Şubat 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

MUCİZE HADİS-İ ŞERİF
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Zamanımızı ve Yaşanan Hadiseleri
“Devlet Malı (Hazine) Belirli Çevrelerin Menfaati Yapıldığı Zaman...” (Tirmizi)
Hadis-i Şerif’i İle Olduğu Gibi Haber Vermişlerdir.

Mucize Hadis-i Şerif:
Haramla Yapılan İcraatlar:
Devlet Malının Belirli Birkaç Çevrenin Menfaati Yapılması:
DEVLET MALINDAN ÇALMAK (GULÛL)
      Mahiyeti:
      Haram Oluşu:
      Devlet Malını Şahsi İşlerde Kullanmak:
RÜŞVET
      Mahiyeti:
      Haram Oluşu:
      Hükümde Rüşvet:
      Memur ve Rüşvet:
      İslâm’da Emanetin Önemi:
Ahiretteki Âkıbet:

/ İsmail Yavuz

VÂKIA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

“EVVELKİLER VE SONRAKİLER”


MEKTUBAT

İLÂHÎ CEZBE  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (20)

“SEYYİD ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

Allah-u Teâlâ’ya şöyle niyazda bulunmuştu:
“Ey Rabbim! Beni bağışla! Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver! Şüphesiz ki sen karşılıksız bağışta bulunansın.” (Sad: 35)
Onun bu arzusu dünyâya meyil ve muhabbetinden değil, âhirete olan rağbetinden ileri geliyordu.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Hadis-i şerif’te:
“Rahmanın cezbelerinden bir cezbe, insan ve cinlerin ameline denktir.” buyurulmuştur.
Cenâb-i Hakk’ın cezbi, ins ve cinnin amelinden efdaldir. Çünkü insanın kendi kuvvet ve tâkatiyle Cenâb-ı Hakk’a sülûk ve kurbiyyetiyle, Cenâb-ı Hakk’ın ahz-u cezbi arasındaki fark; beynes-semâ ve’l-arz (gök ile yer arası) gibidir. Hatta insanda olan kuvvet, Cenâb-ı Allah’ın kuvvetine nisbeten yok gibidir.


HELÂLİN NURU, HARAMIN NÂRI / Halil İbrahim Emre

Allah-u Teâlâ mümin kullarına helâl ve temiz rızıklardan yemeyi ve bu rızıklardan dolayı şükretmelerini emir buyuruyor:
“Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden helâl ve temiz olarak yiyin. Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine şükredin.” (Bakara: 172)


GÜNDEM

İDARİ BOZUKLUK HALKIN BOZUKLUĞUNA DELÂLET EDER
/ Yusuf Doğangün

"Zamanınızdan şikâyetinize sebep olan şeyler, amellerinizin bozukluğundandır." (Hadis-i şerif)

YOLSUZLUKLAR ÜLKESİ TÜRKİYE / Şinasi Çapa

Kadri yüce sevgili Peygamber’imiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Sizden herhangi bir kimseyi memur tayin ettiğimizde, o bizden bir iğneyi veya iğneden daha değersiz bir şeyi gizleyecek olursa bu bir hıyanettir. Kıyamet gününde onunla gelir.” (Müslim: 1833)

TÜRKİYE, ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMALIDIR! / Uğur Kara

“Verelim kurtulalım”, “Ne pahasına olursa olsun AB’ye girelim”, “AB’ye girmekten başka çaremiz yok” gibi fikirlerin yılmaz savunucuları, AB’nin bizi bölmeye çalıştığını söylemenin abartı olduğunu, hatta ülke içindeki statükosunu kaybetmek istemeyenlerin bir uydurması olduğunu söyleyip durmakta, bu mücadeleyi sekteye uğratmak için gayret sarfetmektedir.


ŞİİR

HAKK'IN REHBERİ / Nuray Çakıroğlu

Bir güneş doğdu, her iki cihana rahmet
Onun ışığı verir ancak selâmet
Kör etmiş gözleri amansız bir gaflet
Uyanınca anlarız bir gün elbet.

GÖNÜL / Mehmet Ali Körpe

KÖRPE'ler güler,
Gözyaşın siler,
Ummana dalar,
Güldükçe gönül.


KIŞ VE ÇOCUK / Canan Büşra Kara

Kış mevsiminde, yaz mevsiminde olduğu gibi uzun zaman dışarıda durulmadığı bir gerçektir. Bu nedenle aile dört duvar arasında birbiriyle daha uzun görüşme imkanı bulur. Ebeveynler olarak bizler bu imkanı değerlendirmeliyiz ve her alanda öğüt vermenin yanında davranışlarımızla da çocuklarımıza güzel bir numune olmaya çalışmalıyız.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |