235. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Başınıza Gelen Herhangi Bir Musibet, Kendi Ellerinizle İşledikleriniz Yüzündendir. O Yine de Çoğunu Affeder." (Şûrâ: 30)

"Zamanınızdan Şikayetinize Sebep Olan Şeyler, Amellerinizin Bozukluğundandır." (Beyhaki)

"Allah'tan Mağfiret Dile. Çünkü Allah Çok Bağışlayıcı ve Çok Merhamet Edicidir." (Nisâ: 106)

"Allah Tevbe Edenleri Sever." (Bakara: 222)

"Her Kim İstiğfara Devam Ederse, Allah-u Teâlâ O Kimseyi Her Darlıktan Kurtarır, Her Sıkıntısına Bir Ferahlık Verir ve Onu Hiç Ummadığı Yerden Rızıklandırır." (Ebu Dâvud)

TEVBEYE DAVET

 

Hâtem-i Veli’den Sonra Dünya
Tevbeye Dâvet
Tevbeyi Hatırlatacak Musibetler
Allah-u Teâlâ’nın İndirdiğinden Hoşnut Olanlar
Sınırlı Ruhsat

TEVBE ve İSTİĞFAR
Mânâ ve Önemi
Zâhirî ve Bâtınî Tevbe
Tevbenin Şartları
Allah-u Teâlâ’nın Engin Rahmeti
İlâhî Hitab
Niyetlerde Samimiyet
Tevbe ve İstiğfara Devam Edenler
Tevbeye Yönelmemek
Allah-u Teâlâ’nın Sevinci
Doksan Dokuz Kişiyi Öldüren Adam
Rabb’ine Yönelen Kul
Hadis-i Şerif’ler
Tevbekâr Gençler
Tevbede Acele
Tevbe İçin Mühlet
Nifakı Bırakmaları İçin Münâfıklara Öğüt Vermek
Kabul Edilmeyen Tevbe
Münâfıklar
Ümit ile Korku Arasında Bulunmak
Gözyaşı

TEVBE ve İSTİĞFAR İÇİN ÇOK LÜZUMLU DUÂLAR
Seyyid’ül İstiğfar
İstiğfar Duâları
Tevbe Namazı
Salât-ı Münciye
Salât-ı Tefriciye
Emir Sultan -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Hizb-i Şerif’leri

SIKINTILI ve ÜZÜNTÜLÜ ZAMANLARDA OKUNACAK DUÂLAR
Sıkıntılı Zamanlarda
Üzüntülü Zamanlarda
İbtilâya Uğrayan Bir Kimseyi Görünce
Bir İbtilâya Uğrayınca
Günlük Sığınma Duâsı

/ İsmail Yavuz

Mâûn Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (3)

Gösteriş İçin Namaz Kılanlar! (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Uhud Savaşı (11)

Resulullah Aleyhisselâm Uhud şehitliği anıldığı zaman:
"Vallâhi, Ashâb'ımla birlikte ben de şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar isterdim." buyururdu. (Hâkim)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (30)

"İman Kardeşliği"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (153)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (86)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (26)

Bunlar hep tekâmüliyet. Tekâmüliyetin tekâmüliyeti. Tecelliyatın tecellileri... Bunları, sizin anlayacağınız şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Oysa anlatılamayan öyle sırlar var ki akıl, havsala almaz.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Akl-ı Meaş (2)

Akl-ı meaş'da olanların kimi para hırsındadır, kimi lezzetler peşindedir. Kimisi çocuğunu düşünür, kimisi şehvet yolundadır.
Ve fakat gün gelir, ömür sona erer.


İSLÂM İLMİHALİ

Nafile Namazlar (4)

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:
"Farzlardan sonra namazların efdâli geceleri kılınan teheccüd namazıdır." (Müslim)


GÜNDEM

İsrail'in Özrü; Suriye'de Karışan Hesaplar / Uğur Kara

İsrail gibi kibir abidesi bir ülkenin, bütün cilasını döken, burnunu yerlere sürten böyle bir kararı alması;
Türkiye açısından mühim bir zafer olduğu gibi, önemli gelişmelerin de habercisi.


TARİHTEN SAYFALAR

Muslihuddîn Mustafâ bin Mehmed'in Akâ'id ve Kelâm İlimlerine Dâir Yeni Bir Risâlesi (1)
/ Hakan Yılmaz

XIV. yüzyılda yaşamış olan, bu asrın ilk yarısında Osmanlılar, İnançoğulları, Menteşeoğulları ve Hamîdoğulları gibi Batı Anadolu beyliklerinin yöneticileriyle sıkı bir ilişki içinde olup, onlar adına tefsirler ve çeşitli dinî ilimlere dâir kitap ve risâleler kaleme alan Muslihuddîn Mustafâ bin Mehmed'in eserleri, Osmân Gâzî ve oğlu Orhan Gâzî dönemlerini aydınlatacak, o devirden kalmış kesin birer belge niteliğindedir.


Gül Ayşe / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |