251. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İnsanlar İçerisinde Müminlere En Şiddetli Düşman Olarak Yahudileri Bulursun." (Mâide: 82)

"Kalplerinin Gizledikleri İse Daha Büyüktür." (Âl-İ İmran: 118)

"İnkârları Yüzünden Allah Onlara Lânet Etmiştir." (Nisâ: 46)

"Zira Hiçbir Yahudi Yoktur Ki Müslümanı Öldürmek Niyetinde Olmasın." (Hadis-i Şerif)

ALLAH-U TEÂLÂ VE RESULULLAH ALEYHİSSELÂM YAHUDİLERİ BİZE TANITMIŞ VE İMAN EDENLERE DUYURMUŞTUR.
BUNLARDAN HER ŞEY BEKLENEBİLİR!

 

Gazze Nasıl Bir Yer? Yahudi Niye Saldırıp Duruyor?
Kitle İmha Silahlarının Kullanılması ve Yahudilerden Bütün Dünya Milletlerinin İkrah Etmesi
Düşmanlığın Her Türlüsü
Yahudilerin Küfrü
Kendi Peygamberlerini Öldüren Kavim
Lânetlenmiş Kavim
Suret Değiştirme Cezası
Yahudiler ve Tâğut
Yahudiler ve Münafıklar
Yahudi İhaneti
İsrâiloğullarının Durumu
Yahudi Tıyneti
Bekledikleri Halde
Destek Olacak Yerde
Özelliklerin En Kötüleri
Tevrat
Peygamberlere Yapılan İftiralar
Kıyamete Yakın Yaşanacak Büyük Hadiseler

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)
Tevhid Akidesi'nin Özü

Müminin ilk görevi, O'nun kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, tek ve ortaksız Allah olduğunu bilmesi;
O'nun Zât-ı akdes'ini zihinlerde tasavvur edilen, vehimlerde hayal edilen her şeyden tecrîd etmesi, uzak tutmasıdır.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Beşinci Yılı
"Fâsık'ın Haberi"

"Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onu tahkik edin, içyüzünü araştırın.
Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz."
(Hucurât: 6)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (46)

Ahiret Dünyadan Çok Hayırlı

"Andolsun ki senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır." (Duhâ: 4)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (169)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (17)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (102)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (15)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

"Vahdet-i Vücud" (2)
Vahdet-i Vücud'un Tecellîsi

"Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz süflî arza bir ip sarkıtmış olsanız Allah'ın üzerine düşerdi." (Tirmizî)


İSLÂM İLMİHALİ

Zekâta Âit Bazı Meseleler (2)

İslâm yaşanmıyorsa bu durumlar nazar-ı dikkate alınmadığı için, verilen vergiler hâliyle zekât yerine geçmez. Günümüzde her hâlükârda malın zekâtını çıkarıp vermek, mal sahiplerine âit bir vecibe durumuna gelmiştir.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (15)
Sıddıklarla, Şehidlerin Kıyası

"Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar." (Kamer: 55)


GÜNDEM

Gazze, Kıbrıs ve Enerji Savaşlarının Yeni Adresi; "Doğu Akdeniz" / Uğur Kara

İsrail Gazze'de her türlü katliamı yaparken özellikle Avrupa ülkelerinin bu saldırıya destek çıkmasının ve Kıbrıs'ta çözüm trafiğinin yeniden hızlandırılmaya çalışılmasının sebebi; Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervleridir.


TARİHTEN SAYFALAR

Sultan I. Murad (Hüdâvendigâr)'ın Aynaroz'daki Bir Keşişe Verdiği Beratın İçeriği ve Târihî Yönden Değeri
/ Hakan Yılmaz

Sultan I. Murad'ın Kasım/1386 tarihli bu beratı; içerdiği kuruluş devri Osmanlı târihinin meselelerini aydınlatacak nitelikteki eşsiz bilgilerle, bu gibi otantik belgelerin gün yüzüne çıkarılmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |