Ekim 2000 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


BAŞYAZI

GÖNÜLDEKİ GERÇEK İMANI AÇIĞA ÇIKARAN EN BÜYÜK ÖLÇÜ, ALLAH’IN VE PEYGAMBER’İN HÜKMÜNE TEREDDÜTSÜZ BOYUN EĞMEKTİR.

“HİDAYET KENDİSİNE APAÇIK BELLİ OLDUKTAN SONRA, PEYGAMBER’E MUHALEFET EDİP İNANANLARIN YOLUNDAN BAŞKASINA UYAN KİMSEYİ DÖNDÜĞÜ YOLDA BIRAKIRIZ. AHİRETTE DE KENDİSİNİ CEHENNEME SOKARIZ. NE KÖTÜ BİR DÖNÜŞ YERİDİR ORASI!” (NİSÂ: 115)

Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’a İtaat
İlâhî Hükümler
İslâm’ı Yaşamak
ALLAH-U TEÂL’NIN NURU, ÂLEMLERİN GURUR VE SÜRÛRU MUHAMMED ALEYHİSSELÂM
      Nur
      Elest Bezmi
      Ağır Bir Misak
      İlâhî Meth-ü Senâ
      Ebul-Ervah
      Sebeb-i Mevcûdat
      En Büyük Nimet
      Aziz Peygamber
      “Nurun Alâ Nur”
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM VE PEYGAMBERLER ARASINDAKİ YERİ
SÜNNET-İ SENİYE’NİN İSLÂM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
      Sünnet-i Seniye’nin Çeşitleri
      Sünnet-i Seniye’nin Yazılması ve Toplanması
      Sünnet-i Seniye’nin Kaynak Oluşuna Dair Deliller
      Ashâb-i Kiram Hazerâtinin Sünnet-i Seniye’ye Bağlılığı
      Hüküm Getirme Yönü İle Sünnet-i Seniye

/ İsmail Yavuz

RAHMAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 4

KIYAMET VE AHİRET


MEKTUBAT

ZERAFETİNİZİN İFADESİ MEKTUBUNUZ  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (16)

“BÂLİ-İ SOFYAVİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ DÂVUD ALEYHİSSELÂM

Âyet-i kerime’de:
“Ona demiri yumuşattık.” buyuruluyor. (Sebe: 10)
Onun için demiri yumuşatan Allah-u Teâlâ, ona zırh yapma sanatını da öğretmişti.
Diğer bir Âyet-i kerime’sinde ise:
“Ona, sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik.” buyuruluyor. (Enbiyâ: 80)


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

"..İşte biz böyleyiz. Biri götürür, biri getirir, biz arada vasıtayız. Bu gördüğün şeyler de birer emanettir. Sizi meşgul ettiği kadar bizi meşgul etmez, Rabbimizle aramıza girmez."


MARMARA DEPREMİ SONRASI İMANI KUVVETLENENLER, AZGINLIKTA ISRAR EDENLER / Halil İbrahim Emre

O isterse hükm-ü ilâhi’siyle yanardağları patlatır, denizleri yarar. Yıldırımlarla, pişmiş taşlarla, göktaşları ile şehirleri yere batırmakla, dilediği şekilde azabını indirir..


İLİM SEMASININ YILDIZLARI: MÜSLÜMAN ALİMLER / Yusuf Doğangün

Geçen yarım asrı şöyle bir süzersek, insanlık tarihinde görülmemiş yeniliklere, teknolojik gelişmelere, yeni keşiflere sıkça rastlarız. Bilim ve teknoloji bizlere her gün yeni bir şeyler sunarak hayatımızı kolaylaştırmaya ve baş döndürücü bir hızda katlanarak ilerlemeye devam ediyor.


İÇİMİZE DÜŞEN CEMRE “ÜMİT” / Betül Küpçü

“Resulüm! De ki: Ey kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Rabbinize yönelin, size azap gelip çatmazdan evvel O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.”
(Zümer: 53-54)


GÜNDEM

SOYKIRIM MASALI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / Uğur Kara

Ermeni meselesinin dış politikamızı ilgilendiren boyutu kadar içimizdeki bu sorunları hatırlatması bakımından da ayrı bir önemi bulunmaktadır. Ülkemiz birçok etnik farklılığı, birçok dini ve fikri farklılığı bünyesinde taşımaktadır. Bu farklılıklara sahip insanların iktidar ve devlet üzerinde söz sahibi olmaya yönelik gizli veya aşikâr gayretleri sebebiyle ülkemiz çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır.

MİLLETÇE BAŞARILI OLMANIN YOLU TOPYEKÜN ÇALIŞMADAN VE İYİ BİR İDAREDEN GEÇMEKTEDİR / Şinasi Çapa

Yarınlarımızın hayırlı olmasını istiyorsak, huzura kavuşmayı temenni ediyorsak Kur’an ve Sünnetin ışığı altında adımlarımızı sağlam basmak zorundayız.


ŞİİR

EY SEVGİLİ! / Zeynep Akkuş

Istırabım dorukta,
Can çıkıyor solukta,
Hakk yolcusu sülûkta,
Ey sevgili duy beni!
Gönül köşküne koy beni.


EĞİTİM

“ARTIK OKULA GİDİYORUM” / Canan Büşra Kara

Okula başlayış, ailenin hayatında çocuğun konuşması ve yürümesi gibi önemli bir aşamadır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |