Ağustos 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

ALLAH-U TEÂL’NIN KUDRET VE AZÂMETİ SONSUZ VE SINIRSIZDIR
“Göklerde Olanları, Yerde Olanları Hepsini Size Musahhar Kılmıştır. Şüphesiz ki Bunda Düşünen Bir Topluluk İçin Âyetler (deliller) vardır.” (Câsiye: 13)
“Göklerin ve Yerin Yaratıcısı O’dur. Bir Şeyin Olmasını Hükme Bağladığında Ona Sadece: ‘Ol!’ der, O da Hemen Oluverir.” (Bakara: 117)

O’dur ve O’ndandır
Güneş ve Ay
Yıldızlar
Rüzgârlar
Yağmurlar
Buhar
Dağlar
Denizler
Ateş
MEYVELERDEKİ İLÂHÎ HİKMETLER

/ İsmail Yavuz

HADÎD SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

CENNETTE DERECELER


MEKTUBAT

MÜMİNİN KALBİ ARŞ-I RAHMAN’DIR (58. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (26)

“BOSNALI ABDULLAH RÛMİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

“Allah emniyet ve huzur içinde olan bir şehri misal verir ki, oraya her taraftan bolca rizik geliyordu.
Fakat onlar Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yapmakta oldukları şeylere karşılık, Allah onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı.”
(Nahl: 112)


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Üç kişi bir sofrada yemek yiyorlar. Üçten birine sevap yaziliyor, digerine günah yaziliyor, diger birine de ne sevab ne de günah yaziliyor. Eger ibadet yapayim diye kuvvet kasdiyle yerse sevap yazilir. Eger fisk için veya eşkiyalik yapayim diye yerse günah yazilir ve eger ne ibadet ne de fisk kasdetmezse ne sevap ne de günah yazilir.
Meselâ bir insan para kazanarak zekât vereyim, hayir yapayim diye çalişirsa sevaptir. Ve eger paraya âşik olmuş, haram ve helâl ne olursa olsun para toplamak için çalişirsa şekavettir. Hiç bir niyetsiz olursa hayvan gibidir.
“Amelin hükmü niyete tâbidir.” (K. Hafâ)


İLÂHİ EMİR “NAMAZ VE ZEKÂT” / Halil İbrahim Emre

Namaz gibi zekâtın da çok yerde emrolunması, zekâtın önemini gösterdiği gibi, bu kadar emirlerden sonra yapılmamasının ise Allah-u Teâlâ’nın gazabına sebep olacağı aşikârdır.


MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ / Yusuf Doğangün

930 yıl önce ‘26 Ağustos 1071’ günü Allah-u Teâlâ’nın lütfu ile Anadolu kapılarını açarak bu güzel vatanı İslâm dünyasına hediye eden aziz şehidlerin, gazilerin ve bütün askerlerin ulvî hatırasına...


GÜNDEM

ÖNÜMÜZDE BÜYÜK TEHLİKELER VAR! / Uğur Kara

Ekonomik sıkıntıların tetikleyebileceği bir sosyal patlamadan maksatları doğrultusunda faydalanmak isteyen bölücü zihniyetli, Türkiye düşmanlığını inanç düsturu haline getirmiş kimseler ülkemizin başına büyük gaileler açabilirler. Halkımıza ve özellikle okuyucularımıza bu fitnetlerden şiddetle uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

TÜRKİYE BU BUNALIMLARI ATLATABİLECEK Mİ? / Şinasi Çapa

Kriz bahanesiyle Türkiye’nin önemli sanayi tesislerini ölü fiyatına kapatmak, satın almak peşindedirler. GAP, THY, Telekom, Şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, çay, fındık fabrikaları vs. Hepsini içine alan geniş çevreli bir kuşatma harekâtı. Dün hile ve oyunlarla Musul petrollerini gasbeden güçler, bugün aynı oyunları oynuyorlar ve diğer madenlerimiz, kıymetli mallarımız üzerinde tekel kurmaya çalışıyorlar.


NİMETE ŞÜKÜR / Hatice Aydın

Âyet-i kerime’de:
“Rabbinin verdiği rızıktan yiyin ve O’na şükredin.” buyuruluyor. (Sebe: 15)


ŞİİR

EMİR SULTAN / Mehmet Ali Körpe

Buhara’dan geldi bir nur,
Osmanlı’ya verdi huzur,
Gönül sen de irtibat kur,
Emir Sultan, hem ne Sultan!

YAKARIŞ / Ayşe

Bizi bize bırakma Allah’ım
Hıfz-u himayene al.
Kemâl olsun imanım,
Ruhumu, yavaş al.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |