Nisan 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Kendinize Azık Edinin! Şüphesiz ki, Azığın En Hayırlısı Takvâdır.” (Bakara: 197)

“Dini Allah’a Has Kılarak İhlâs İle Kulluk Et. İyi Bil ki Hâlis Din Ancak Allah’ındır.” (Zümer: 2-3)

Dünya Saadetini Ahiret Selâmetini Kazananlar ve Kaybedenler
Dünyada Ulvi Hayat
Ahirete Göçerken
Ahirette Ulvi Hayat
Dünya Müferridleri
Dünyada Süflî Hayat
Ahirete Göçerken
Dünya Müferridlerinin Nursuzluğu
Ahirette Süfli Hayat

/ İsmail Yavuz

VÂKIA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 5

“HALLÂK-I AZİM”


MEKTUBAT

FETHU’R-RABBÂNİ KİTABI HAKKINDA  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (22)

“DÂVUD-I KAYSERİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

Hüdhüd'ün haber verdiği hükümdar, Belkıs adında bir kadın idi. Babası Şerahil, hükümdar soyundan bir kimse olup, kendisinin oğlu olmadığı için, ölümünden sonra kızı tahta oturmuş, Sebe kavmini idare etmeye başlamıştı.
Sebelilerin bulunduğu yer, Yemen'de Sana şehrinin kuzeydoğusunda bulunuyordu. Merkezleri Mârib şehri idi.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

“Elif lâm mim. Bu kitabdır ki, kendisinde (Allah katından gönderilmiş olduğundan) hiç şüphe yoktur. O takvâ sahibleri için doğru yolun tâ kendisidir.” (Bakara: 1-2)
Kur’an, ehl-i takvâ için hidayettir. Ehl-i takvâ, görmediği şeylere iman eder. Ferâiz-i ilâhiyeyi de ifâ ederler ve Cenâb-ı Hakk’ın ihsân ettiği erzaktan bir kısmını fukaraya verirler. İşte ehl-i takvâ bunlardır. Hidayet ehli bunlardır. Dünya bu gibi insanlar için ışıktır, karanlığa gitmezler ve ahiret gününe de yakîn hasıl ederler..


HAZRET-İ ALLAH’IN LÜTFU OLMADAN KİMSE CENNETE GİREMEZ / Halil İbrahim Emre

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
"Sizden hiç kimse amel ve ibadeti ile kurtulamaz." buyurdu.
Sahabe-i kiram -radiyallahu anhüm-: "Sen de mi yâ Resulellah?" diye sordukları zaman ise şöyle buyurdu:
"Evet ben de. Meğer Allah-u Teâlâ rahmeti ve fazlı ile beni koruya." (Müslim: 2816)


GÜNDEM

VATANIMIZI DÜŞTÜĞÜ BU DURUMDAN KURTARABİLMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR GAYRETLE ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALINMASI İCAP EDİYOR!
/ Uğur Kara

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemin icap ettirdiği hukuki altyapı ona göre hazırlanmalıdır.
Memleket hazinesine yapılan ihanet “Vatana ihanet” kapsamına alınmalıdır. “Vatana ihanet” suçunun cezası en ağır ceza olmalıdır. Vatana ve memleket hazinesine ihanet suçlarında zamanaşımı, af, ceza indirimi gibi kolaylıklar kaldırılmalıdır.
Soyguncuların, banka batıranların bütün mal varlıklarına, bütün şirketlerine el konulabilmelidir. El koymaların ve hukuki sürecin hızlandırılabilmesi için olağanüstü yetkilerle donatılmış savcılıklar ve mahkemeler ihdas edilmelidir.

TÜRKİYE ÖRTÜLÜ İHANET ÇEMBERİNE ALINMIŞ BULUNUYOR / Şinasi Çapa

Türkiye kendi içinde bile isteklerini tam olarak anlatamamaktadır ve aydın yaftalı bazı kişi ve kurumların AB’nin tuzakları paralelinde çalıştıkları görülmektedir.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINI İYİ TANIMALI VE ÇOK DİKKAT ETMELİDİR. / Nuri Ölçer

Türkiye, ABD’ye rağmen Irak’la ticareti tercih etmiştir. Bu tercih Amerika’nın Körfez ve Ortadoğu politikasına tamamen zıttır. Yahudi ve ABD güçsüz bir Irak, sömürge bir Kuveyt, İsrail’le kolkola bir Ürdün ve işbirlikçiler tarafından yönetilen bir Türkiye ve Mısır istemektedir.


ŞİİR

AŞK İKSİRİ / Mehmet Ali Körpe

Eğildi başlar,
Düzeldi işler,
Sarp sarp yokuşlar,
Geçilekaldı.


FEYİZ RÜZGÂRI / Betül Küpçü

Ramazan-ı şerif umresinde duyulan hazlar böyle olursa; Hacc günlerinde duyulan hazların güzellik ve neşvesini kaleme dökmek hiç mümkün olmasa gerek!
“Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur, sen herşeyi duyan ve bilensin.” (Bakara: 129)


MÜJDE! / Canan Büşra Kara

Çocukları üzerine titreyen anne ve babalara büyük bir müjdemiz var:
Muhterem Ömer Öngüt’ün “Çocuğun İlâhi Ahkâm Mucibince Terbiyesi ve Yetiştirilmesi” isimli eseri Hakikat Yayıncılık tarafından geçtiğimiz ay yayınlandı.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |