ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN
HAYATI

"Ashâbım Yıldızlar Gibidir. Hangisine Uyarsanız Hidayeti Bulmuş Olursunuz." (Beyhâkî)

 

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (58)

 

Temmuz 2018
Hakikat Aylık İslâm Dergisi
s. 43

 

Resulullah Aleyhisselâm'ın Teşrif Buyurmasıyla Ebu Bekir -radiyallahu anh-in İmametten Geri Çekilmesi:

 

Sehl bin Sa'd -radiyallahu anh- şöyle demiştir:

"Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir kere dargın olanları barıştırmak için Benû Amr bin Avf yurduna teşrif etmişti. Namaz vakti geldi. Müezzin Bilâl -radiyallahu anh-, Ebu Bekir -radiyallahu anh-e gelip:

"İnsanlara namaz kıldırır mısın, ikâme-i salât edeyim mi?" diye sordu.

O da: "Evet" dedi.

Ve namaza başladı. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, cemaat namazda iken teşrif etti. Birinci saffa vardı. Onu gören cemaat el çırptılar. Ebu Bekir -radiyallahu anh- namazı kılarken başını çevirip hiçbir tarafa bakmazdı. Arkasındaki cemaat el çırpmayı çoğaltınca başını çevirip baktı. Ve Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-i gördü.

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Yerinde dur!" diye kendisine işaret etti.

Ebu Bekir -radiyallahu anh- ellerini kaldırıp Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in kendisine olan bu emrinden dolayı Allah'a hamd-ü senâ etti. Sonra Ebu Bekir -radiyallahu anh- birinci saffa girinceye kadar geri geri gitti. Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de içeriye geçip namazı kıldırdı.

Namazdan çıkınca:

"Yâ Ebu Bekir, sana emrettiğim vakit yerinde kalmaktan seni men eden ne idi?" diye sordu.

Ebu Bekir -radiyallahu anh-de:

"İbn-i Ebî Kuhâfe için Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-in önünde durup namaz kılmak lâyık olmaz." dedi.

Ondan sonra Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- cemaate dönüp:

"Size ne oluyordu? El çırpmayı neden bu kadar çoğalttınız?

Namazda iken her kim bir şey ârız olduğunu görürse tesbih etsin. "Sübhanallah" desin. Tesbih ettiği vakit elbette kendisine imam tarafından iltifat ve dikkat olunur. El çırpmak kadınlara mahsustur." buyurdu." (Sahih-i Buhârî; 396)

•

Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz'den şöyle rivayet edilmiştir:

"Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, vefâtiyle neticelenen hastalığa tutulduğu zaman bir defasında namaz vakti gelmiş, ezan da okunmuştu.

"Ebu Bekir'e söyleyin de cemaate namaz kıldırsın." buyurdu.

"Yâ Resulallah! Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Senin makamında durup da halka namaz kıldıramaz" denildi.

Evvelki emrini tekrar buyurdu. Yine kendisine böyle söylendi. Üçüncü defa yine o emrini tekrarlayıp:

"Şüphesiz ki siz Yusuf Aleyhisselâm'ın savâhibi (Yani onun günündeki kadınlar gibisiniz). Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namazı o kıldırsın" buyurdu.

Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddîk -radiyallahu anh- geçip namazı kıldırdı.

Bu namazlardan biri esnâsında Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- vücûd-i mübârekinde hafiflik his buyurup iki kimseye dayanarak namaza çıktı. Tâkatsızlığından dolayı yürürken mübârek ayaklarını yerlerde sürüdüğü hâlâ gözümün önündedir. Ebu Bekir -radiyallahu anh- geriye çekilmek istedi. Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

"Yerinde dur" diye işaret buyurdu.

Sonra ileriye götürüle götürüle Ebu Bekir -radiyallahu anh-in tâ yanına oturtuldu.

– (Râvî A'meş'e: "Nasıl? Namazı Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kıldırıyordu da Ebu Bekir onun namazına, cemaat de Ebu Bekir'in namazına tebean mı namaz kılıyorlardı?" diye sordular -A'meş, başı ile evet dedi.

– Bir rivâyette de: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Ebu Bekir -radiyallahu anh-in soluna oturdu. Ebu Bekir -radiyallahu anh- de ayakta namaz kılıyordu" denilmiştir." (Sahih-i Buhârî; 387)

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |