Yahudi ve Hıristiyanları
Dost Edinen Münafıklar
ve Müdafilerine Gelince:

 

O büyük velinin izinde imiş gibi yola koyuldular. Hadi o zaman bu münafıkların içyüzünü, aslını bilmiyordun. Küfrünü alenen ilân edince de mi bilemedin?

Dinimizi ve vatanımızı yok etmek için kimlere hizmet ediyormuş?Bütün gücüyle dini tahrip ve tahrif etmek, müslümanları hıristiyanlaştırmak için çalışıyormuş. Bu gayelerini gördüğün halde onun müdafisi kesildin. Be hey münafık!

Hem bu vatanda yaşıyor, hem hainlik yapıyorsunuz. İki yüzlü münafığın ta kendisisiniz.

Bunun böyle olduğunu Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerle ortaya koyuyorum. Doğru sözlü iseniz Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerle cevap verin.

Ya küfrünüzü, münafıklığınızı kabul edeceksiniz. Ya da Âyet-i kerime’lerle cevap vereceksiniz.

Bir taraftan sapıtıcı imamların, diğer taraftan münafıkların, diğer taraftan onlara muhabbet edenlerin üzerine gidiyoruz.

Bunlar halen kendilerini müslüman kabul ediyorlar ve onları müdafaa ediyorlar.

Eğer bu Âyet-i kerime’lere iman etselerdi onları müdafaa etmezlerdi.

Bakın!

Sûret-i hakktan görünen bu münafık kimin uşağı imiş, kimlere hizmet ediyormuş?

İslâm gibi göründü, din-i İslâm’ı ve güzel vatanımızı kimlere peşkeş çekmek istedi?

Bunca müslümanı kâfir yaptıktan sonra aslını, asaletini ortaya koydu ve küfür diyarına sığındı.

Bu hain ve nankör, bu münafık, buradaki müslümanları soyduktan ve yolduktan sonra paraları bakın nerelerde harcıyor?

Vâiz kürsülerinde müslümanların merhametini celp etmek için gözyaşı döken, dünyalık bir evimden başka hiçbir şeyim yok diyen münafığı artık şimdi tanıdınız mı?

Oysa size Âyet-i kerime’lerle hakikatı izah ediyorduk.

“Fâsıka ikram eden kimse İslâmiyetin yıkılmasına yardım etmiş olur.” (Münâvî)

Hadis-i şerif’ini her fırsatta arzediyorduk.

Hak sözü dinlemeyenin âkıbeti nasıl oldu?Hem dinden imandan oldu, dünyalığından oldu, hem de ahirette cehennemde onlarla beraber oldu.

DEVAM

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |