Mayıs 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

İMANA DÂVET VAZİFESİ KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR

“İçinizden İnsanları Hayra Çağıran, İyilikleri Emredip Kötülükten Sakındıran Bir Topluluk Bulunsun.
İşte Onlar Gerçek Kurtuluşa Erenlerdir.”
(Âl-i imran: 104)

Asrın Cehâleti
Dâvetin Mâhiyeti
      İslâm’a dâvet
      İmana dâvet
      Allah yoluna dâvet
      Allah’ın Kitab’ına dâvet
      Hayra dâvet
      Kurtuluşa dâvet
      Cennete dâvet
      Hayat kaynağına dâvet
Din Nasihattır:
      Allah için nasihat
      Kitabullah için nasihat
      Resul'ü için nasihat
      Müslümanların devlet başkanları için nasihat
      Bütün müslümanlar için nasihat
Dâiyallah
Cihad-ı Ekber
Hidayet Rehberleri Peygamberler
Vâris-i Enbiyâ
Türemeler
Dâvetçi Mümin’in Kıssası
Uyarılara Kulak Vermeyenlerin Âkıbeti
Her Fırsatta Tebliğ

/ İsmail Yavuz

VÂKIA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 6

“KİTAB-I KERİM”


MEKTUBAT

SÂLİK-İ MECZÛB, MECZÛB-İ SÂLİK  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (23)

“HALLÂC-I MANSUR -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

Süleyman Aleyhisselâm Belkıs’la beraber Sebe heyetinin gelmekte olduğunu öğrenince, Allah-u Teâlâ’nın kendisine tahsis buyurduğu mucizelerden bir kısmını onlara göstermeyi, böylece hiç tereddüde kapılmadan iman şerefiyle müşerref olmalarını arzu etti.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Tarik’a dahil olan bir kimse ilmini, amelini, ahlâkî hâlini bidayette ve vasatta tashih ve tadil etmeye muvaffak olamazsa tarikattan istifade edemez ve edememiştir.
Tarikata intisap eden her şahıs mutlaka bir sıcaklık hissetmelidir. Çünkü hamama giren kimse sıcaklık hissetmezse hamamın evinden ne farkı olabilir?


HAZRET-İ ALLAH’A VE RESUL’ÜNE AÇILAN SAVAŞIN SONU / Halil İbrahim Emre

“Yok eğer fâizi terketmezseniz, bunun Allah’a ve peygamberine açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer fâiz almaktan tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Böylece ne kimseye haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (Bakara: 279)


NUMUNE LIDERLER / Yusuf Doğangün

Ömer bin Abdülaziz Hazretleri daima üzüntülü ve düşünceli oluşunun sebebini soran kölesine:
“Doğudan batıya kadar Ümmet-i Muhammed’in hukukunu korumak bana vazife oldu. Bundan büyük üzüntü mü olur?” diye cevap vermiştir.


DİŞ TEMİZLİĞİ VE MİSVAK / Osman Kocakavak

“Cibril (a.s.) bana her gelişinde misvak kullanmamı emrederdi. Öyle ki dişlerimin zedeleneceğinden endişe ederdim.” (İbn-i Mâce)


GÜNDEM

BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILMASI GEREKEN ÖNEMLİ ADIMLAR VAR!
/ Uğur Kara

Türkiye’nin dış tehditlere karşı muvaffakiyetinin ilk halkası Rusya’ya üstünlük sağlamaktan geçmektedir. Bu nedenle bu hesaplaşma kaçınılmazdır.

BOR MADENLERİ MİLLİ MENFAATLERİMİZ İÇİN ASLA ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR / Şinasi Çapa

Tarımdan nükleer tesislere ve uzay çalışmalarına kadar pek çok alanda alternatifsiz bir maddedir. ABD Uzay Mekiği Challenger’ın infilakından geriye sadece Türk borlarından imal edilen kabin kesiminin sağlam kaldığı biliniyor.


FATİH SULTAN MEHMED HAN VE İSTANBUL’UN FETHİ / Hüsameddin Erentuğ

Resulullah Aleyhisselâm Fetih’ten sekizyüz sene kadar evvel bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuştu:
“Kostantiniyye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!” (Ahmed bin Hanbel)


ŞİİR

NEREYE? / Mehmet Ali Körpe

Terketmedin usancı,
Özünde var bir sancı,
Kuşanmışsın ey yolcu!
Bu yolculuk nereye?


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |