına sunulan) şu eser-i acizânemi mütâlâa edenler, artık ahlâk-ı hamîdenin menbaı (kaynağı) ve ulûm-i maârifin (ilim ve mârifetin) mecmaı (toplanıp birleştiği yer) dîn-i mübin-i İslâm olduğunu tasdîk ve her türlü hallerini irâdât-ı ilhâm-gâyât-ı Cenâb-ı Risâlet-penâhî’ye (Cenâb-ı Peygamber’in ilhâm dolu düşünce ve iradelerine) tatbik ile ilmen ve amelen seâdet-i dareyn’e (iki cihan saâdetine) vâsıl olurlar. Ve minellahi’t-tevfik (Başarı Allah’tan).”


İKİ AZGIN ARKADAŞ “NEFİS” VE “ŞEYTAN” / Halil İbrahim Emre

"'Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.' dediler." (A'raf: 77)


GÜNDEM

“ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI” / Uğur Kara

Bu faktörler sebebiyle “3. Dünya Harbi Felaketi”nin gecikeceği tahmin edilebilir. Zaten ABD de bu operasyonu yaparken bunun uzun bir süreç olduğunu 10-15 yıl sürebileceğini peşinen açıklamış bulunmaktadır. Ancak her an her şey olabilecekmiş gibi hareket etmek ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Özellikle 2004 ABD başkanlık seçimlerinde yahudi diasporasının hakimiyeti ele geçirme ihtimali gözönünde bulundurulmalı ve bu ülke ile ilişkilerimizde bu tarihe dikkat edilmelidir.


ŞİİR

SIYAH BAYRAKLILAR! / Abdülkadim

Fitne bulutları bizi engelleyemez, aya binmiş gideriz,
Emrini alınca melikenin tahtı oluruz, kilit nedir bilmeyiz,
Süleyman’a varınca teslim olmakta tereddüt etmeyiz,
Musa’nın elinde âsâ olduğumuza bakma! Türeme Firavunlara karşı ejderhaya benzeriz.


II. MURAD HAN VE VARNA ZAFERİ / Yusuf Doğangün

“Eğer padişah biz isek size emrediyoruz, gelip ordumuzun başına geçin; yok siz iseniz, gelip devletinizi müdafaa edin!”


“ÜMMÜ ZERR HADİSİ” / Nihar Üner

“Bir mümin erkek, bir mümin kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir.” (Müslim: 1469)


RAMAZÂN-I ŞERİF

Hadis-i şerif’te:
“Kim ki faziletine inanarak ve mükâfatını Cenâb-ı Hakk’tan umarak Ramazan’da oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyuruluyor. (Tirmizi)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |