219. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Görmediler mi ki, Biz Kendilerinden Önce Nice Nesilleri Helâk Ettik. Yeryüzünde Size Vermediğimiz Bütün İmkânları Onlara Vermiş, Gökten Üzerlerine Bol Yağmurlar İndirmiş, Altlarından Irmaklar Akıtmıştık. Günahlarından Ötürü Onları Helâk Ettik ve Arkalarından Başka Bir Nesil Vârettik." (En'âm: 6)

"Onlar Her Yıl Bir veya İki Defa Çeşitli Belâlara Uğratılıp İmtihana Çekildiklerini Görmüyorlar mı? Böyleyken Yine de Tevbe Etmiyorlar, İbret Almıyorlar." (Tevbe: 126)

"Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere, Biz Onu Kıyamet Gününden Önce Ya Helâk Ederiz veya Onu Şiddetli Bir Azapla Cezalandırırız." (İsrâ: 58)

 

"İsyan Cezasız Kalmaz"
Seyyiat Zamanı
Hâtem-i Veli’den Sonraki Harabiyât Devri
Âhir Zamanda Gönderilen Üç Merdiven ve Hürmetine Belâ ve Musibetlerin Tehir Edildiği Zât
Hatem-i Veli’nin Gitmesi ile Her Şey Başlayacak
İlâhî İhtar
Geçmiş Kavimler ve Günümüz
Nuh Aleyhisselâm ve Kavmi
Hûd Aleyhisselâm ve Âd Kavmi
Sâlih Aleyhisselâm ve Semud Kavmi
Lût Aleyhisselâm ve Ahlâksız Millet
Şuayb Aleyhisselâm ve Medyen ile Eyke Halkı
Felâket Taşları
İlâhi Azaptan Kimse Emin Olamaz
Günahlar Yüzünden Gelen Musibetler
Beyinsizlerin Yaptıkları
Nasuh Bir Tevbe

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (8)

Asr Sûre-i Şerif'inin Zâhiri, Bâtıni, Ledüni Mânâsı ve İzâhı (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

İkinci Yıldaki Diğer Bazı Hadiseler

Yahudiler her ne kadar müslümanlarla dış görünüşte anlaşmışlarsa da, el altından daima aleyhte hareket ediyorlardı. Müttefikleri olan Süleym ve Gatafân oğulları kabilelerini ayaklandırdılar.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (14)

"Yok olmayan var olamaz, varlığı dağıtmak gerek."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (137)

İsmâil Hakkı Bursevî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (72)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (12)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri de ona itaatin vacip olduğunu şu beyanları ile ifade ediyorlar:
"O, onu diğer Resul'lerden üstün yaparak, kendisine itaati Resul'e itaatin içinde kıldı. Diğer veliler üzerindeki üstünlükleri nedeniyle, bu halifelere itaati ümmete vâcip kılması da tıpkı bunun gibidir.
Onlar has veliler ve Allah'ın yeryüzündeki erleri olan öyle kimselerdir ki, peygamberler ve şehidler kıyamet gününde onların yerlerine ve Allah-u Teâlâ'ya olan yakınlıklarına gıpta edeceklerdir. Allah bilendir."
("Kitâbu İlmü'l-Evliyâ"; Haraççıoğlu)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Nefisle Cihad (2)

Fakir der ki: "Ey zâhid!... Fethetmek için seni kuşanmış görüyorum. Fakat sen fethedildiğini bilmiyorsun. Evvela kendi içine dön. İçindeki düşmanını öğren. Evini ve odalarını işgaliyetten kurtar."


İSLÂM İLMİHALİ

Sünnet Yerine Kaza Kılınmaz!

Hanefî mezhebinin içtihâdi görüşü şudur:


GÜNDEM

Su Uyur, Düşman Uyumaz! / Uğur Kara

Farz-ı muhal "Yunanistan'la sadece 3 saatlik bir savaş yapmış olsak bile sonuçları, hususiyetle İstanbul'un durumu ne olur?" diye hiç düşündünüz mü? Birkaç hafta elektriksiz, gazsız, ulaşımsız kalmanın ne kadar büyük sıkıntılar doğuracağını hesap edebiliyor musunuz? Uzun bir savaşın veyahut büyük bir savaşın sonuçlarını artık siz düşünün.


TARİHTEN SAYFALAR

Selçuklu Sultanı Alâ'eddin'in Bizans İmparatoru Vatatzes'le Uç Savaşları / Hakan Yılmaz

Osmanlı târihinin kuruluş devresinin, özellikle de Osmanlılar'ın ilk atalarının Anadolu'ya gelip yerleşmesi gibi meselelerin aydınlatılabilmesi için, her şeyden önce Anadolu Selçuklu târihinin tüm ayrıntılarıyla tam olarak ortaya çıkarılması lâzımdır.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |