Eylül 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Ey Kendilerine Kötülük Edip Haddi Aşan Kullarım!
Allah’ın Rahmetinden Ümidinizi Kesmeyin. Allah Bütün Günahları Bağışlar.
Çünkü O Çok Bağışlayan, Çok Merhamet Edendir.
Rabb’inize Yönelin, Size Azap Gelip Çatmadan Evvel O’na Teslim Olun.
Sonra Size Yardım Edilmez.
Siz Farkında Değilken Ansızın Başınıza Azap Gelmezden Önce,
Rabb’inizden Size İndirilenin En Güzeline Uyun!”
(Zümer: 53-54-55)

Öğüt ve Uyarı
Günahlar Yüzünden Gelen Musibetler
ALLAH-U TEÂL’NIN DİNİ VE ALLAH-U TEÂL’NIN PARTİSİ
Hizbullah

Hizbüşşeytan
Hizbülvahşet
Çok Mühim Bir Husus
Mühim Not
Yunus Aleyhisselâm ve Helâktan Dönen Kavmi
PEYGAMBER ALEYHİMÜSSELÂM HAZERÂTI VE ONLARA KARŞI GELENLER
      Şeytan’ın İlk Hizbi ve İlk Vahşet
      Nuh Aleyhisselâm Zamanında Şeytanın Hizipleri
      Hûd Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      Sâlih Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      Şuayb Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      Musa Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
Geçmiş Kavimler ve Günümüz

/ İsmail Yavuz

HADÎD SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 4

AHİRETE GÖRE DÜNYA


MEKTUBAT

RÂBITA VE SÜNNETE İTTİBÂ (124. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (27)

“ŞEYH MAHMUD ŞEBÜSTERİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ LOKMAN ALEYHİSSELÂM

Çok sükut eden, çok düşünen, derin bakışlı bir zât olan Lokman Aleyhisselâm; çok az konuşur, konuştuğu zaman gönüllere nüfuz edecek şekilde hikmetli konuşurdu. Bir başkasının tekrarlanmasını istediği ve söylemiş olduğu hikmet dışında, konuşmuş olduğu bir sözü tekrar etmezdi.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Hasta bir insanın dünyada hiçbir şeyin lezzetini anlayamadığı malûmdur. Binaenaleyh, nefsin hastalığı da ahiret için hiçbir şeyden haberdar olmamaktır.
Bir insan kalbindeki düşüncesine başkasının agâh olduğunu hisseder ve mahcub olursa hâli iyi değil demektir. Bu güzel bir mihenk, ayar ve ölçüdür.


ÜÇ AYLAR

NUR OLAN ATEŞE DÜŞSE NE OLUR? / Halil İbrahim Emre

Namaz gibi zekâtın da çok yerde emrolunması, zekâtın önemini gösterdiği gibi, bu kadar emirlerden sonra yapılmamasının ise Allah-u Teâlâ’nın gazabına sebep olacağı aşikârdır.


NİĞBOLU’YA DÜŞEN YILDIRIM! / Yusuf Doğangün

Bir tarihçi şöyle diyor: “1396 Haçlı seferi için yola çıkan Fransız şövalyeleri ve yardımcı yabancılar, sadece Macaristan’ı ve Bizans’ı kurtarmak için değil, Türkler’i Asya’daki müstahkem yerlerinde ezmek, mukaddes makamları Mısır sultanının pençesinden kurtarmak fikriyle oralara gidiyorlardı. Bunlardan bazıları şüphesiz Niğbolu’dan öteye de gittiler. Fakat bir fâtih, bir kurtarıcı olarak değil, köle ve esir olarak...”

Ulu Cami

GÜNDEM

SELAMET SAHİLİNE DEMİR ATANLARDAN OLALIM! / Uğur Kara

Bela ve musibetlerden kurtulabilmemiz için Hazret-i Allah’a yönelmemiz ve sığınmamız, Hazret-i Allah’ın sevip seçtiği, vazifedar kıldığı kullarına olan sevgi ve saygımızı vesile kılmamız, onlar ile Hazret-i Allah’a yönelmemiz gerekiyor.
Hazret-i Allah’ın ne zaman ne takdir ettiği bilinmez. Ancak gerek Ayet-i kerime’lerde gerek Hadis-i şerif’lerde vaad edilen bir akibet var ki, ne kadar sığınsak azdır.


SUSMAK VE SUSMAKTAKİ HİKMETLER / Fatma Hazar

“Dilini aleyhine (çıkacak sözlerden) muhafaza et, evin ile meşgul ol, hatalarına ağla!” (Tirmizi)


İLÂHİ AF / Hatice Aydın

“Ey iman edenler! Yürekten samimi bir tevbe ile, Allah’a dönün. Umulur ki Rabb’iniz sizin kötülüklerinizi örter.” (Tahrim: 8)


ÇOCUK VE ARKADAŞ / Canan Büşra Kara

“Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık kuracağına dikkat etsin.” (Ebu Dâvud)


ŞİİR

AŞK VE GÖZYAŞI / Mehmet Ali Körpe

Gülşen-i kalbin gülüymüş,
Kaynağ-ı aşkın gölüymüş
Katre katre nur doluymuş
Âşıkların gözyaşları.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |