Ekim 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“İşte Onlar Allah’ın Hizbi (Partisi)dir. İyi Bilin ki Kurtuluşa Ulaşacak Olanlar Allah’ın Hizbi (Partisi)dir.”
(Mücâdele: 22)
“Kim Allah’ı, O’nun Peygamber’ini ve Müminleri Dost Edinirse, Bilsin ki Galip Gelecek Olanlar Allah’ın Hizbi (Partisi)dir..”
(Mâide: 56)

“ÜLÂİKE HİZBULLAH”
PEYGAMBERÂN-I İZAM HAZERÂTI VE ONLARA TÂBİ OLANLAR
      Nuh Aleyhisselâm ve Ona Tâbi Olanlar
      Hûd Aleyhisselâm ve Ona Tâbi Olanlar
      Salih Aleyhisselâm ve Ona Tâbi Olanlar
      Musa Aleyhisselâm ve Ona Tâbi Olanlar
      İsa Aleyhisselâm ve Ona Tâbi Olanlar
HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM VE ONA TÂBİ OLANLAR
      Milâdî 6. Asır
      Gizli ve Ferdi Dâvet
      Açık Tebliğ
      Her Fırsatta Tebliğ
      İki Hasım Zümre
      Medine Dönemi
      Ashâb-ı Kiram
      Kâffeten Linnas

/ İsmail Yavuz

HADÎD SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 5

ADALET


MEKTUBAT

SOHBET (126. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (28)

“AFÎFÜDDİN TLİMSÂNÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ LOKMAN ALEYHİSSELÂM

Lokman Aleyhisselâm oğlunu böbürlenerek yürümekten nehyederken, en güzel yürüme tarzını da açıkladı. Ne çok çabuk, ne de çok yavaş gitmemesini, ölçülü hareket etmesini öğütleyerek:
“Yürüyüşünde mütevâzi ol!” buyurdu. (Lokman: 19)
Bir kimsenin kibir ve gururu yürüyüş biçimine de akseder. Takvâsı olmayan bir zenginlik, sahibini gururlu hâle getirir. Âmirlik, ilimde yükselmek, kuvvetli olmak, herhangi bir dalda tanınmış olmak... gibi şeyler o insanı gururlu bir hale getirir ve bu hal yürüyüşünde de kendini gösterir.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Evliyâullah da yağmur gibidir. Maddî yağmur olmayınca hayat-ı beşeriye’nin bekâsı mümkün olamayacağı gibi, mânevî yağmur da olmayınca mükevvenâtın bekâsı mümkün olamaz.
Hadis-i şerif’te şöyle buyurulmaktadır:
“Ümmetimin kümmelîni (seçkinleri) yağmur gibidir. Evvelinden mi âhirinden mi hangisinden halkın daha ziyade müstefid olacağı (daha çok istifade edeceği) mâlum değildir.” (Tirmizî)


İSLÂM’IN HUZURU ŞEYTANIN ADIMLARI / Halil İbrahim Emre

“Andolsun ki biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” (Bakara: 155)


GÜNDEM

ABD'de Dehşet: SAVAŞ ASRININ KIVILCIMI ÇAKILDI! / Uğur Kara

ABD’de yaşananlar hakkında yapılan yorumların en isabetlisini şu cümle ile özetlemek mümkündür: “21. yüzyıl 11 Eylül 2001’de başladı.”
Önümüzdeki yılların daha çok savaş ve daha çok acı getirmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü insanlar içerisinde savaştan para kazanan, insanların birbirini kırmasından milli menfaat uman bir taife vardır:
“Onlar yeryüzünde durmadan fesat çıkarmaya koşarlar.” (Mâide: 13)

SIKINTILI GÜNLER HİÇ DE UZAK DEĞİL! / Yusuf Dogangün

Bir şey bulmamak için bir şey yapmamak gerekir. Bir şey yaptığında ben bunun karşılığını bulmam dersen yanılmış olursun. Çünkü Âdil-i Mutlak olan Allah-u Teâlâ zerreden hesap soracak.
Amerika, bugüne kadar yaptıklarının karşılığını görmüş, ettiğini bulmuştur.
“Hakk kulundan intikamını yine kul ile alır,
İlm-i Ledün bilmeyen onu kul etti sanır.”


ŞİİR

AFFET ALLAH’IM BENİ! / Sema Çapa

Ağla ey göz, durma ağla,
Özünü bir tek Hakk’a bağla,
Muhtacım Hâtem-ül Şah’a,
Affet! Allah’ım benim.


BİR İBRET / Emir Koca

Alemlerin Efendisi; “Çocuklarınıza sâliha kadınların sütünü emziriniz, nesebi belirsiz, asaletsiz kadınların sütünü emzirmeyiniz.” diye emir buyuruyor.


ÇOCUK VE HIRSIZLIK / Canan Büşra Kara

Haram ve helal küçük yaşta onların anlayacağı bir dilde öğretilmelidir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |