252. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

İbn-i Teymiyye'nin, İbn-i Abdülvehhab'ın Attığı Fitne-Fesat Tohumları Bugün Müslümanlara Çok Büyük Zarar Veriyor. Hem İtikadları Bozuyor, Hem Tefrika Çıkarıyor, Hem de Katliama ve Zulme Sebebiyet Veriyor.

Bunlar Her Ne Kadar İslâm Adı Altında Çıkmışlarsa da Gerçekte İslâm'ın Yıkıcı ve Parçalayıcılarıdırlar. İslâm'mış Gibi Görünüp, Din-i İslâm'a ve Müslümanlara En Büyük Darbeyi Vuruyorlar, Birçok İslâm Memleketini İfsad Ediyorlar! Kendileri Saptıkları Gibi, Başkalarını da Saptırıyorlar.

"Şüphesiz ki Sen Ölülere Söz Duyuramazsın. Hakikata Arkalarını Dönmüş Kaçarlarken Sağırlara da Dâvetini İşittiremezsin. Sen Körleri Sapıklıklarından Çevirip Doğru Yola Getiremezsin, Sen Ancak Âyetlerimize İman Edenlere Duyurabilirsin. Onlar Teslim Olanlardır." (Neml: 80-81)

"İşte Bunların Cezası: Allah'ın, Meleklerin ve Bütün İnsanların Lâneti Onların Üzerinedir. Bu Lânete Ebediyyen Gömülüp Gidecekler." (Âl-i İmran: 87-88)

 

Bu "Selefîyiz" Diyenlerin "Selef"leri; "Selef-i Sâlihin" Değildir, İbn-i Teymiyye'dir
Küffarın Desteklediği Din Bölücüleri
Büyük Bir Fitne
"Şeriat"ı Ağzından Düşürmeyen ve Fakat Şeriata Mugayir İş ve Hareketler Yapan Küfür Ehli
Nefis Arzusunu İlâh Edinen Sapıtıcı İmamlar
Yerin Dibine Batırılmaya Müstehak Olan Cehennem Ehilleri
İslâm'da Harp Hukuku
İnsan Öldürmenin Haram Oluşu
İslâm'da; Diriye de Ölüye de İşkence Yoktur
Vehhâbî Zihniyetinin Kabir, Türbe ve Cami Düşmanlığı
Kabir Ziyareti
Şefaat
Miraç Hadisesi
Salâvât-ı Şerife
Evliyâullah ve Tasavvuf
Ehlullah'ın Kerameti; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile Sabittir
Siyah Bayraklılar ve Sahteleri
VEHHÂBÎLİK DİNİ ve ORTAYA ÇIKIŞI
İbni Teymiyye (1263-1328)
Muhammed bin Abdülvehhâb (1703-1792)
Suûd Hanedanı
Küffar Ajanlarının Oyuncağı Dalâlet Ehli
Dimdik Ayakta Duran Din
Öğüt ve İkazlar

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)
Her Şey Allah'a Muhtaçtır

"Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir." (İhlâs: 2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
Hendek Savaşı

Hendek, Mekkeli müşriklerin müslümanlara karşı açtıkları en tehlikeli bir savaştır. Kureyşliler'in Medine'yi basmak için giriştikleri teşebbüslerin üçüncüsüdür.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (47)

Şeytanın Hileleri

Allah-u Teâlâ'nın lütf-u ihsanı, ikramı yetişirse, her şey kolaylaşıyor.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (170)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (18)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (103)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (16)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Tasavvufî Bahisler

İman ve ibadetten sonra, dinimiz ahlâka büyük ehemmiyet vermiştir. İslâm dininin gayesi güzel ahlâktır.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc
Hacc'ın Farz Oluşu

İslâm'ın beş temel esasından birisini teşkil eden Hacc farizası ömrün ibadeti, dinin tamamıdır. Din kemâlini onda bulur. Müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan Hacc, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve büyük bir teslimiyetin ifadesidir.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (16)
Keramet

Kemâlât keramet ile kâim değildir. Sakın siz de "Keramet ehli olayım!" demeyin.


GÜNDEM

İnsanlar ve Ülkeler Hatalarını Görebildiği Kadar İlerler / Uğur Kara

Bugün İslâm coğrafyasında; Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Mısır'da yaşananları; küffarın Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine razı olan ülkelere bir cevabı olarak görmek mümkündür. Küffar bize bir tuzak hazırladı ve bunda muvaffak oldu. Kendi hatalarımızı ve eksiklerimizi göremezsek bu tuzaktan çıkmamız zor olacak.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |