Mart 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

ÂDİL-İ MUTLAK OLAN ALLAH-U TEÂLÂ ADALETİ EMREDER

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hud: 112)

İyi Âmir; İlâhî Hoşnutluğu ve Halkın Sevgisini Kazanmıştır,
Vatanını ve Halkını Düşünür, Rahmeti ve Bereketi Celbeder.

Kötü Âmir; Dinine ve Vatanına İhanet Eder,
Kendine ve Halkına Zulmeder, Uğursuzluk ve Bereketsizlik Sebebidir.

Devlet Yönetiminde Adalet
İslâm Dini ve Adalet
İyi Âmirler
Kötü Âmirler
Hainleri Savunmak Hıyanettir
Devlet Malından Çalmak
Allah-u Teâlâ’nın Hoşnutluğunu Kazanan İyi Âmirler ve İcraatları
      Hazret-i Ebu Bekir -Radiyallahu Anh-
      Hazret-i Ömer -Radiyallahu Anh-
      Hazret-i Osman -Radiyallahu Anh-
      Hazret-i Ali -Radiyallahu Anh-
      Ömer Bin Abdülaziz
      Selâhaddin Eyyûbî
      Sultan Alparslan
      Osman Gazi
      Murad Hüdâvendigâr
      Yıldırım Beyazid
      Sultan Murad
      Fatih Sultan Mehmed

/ İsmail Yavuz

VÂKIA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 4

“DEFTERLERİ SOL TARAFINDAN VERİLENLER”


MEKTUBAT

SEVGİLİNİN CEFÂSI SAFÂDIR   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (21)

“SEYYİD ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

“Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan teşekkül etmiş orduları toplandı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevkediliyordu.” (Neml: 17)


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

“Eski devirlerde pek büyük zevât gelmiştir. Şimdi ise öyle zevât yetişmiyor.” deniliyor. Onlarla şimdikilerin farkı araştırılıyor. Yağmurun hangisi hayırlı olduğu belli olmadığı gibi onların da evvelkilerin mi, yoksa sonrakilerin mi daha hayırlıdır, pek de belli olamaz. Herhangi bir zamanda yağan yağmur ancak o zaman için hayırlı olduğu gibi, evvel gelen evliyaullah da o zaman için hayırlı olur, denilebilir.


BAHTİYAR KULLARIN BAYRAMI / Halil İbrahim Emre

Gerçek mânâda hakiki bayramlar, ahireti kazananların bayramıdır. Onlar dünyayı boşamış, ahiretle evlenmişlerdir. Hazret-i Allah’ın selâmı, esenliği onların üzerine olunca, Hakk Teâlâ Hazretleri’nin Cemâlullah’ını seyre dalınca; o daldıkları nur deryasının içinde hakiki mânâda bayram sevincini yaşayacaklardır. İşte hakiki bayram da bu bayramdır.


ŞİİR

CANLARIN, CANANLARIN HAYRAN KALDIĞI BENİM SEVGİLİM / Abdullah Kotan

Özden Allah diyen bir sevgili var,
Şeker, bal damlayan nefis dili var,
Her an Hakk’a giden tam menzili var,
Muhabbeti Hakk’tan gelen Sevgili.


GÜNDEM

SOYGUNCULARIN SONU GELDİ, ARTIK ADALETİ AYAKTA TUTMAK İSTEYENLER VAR!
/ Uğur Kara

Cumhurbaşkanı Sezer’in 19 Şubat’ta yapılan MGK toplantısındaki çıkışı küçümsenmemesi gereken çok önemli bir harekettir.
Zira devlet malını kendi aralarında pay eden yapılanmanın devamı anlamına gelebilecek her türlü düzenleme yakın ve uzun vadede memleketin daha çok mahvolmasına, ülkemizin siyasi bağımsızlığının daha fazla kaybedilmesine sebep olabilecek büyük bir tehlikedir.

FRANSA’NIN TÜRK DÜŞMANLIĞI VE GERÇEKLER / Şinasi Çapa

Biz onları ne kadar anlasak bile onlar bizi anlamak yüksekliğine ulaşamayacaklardır. Bizde bu kimlik, bu din olduktan, onlarda bu kin bulunduktan sonra bu çatışmalar devam edecektir.


KURBAN BAYRAMI VE ÇOCUK / Canan Büşra Kara

Çocuklarımıza dinimizi sevdirmek için her fırsatı güzel değerlendirmemiz gerekmektedir. Bayramlar da bu fırsatların değerlendirilebileceği senenin en güzel günleridir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |