İSLÂM İLMİHALİ

Cuma Günü ve Cuma Namazı (2)

 

Bu gün için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, en güzel elbiseleri giymek, bol bol salat-ü selâmla meşgul olmak, mümkün olduğu kadar cumaya erken gitmek sünnettir.

Hadis-i şerif'lerde şöyle buyurulmaktadır:

"Cuma günü cünüplükten yıkanan, sonra (Cuma'ya en erken) giden kimse bir deve, ikinci saatte giden bir sığır, üçüncü saatte giden bir koç kurban etmiş gibidir.

Dördüncü saatte giden bir tavuk kesmiş, beşinci saatte giden bir yumurta vermiş gibidir.

İmam hutbeye çıkınca melekler gelir, hutbeyi dinlerler." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 480)

"Hiçbir kimse yoktur ki, Cuma günü yıkansın, elinden geldiği kadar paklansın, güzel kokusu ile kokulansın, sonra evinden çıksın, iki kişi arasını yarmaksızın ona takdir edildiği kadar namaz kılsın, sonra da imam hutbe okurken sükûnetle dinlesin de geçenki Cuma ile bu Cuma arasındaki günahları bağışlanmasın." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 481)

Medine'nin yakınındaki Avâli'den, toz-toprak içinde Cuma'ya gelenlere Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

"Şu gününüz için keşke iyice temizlik yapaydınız." buyurmuştur. (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 489)

Ayrıca o gün az da olsa sadaka vermek çok faziletlidir.

 

Cumanın Bir Müslümana Farz Olmasının Şartları Şunlardır:

• Erkek olmak, hür olmak, yolcu olmamak, sağlıklı olmak, gözleri ve ayakları sağlam olmak, zâlimin veya bir düşmanın tecavüzünden emin olmak.

 

Cuma Namazının Sahih Olmasının Şartları İse Şunlardır:

• Öğle vakti girmiş olmak, namazdan önce hutbe okunmak, Cuma namazı kılınan yer herkese açık olmak, cuma kılınacak yer şehir veya şehir hükmünde olmak, imamdan başka en az üç erkek cemaat bulunmak, Cuma namazı kıldırmak için yetkili kılınan kişinin namazı kıldırması.

 

Hutbe:

• Cuma namazından önce hutbe okumak farzdır, hutbesiz Cuma namazı sahih değildir.

İki hutbe okunur. Her ikisinde de hamd ve senâ yapılır. Allah-u Teâlâ'nın birliğine, Resulullah Aleyhisselâm'ın Peygamber'liğine şehâdet getirilir, salâvât okunur.

Hutbenin ilkinde müslümanlara öğüt verilir. Hafif bir oturuş ile biri diğerinden ayrılır. İkinci hutbede müslümanlara duâ edilir. Asıl şart olan birinci hutbedir, ikinci hutbe sünnettir.

• Hutbenin şartları:

1. Vakit içinde okunması,

2. Namazdan önce okunması,

3. Hutbe niyetiyle okunması,

4. Cemaatın huzurunda okunması,

5. Hutbe okunurken üzerine cuma farz olanlardan en az bir kişinin bulunması,

6. Hutbe ile namazın arasının herhangi bir şeyle kesilmemesi.

• Bazı hükümler:

Hatibin minbere çıkmak üzere ayağa kalkışından hutbeyi okuyup namazı kıldırmaya başlayışına kadar konuşmak, konuşana sus demek veya namaz kılmak harama yakın mekruhtur. Sadece konuşmak değil, sağa sola bakmak, dil ile duâ etmek, tesbih okumak da mekruhtur.

Namazda haram olan şey hutbe esnasında da haramdır. Bayram hutbeleri de Cuma hutbeleri gibidir. Yalnız Cuma hutbelerine hamd ile başlanırken bayram hutbelerine tekbir ile başlanır.

 

Cuma Namazı:

Cuma namazı on rekâttır. 4'ü sünnet, 2'si farz, 4'ü son sünnettir.

• Her iki sünnette öğlen namazının sünneti gibi kılınır, farz ise sabah namazının farzı gibi kılınır.

• Cumanın son dört rekât sünnetinden sonra dört rekât zuhr-i âhir, iki rekât da vaktin sünneti adıyla altı rekât daha namaz kılınır.

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |