Eylül 2000 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


BAŞYAZI

“KİM ALLAH’IN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKMETMEZSE İŞTE ONLAR KÂFİRLERDİR.” (MÂİDE: 44)

“KİM ALLAH’IN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKMETMEZSE İŞTE ONLAR ZÂLİMLERDİR.” (MÂİDE: 45)

“KİM ALLAH’IN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKMETMEZSE İŞTE ONLAR FÂSIKLARDIR.” (MÂİDE: 47)

İSLÂM VE KUR’AN-I KERİM
      Mucize Oluşu
      Allah Kelâmı
      Kur’an-ı Kerim Karşısında Müminler
      Müminlere Rehber
      Şerefli Bir Peygamber
TAHRİPÇİLER VE REFORMCULAR
      “Münafıkların Kur’an-ı kerim Üzerinde Cedelleşmeleri”
      Âlim Görünen İfsatçılar
      Hüküm O’nundur
      Allah ve Resul’ünün Hükmüne Karşi Gelmek Bir Zulümdür
      Allah ve Resul’ünün Hükmüne Karşi Gelenlerin Akibetleri
      Kötü Âlimler
      Ilmi ile Dünyalik Elde Edenler
      En Şerli Kişiler
      Yaratmak da Emretmek de Allah-u Teâlâ’ya Mahsustur
      Hazret-i Allah'ın İndirdiğinden Tiksinenler
      İbretli Bir Misal
      Münafıkların İçyüzü
      Yahudi ve Hıristiyanları Dost Edinen Münafıklar ve Müdafilerine Gelince
Hülasâ-i Kelâm

/ İsmail Yavuz

RAHMAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

HERŞEY FÂNİ, ALLAH BÂKİ


MEKTUBAT

KENDİNİ ÂCİZ VE KUSURLU BİLMEK  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (15)

“AZİZ MAHMUD HÜDÂYİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ DÂVUD ALEYHİSSELÂM

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde onun hakkında “Kulumuz” buyurmuş, ona olan tâzimini beşeriyete duyurmuştur:
“Resulüm! Bizim güçlü kulumuz Davut’u an!
Doğrusu o, daima Allah’a yönelirdi.”
(Sâd: 17)


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Tumar-sıfat tay olunur şöhret-i Mecnun
Dillerde benim kıssam eğer itse tedâvül
Es'ad gül-i ruhsarına hayli bakabilmez
Çeşmân-ı siyâhın olalı çifte karavul


GÜZEL İNSAN / Halil İbrahim Emre

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde:

"Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur." buyuruyorlar.


GÖNÜL DENİZİNDEKİ SEFER / Betül Küpçü

Üniversiteyi kazanmıştım. Babam yolculuğa çıkarken elime bir kitap tutuşturdu. Derslerimin yoğunluğu arasında bu İslâm İlmihali'ni ne zaman okuyacaktım? Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Bir gece elim bu kitaba gidiverdi..


GÜNDEM

TÜRKİYE “KUR’AN”SIZ BIRAKILMAK İSTENİYOR / Uğur Kara

...Zira Türkiye İslâm mirasının en büyük varisidir. Biz bu mirası inkar etmek için her yolu denesek dahi, din değiştirmemiş olan Türkler potansiyel bir tehlike olarak gözetim altında bulundurulacak, hatta özüne dönüşün engellenmesi için her yol denenecektir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |