224. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

ORGAN NAKLİ VE VASİYETİ CÂİZ MİDİR?

Bu Hususta Mahlûkun Hükmü Yoktur. Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime'lerinde Şöyle Buyuruyor:

"Andolsun ki Biz Âdemoğullarını Üstün Bir İzzet ve Şerefe Mazhar Kıldık." (İsrâ: 70)

"Kendi Kendinizi Katletmeyin." (Nisâ: 29)
Bu Bir Emr-i İlâhî'dir.

"Kendi Elinizle Kendinizi Tehlikeye Atmayın." (Bakara: 195)
Bu da Bir Emr-i İlâhî'dir.

"Kim Bir Mümini Kasten Öldürürse, Onun Cezası, İçinde Devamlı Kalacağı Cehennemdir." (Nisâ: 93)
Bu da İlâhî Bir Hükümdür.

İNSAN VÜCUDU ALLAH-U TEÂLÂ'NIN BAHŞETTİĞİ İLÂHÎ BİR EMANETTİR.
ŞAHSA ÂİT DEĞİLDİR Kİ, ORGANLARINI BAŞKASINA BAĞIŞLAYABİLSİN!
Allah-u Teâlâ'nın Emaneti; Mükerrem Olarak Yaratılan Beden
Katliam
Vasiyet İntihardır
Organ Nakli Ölüye Eziyettir, Eziyet İse Haramdır
Hakikate Dayanmayan, Zanla Yapılan Teviller
Organların Şahitliği
Bozulan Organlar
Ölü Hayattaki Gibi Aynı Acıyı Duyuyor
Tedavi ve Sabır
Şehitlik
"ORGAN NAKLİ"NİN TIBBÎ MAHZURLARI

 

İSLÂM'DA ORGAN NAKLİ'NİN CAİZ OLMADIĞINI, İNSAN BEDENİNİN HÜRMETE LÂYIK İLÂHİ BİR EMANET OLDUĞUNU ORTAYA KOYAN GÖRÜŞLERDEN BAZI ÖRNEKLER

 

ÖLÜM ÂNI, BEYİN ÖLÜMÜ KRİTERİ HAKKINDAKİ TIBBÎ, AHLÂKÎ, HUKUKÎ TARTIŞMALAR ve İLGİLİ HABERLERDEN ÖRNEKLER
Ölüm Ne Zaman?
Ölüm Kararının Verilebilmesi İçin Bütün Vücut Fonksiyonlarının Durması Gerekir
Hekimin İlk Vazifesi "Hayata Saygı Göstermek" ve Ondan Sonra da "Zarar Vermemektir"
Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun Ölümünde Yaşanan Tartışmalar ve Dile Getirilen Gerçekler
Dünya Organ Naklinde Hemfikir Değil (Ahlâkî (Etik) Tartışmalar)
Japonya "Beyin Ölümü"nü Kabul Etmiyor
Hukuki Boyut
Alman Nina Typol'ün Ölümü

 

ORGAN NAKLİNİN TIBBÎ MAHZURLARI, ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Organ Nakli Tıbbî Mahzurları Olan Bir Yöntemdir
Organ Nakli Alternatifsiz Bir Tedavi Yöntemi Değildir

 

İNSAN HAYATINA VE MEMATINA HÜRMETSİZLİK ORGAN MAFYALARININ İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

 

MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -K.S.- HAZRETLERİ'NİN "İNSANIN YARATILIŞI VE ORGAN NAKLİ" İSİMLİ ESERİNİ VE ŞAHSINI HEDEF GÖSTERMEYE MATUF MEDYA HABERLERİ SEBEBİYLE YAPILAN HUKUKÎ MÜCADELE

/ İsmail Yavuz

 


KADİR MISIROĞLU'NUN İFTİRA VE HEZEYANLARINA CEVAP


Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (13)

Fiili Şükür (3)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Karde Seriyyesi

Kureyş müşrikleri Bedir hezimetinden sonra, öteden beri gidip geldikleri Şam ticaret yolunun tehlikeli olduğunu anlayarak yolu değiştirdiler, Irak yoluyla Şam'a gitmeye karar verdiler. Hazırladıkları bir kervanı Şam'a gönderdiler. Kervanda Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye ve Abdullah bin Ebî Rebîa da bulunuyordu..


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (19)

Şeytanın Verdiği Vesveseler Nasıl Atılır?


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (142)

Mahmûd bin Ali ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (3)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Dereceleri (2)

"Onlar ki günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler. Şüphesiz ki Rabbinin mağfireti geniştir." (Necm: 32)


İSLÂM İLMİHALİ

Farz Namaza Yetişmek

Cemaatle kılınan bir namaza, namaz aralarında yetişen bir kimse, hemen imama uyar, yetişemediği kısımları imam selâm verdikten sonra tamamlar


ÜÇ AYLAR


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |