255. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Sen Onların Dinlerine Uymadıkça Ne Yahudiler Ne De Hıristiyanlar Aslâ Senden Hoşnut Olmazlar." (Bakara: 120)

"Eğer Onların Güçleri Yetse, Sizi Dininizden Döndürünceye Kadar Size Karşı Savaşa Devam Ederler." (Bakara: 217)

"Onlar Size Fenalık Etmekten Aslâ Geri Kalmazlar,
Size Sıkıntı Verecek Şeyleri İsteyip Dururlar.
Öfkeleri Ağızlarından Taşmaktadır.
Kalplerinin Gizledikleri İse Daha Büyüktür!
Eğer Düşünürseniz, Âyetleri Size Açıklamış Bulunuyoruz."
(Âl-i imran: 118)

"Size Bir İyilik Dokunursa Bu Onları Üzer.
Başınıza Bir Musibet Gelse Buna Da Sevinirler."
(Âl-i imrân: 120)

 

Batı’nın Düşmanlığı
Biz Ne Yapıyoruz?
Osmanlı Küffarın Küfrünü ve Düşmanlığını Biliyordu
Onlar Allah İçin ve Allah Yolunda Çalıştılar
Onları Hazret-i Allah Destekliyordu
Müminlere Allah Yeter!
İslâm’ın Ulviyeti ve Medeniyeti

BATI BİZİ NEDEN SEVMEZ?
Batı Bizi İslâmiyet’i Yaydığımız ve Müslümanları Asırlarca Himaye Ettiğimiz İçin Sevmez
Batı, Bu Milletin Tarihini Hazmedemez ve Elinden Gelse Tarih Kitaplarından Kaldırmak İster
“Silâh ile yenemeyen Batılılar bizi kendilerine benzeterek, millî ve mânevî değerlerimizden kopararak Giyimden yaşantıya kadar her şeyi kendilerine benzettiler. Ahlâkî değerlerinizi yıprattılar. Ve sonra bizi böldüler.”
“Selçuklu ve bilhassa Osmanlı; canını, kanını ve malını İslâmiyet uğruna feda etmeseydi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu hıristiyan ülkesi olurdu. Ve belki İslâmiyet Hicaz'da azınlık olarak kalırdı.”
“Sizler milli kimliğinize dönerseniz Avrupa’nın medeniyeti ve refahı yıkılır. Ama Batı size bu imkanı vermez...”

İSLÂM KUMANDANLARININ “İ'LÂ-YI KELİMETULLÂH” VE VATANI MUHAFAZA UĞRUNDA YAPTIKLARI BÜYÜK MÜCÂDELELER
Târık Bin Ziyâd
Selâhaddin Eyyûbî
Sultan Alparslan
Osman Gâzî (1299-1326)
Orhan Gâzi (1326-1362)
Sultan Murad Hüdavendigâr (1362-1389)
Yıldırım Bayezid (1389-1402)
Sultan İkinci Murad (1421-1451)
Fâtih Sultan Mehmed (1451-1481)
Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566)

EHL-İ KÜFÜR HİÇBİR ZAMAN MÜSLÜMANLARA OLAN DÜŞMANLIKLARINDAN VAZGEÇMEZLER
Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar İse
Balkanlar ve Orta Avrupa’yı Hıristiyan Haçlılara Mezar Ettiler
Birinci Haçlı Seferi (1096-1099)
Haçlılar’ın Katlettikleri Türkler’in Etlerini Yemeleri
Kudüs’te Sel Olup Akan Müslüman Kanı
İkinci Haçlı Seferi (1147-1149)
Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192)
Dördüncü Haçlı Seferi (1204)
Beşinci Haçlı Seferi (1217-1221)
Altıncı Haçlı Seferi (1228-1229)
Yedinci Haçlı Seferi (1248-1254)
Sekizinci Haçlı Seferi (1268-1270)
Osmanlı Türkleri’ni Balkanlar’dan Çıkartmak İçin Yapılan İkinci Haçlı Dalgası (1364-1448)
Endülüs’teki Müslümanların Hıristiyanlar Tarafından Hunharca Katledilişi
Kazıklı Voyvoda’nın Uyguladığı Katliam ve Vahşet
Fransızların Cezayir Soykırımı
Yahudilerin Filistin’de Yaptıkları Soykırım ve Vahşet
Yakın Tarihte Türk ve Müslümanlara Yapılan Soykırımlar
Günümüzdeki Haçlı Zihniyeti

KÜFÜR TEK MİLLETTİR

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (6)
İhlâs Sûre-i Şerif'inin Bâtınî Manâsı

Göklerin ve yerin hükümranlığı kudret elinde bulunan, yaratmak da emretmek de yalnız kendisinin olan, kıyamet gününde kullarının kendisine döneceği, "Hayy" ve "Kayyûm" olan Allah-u Teâlâ'yı tenzih ve takdis ederiz.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı (4)

Müslümanlar, bir taraftan müşrikler diğer taraftan Kureyza oğulları olmak üzere iki düşman arasında kaldılar.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (50)

Temizi Temiz, Pisi Pis Bilmek Lâzım!

"İtimat edin, Hazret-i Allah bir kimseyi yıkamazsa onun temizlenmesine ve kurtulmasına imkân ve ihtimal yoktur."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (173)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (21)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (106)

Sadreddin Muhammed el-Konevî -kuddise sırruh- (3)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Tasavvufî Bahisler (4)

İyi insan, iyiyi sever, iyi şeyleri işitmek ister; kötü kimse de kötülerle olmak, kötü şeyleri işitmek ister, onda hayır yoktur, mizâcı da bozuktur.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (3)
Kâbe-i Muazzama

"Allah Kâbe'yi, Beyt-i haram'ı insanlar için bir nizam kıldı." (Mâide: 97)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (19)
Rüyâ Tabiri

Hadis-i şerif'lerde şöyle buyurulmaktadır: "Benden sonra şu ikiye iktida edin; Ebu Bekir ve Ömer." (Tirmizî)


Eğitim

Sevgi ve Kardeşlik / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |