223. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Rabb'imin merhameti olmadıkça nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emreder." (Yûsuf: 53)

"Vallahi ben, vefatımdan sonra Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum, fakat nefislerinize uymanızdan korkuyorum." (Buhârî, Tecrîd-i sarîh: 661)

"Sade hayat imandandır." (Ebu Dâvud)

"Hayânın azlığı küfür alâmetidir." (Münâvî)

Nefislere Uymakla, Seyyiat Zamanına Kapılmakla, Yoldan Çıkıp Kendimizi Helâk Etmeyelim!
Ahkâm-ı İlâhî'yi Esas Tutalım!

 

Öyle Bir Devir ki
"Kendini Kurtarmaya Bak!"
Halkın Durumu
Tesettür
Takvâ Elbisesi
Hâyâ İmandandır
Örtülü Çıplaklık
Harama Bakmaktan Sakınmak
Yabancı Erkekle Konuşma
Mahrem-Nâmahrem
Kadının Erkeğe, Erkeğin Kadına Benzemesi
Sade Hayat İmandandır
Dünya Hayatı
"İsyan Cezasız Kalmaz"
Bu Zamanda Allah-u Teâlâ’ya Yönelmenin Mükâfatı
Kur’an Okuyup Namaz Kıldığı Halde Din Namına Haramları Mübah Görenler

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (12)

Fiili Şükür (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Üçüncü Yılı
Gatafân Seferi

Bedir savaşından sonra civardaki Arap kabilelerinde bir takım kıpırdanmalar göze çarpıyordu. Müslümanların güçlerini ortaya koymaları onları hayli tedirgin etmişti.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (18)

Bazı Duâlar


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (141)

Mahmûd bin Ali ed-Dâmûnî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (76)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (16)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri "İlmü'l-Evliyâ" kitabında Hâtemü'l-evliyâ'nın vazifesi hakkında şöyle buyurmuşlardır: "Onlar, ilâhî hücceti ayakta tutarlar."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Dereceleri

Ulvî olan ruh, bu karanlık cesetle birleşince yedi perde ile aslî hâlinden perdelenmiştir. Bu perdelerden her birine nefsin dereceleri veya makamları denir.


İSLÂM İLMİHALİ

Cemaatle Namaz ve İmamlık (3)

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor:
"Sizden biriniz imamdan evvel (secdeden) başını kaldırınca; Allah'ın onun başını eşek başı yapmasından, yahut kılığını eşek kılığına sokmasından korkmaz mı?" (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 400)


İBTİLÂ VE İMTİHAN

Peygamber Hanımlarının İmtihana Çekilişi (1)


GÜNDEM

Küresel Hegemonya Yöntemlerine Karşı Uyanık Olmamız Lâzım! / Uğur Kara

Sosyoloji, psikoloji, kimya, tıp her türlü bilim dalını kullanarak insanları ve toplumları kontrol etmenin, yönlendirmenin yollarını araştırıyorlar. Bazı bilim-kurgu filimlerinde seyrettiklerimiz sadece filim değil. Hiç şüphe olmasın, icat edilen bu yöntemler, küresel hegemonya ihtirası güden Batı mahfillerinde keyifle icra ediliyor.


Gönülden Gelen Fedakârlık / Canan Büşra Kara


ŞİİR

"Bir Olalım!" / Abdullah Kotan

Hiç bitmeyen nurdan alıp,
Eşsiz Sevgili'yi bulup,
Sırlar zindanında solup,
Gelin canlar bir olalım.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |