Aralık 2000 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde şöyle buyuruyor:
“Onların bir çoğunu, kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü şey ne kötüdür! Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedî kalacaklardır. Eğer onlar Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene (Kur’an’a) inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış fâsıklardır. Andolsun ki insanların içerisinde, müminlere en şiddetli düşman olarak yahudileri ve Allah’a şirk koşanları bulursun.” (Mâide: 80-81-82)
ALLAH-U TEÂL’NIN İLÂHÎ EMRİNE BİR BAKIN,
BİR DE BUNLARIN İCRAATLARINA BAKIN.
BUNU MÜSLÜMAN YAPABİLİR Mİ? YAPAMAZ!

Hazret-i Yakup Aleyhisselâm:
İsrâiloğulları:
Lânetlenmiş Kavim:
İsrâiloğullarının Durumu:
Özelliklerin En Kötüleri:
İlâhî Hüküm:
HAZRET-İ MUSA ALEYHİSSELÂM
      Bir Büyük Peygamber:
      Firavun’un Rüyâsı:
      Nil:
      Firavun’un Sarayında:
      İmtihan:
      Medyen:
      Tur Dağı’ndaki İlk Tecelli:
      Mucizeler:
      Firavun’un Helâkı:
      Tih Sahrası:
      Tur’da Kırk Gün:
      Tur’a İkinci Çıkış:
      Menn-ü Selvâ:
      Arz-ı Mukaddesin Fethi:
      Sonraki Devirler:
YAHUDİLİK VE TEVRAT
      Yahudi Tıyneti:
      Bekledikleri Halde:
      Destek Olacak Yerde:
      Tevrat:
      PEYGAMBERLERE YAPILAN İFTİRALAR
TEVRAT’IN TAHRİP VE TAHRİF EDİLMESİNE MİSALLER
      Tevrattaki Tenakuzlar:
Peygamberimiz Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Tevrat’ta Haber Verilmesi:

/ İsmail Yavuz

VÂKIA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“ZENGİNLİK SÛRESİ”


MEKTUBAT

LETÂİF-İ HAMSE  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (18)

“ABDÜLGÂNİ NABLUSİ -Kuddise Sırruh-”-(2)


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ DÂVUD ALEYHİSSELÂM

Davut Aleyhisselâm son zamanlarda Allah-u Teâlâ’ya “Ey Rabbim! Ömrüm uzadı, yaşım oldukça ilerledi, bacaklarım zayıfladı.” diyerek halini arzetmişti. Allah-u Teâlâ cevaben kendisine “Ey Davut! Ne bahtiyar insandır o kimse ki, ömrü uzamış ve ameli de güzel olmuştur!” buyurdu.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

İnançsız birisi Dergâh’a gelerek içten içe müslümanlarla alay etmeye başlar. Sonunda da: “Her türlü kötülük müslümanlarda; yalan, hırsızlık gibi fenâlıklar hep onlarda. Bu nasıl din?” diyerek içindeki kinini dışa vurur.
Hazret ona şu karşılığı verir:
“Bu senin söylediklerin bile dinimizin büyüklüğüne delildir. Başka dinler bâtıl olduğu için şeytan onlarla pek fazla uğraşmıyor. Çünkü boş eve hırsız girmez.”


GECENİN NUR İNCİLERİ / Halil İbrahim Emre

İnsan gece namazındayken Sultan’ın kapısını çalıyor demektir. Kim Sultan’ın kapısını ısrarla çalarsa bu kapı bir gün yüzüne açılabilir. Gece kılınan namazın gündüz kılınan nafile namaza karşı taşıdığı üstünlük tıpkı gizlice verilen sadakanın başkalarının gözü önünde verilen sadakaya göre taşıdığı üstünlük gibidir.


GÜNDEM

TÜRKİYE GİZLİ DÜŞMANLARI İLE CİDDİ BİR MÜCADELE VERİYOR / Uğur Kara

Millet olarak haddinden fazla kabahatimiz, çok büyük isyanlarımız olduğu için büyük belalar, büyük afetler yaşıyoruz. Fakat bütün kabahatimize rağmen bu memleketin bir sahibi var. Vatanın, dinin, imanın yok olması için gayret eden düşmanlarımıza fırsat vermiyor. Elhamdülillah.
Bu ilahi nimetin kıymeti bilinmelidir.

“YOL HARİTASI” “BÖL HARİTASI” MI? / Şinasi Çapa

AB’nin Yol haritası olarak önümüze koyduğu dayatmaların esas gayesi Türkiye’yi bölmektir.
Milletimizin buna seyirci kalması düşünülemez, vicdan sahipleri ihanet karşısında susamaz.


ŞİİR

EN KÂRLI GÖNÜL / Mehmet Ali Körpe

Zuhur ederse nur, zulmeti deler,
Dertler derman bulur çehreler güler,
KÖRPE gibi, onlar gibi niceler,
Hakk'ı hakikatı arayıp gider.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |