240. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Bütün İlâhî Kitapların Anahtarı Besmele-i Şerîfe'dir." (Münâvî)

"Meşru İşlerin Herhangisi Olursa Olsun, Besmele-i Şerife İle Başlanmazsa Nasipsiz, (Eksik, Hayrı Kesik) Olur." (Münâvî)

"Kesilirken Allah'ın Adı Anılmayan Hayvanlardan Yemeyin. Çünkü Onu Yemek Muhakkak ki Bir Fısktır, Allah'ın Yolundan Çıkmaktır." (En'âm: 121)

"Kur'an Okuyacağın Zaman Kovulmuş Şeytandan Allah'a Sığın." (Nahl: 98)

BESMELE-İ ŞERİFE'NİN ÖNEMİ, FAZİLETİ, HİKMETİ ve ESRARI

 

Kelime-i Tayyibe
Besmeledeki Hikmet
Besmelenin İçinde Geçen Esmaü'l Hüsna
Eûzü Besmele İle
Besmeleye Saygı ve Hürmet
Besmele İle İlgili Ashâb-ı Kirâm'dan Hatıralar
Besmele ve Süleyman Aleyhisselâm
Besmele ve Nuh Aleyhisselâm
Yazı ve Besmele
Çok Kıymetli Bir Duâ
Besmele Berekettir
Hayvan Kesimi ve Besmele
Av ve Besmele
Besmele ve Merhamet
Besmele'deki Sır
Bazı Zevât-ı Kiram'ın Bu Husustaki Beyanları
Bismillâh Her Hayrın Başıdır
Zerre Olduğunu Bilmek

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Kevser Sûre-i Şerif'i (3)
Namaz ve Kurban

Müşrikler ıslık çalıp el çırparak ibadet ediyorlar ve putlara kurban kesiyorlardı. Bunun için Allah-u Teâlâ Resulullah Aleyhisselâm'a sırf Zât-ı akdes'i için namaz kılmasını ve kurban kesmesini emir buyurdu. Her ikisinin de şöhret için değil, Allah için halis niyetle yapılması gerekmektedir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (16)

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilâkis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz." (Bakara: 154)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (35)

"Allah Kuluna Kâfidir!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (158)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (6)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (91)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -k.s.- (4)

Şeyhü'l-Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri "Ankâ-i Muğrib fî Marifeti Hatmü'l-Evliyâ" adlı eserinde şöyle buyuruyorlar:
"O'nun ilmi râsih, nasibi yüce, Nûr'u apaçıktır; o, sırrı ve nasihati dile getirilir bir kimsedir." (s. 73)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

MARİFETULLAH EHLİ ve MARİFETULLAH İLMİ

Bir ilim vardır ki buna mârifetullah ilmi denir. Kitap satırları arasında bulunmayan, ancak Allah-u Teâlâ'ya yakın olanların sadırlarında, kalplerinin derinliklerinde gizli bulunan ilim marifetullah ilmidir.
"Rabb'im bana öğretti." (Yusuf: 37)


İSLÂM İLMİHALİ

Zekât Vermekten Kaçınanlar

Zekât vermekle dünyada borç ödenmiş, ahirette ise azaptan kurtulmuş olunur. En mühimi, emr-i şerif yerine gelmiş olur.


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (4)

Resulullah Aleyhisselâm'ı sadece ademiyet gözü ile değil, hakikat gözüyle de görmüştü. Onu öyle tanımıştı ki, ahirete gitmesiyle dünyada durması arasında ona göre fark yoktu. Hakk'a nasıl tazim ettiyse, o Nur'a da öyle tazim etti. Yanından hiç ayrılmadı. Ona gönülden bağlanarak "Bağlılık numunesi" oldu.


GÜNDEM

"Büyük Kürdistan" Hayali Sadece Çatışma Tehlikesini Büyütüyor! / Uğur Kara

"Kürt Devleti" emperyalist bir proje olduğu için meşruiyet temeline sahip değildir. Diğer taraftan; etrafındaki ülkelerin siyasal çıkarlarına nüfuz eden yeni bir devlet çatışmasız kurulamaz (İsrail örneğinde olduğu gibi). Bu binlerce yıllık dünya tarihinin acı bir gerçeğidir.


İyilik ve Doğruluk Helâl Lokma İle Başlar / Canan Büşra Kara

Kenan Bey günlerdir "Bu gençlere neler oluyor?" sorusunu sorup duruyor, yeni doğan kendi çocuğunun geleceği için endişeleniyordu.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |