218. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"O Kullarım ki, Sözü İşitip de Onun En Güzeline Uyarlar.
İşte Bunlar Allah'ın Kendilerine Hidayet Ettiği Kimselerdir.
İşte Bunlar Öz Akıl Sahiplerinin Tâ Kendileridir."

(Zümer: 18)

"Aklınızı Kullanmıyor musunuz?" (Bakara: 44)

"Böyle Yapmaları, Akıl Erdirmeyen Bir Topluluk Olmalarındandır." (Mâide: 58)

"Onların Çoğunun Akılları Ermez." (Mâide: 103)

"Onların Çoğunu Hakikaten Söz Dinlerler, Yahut Akıllanırlar mı Sanıyorsun?" (Furkân: 44)

"Onlar Diyecekler ki: 'Eğer Biz Dinler Yahut Akıl Eder Olsaydık Şu Çılgın Cehennem Ehli İle Beraber Olmazdık.'" (Mülk: 10)

GERÇEK AKIL SAHİPLERİ

 

"Akıllının Dili Kalbindedir"
Kalbin İki Kapısı
"Ahmağın Dili Ağzındadır"
İllâ Edep, İllâ Edep
Numune Edep
Ashâb-ı Kiram’ın Edebi
Yedi Ay Kalınan Ev
Müridin Edepleri
Asalet
Nasihat Nedir?
AKIL VE DERECELERİ
AKIL DÖRT KISIMDIR
1. AKL-I MEAŞ
2. AKL-I MEAD
3. AKL-I NÛRÂNÎ
4. AKL-I KÜL
DÖRT AKIL DERECESİNİN HÜLÂSASI
ULܒL-ELBÂB

/ İsmail Yavuz

Asr Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (7)

Asr Sûre-i Şerif'inin Zâhiri, Bâtıni, Ledüni Mânâsı ve İzâhı (1)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Bedir Savaşı (13)

Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtı Resulullah Aleyhisselâm'a daha yakın olmak, söylemiş olduğu sözleri duyabilmek arzusu ile bir araya üşüşüp birbirlerini sıkıştırırlardı. Suffe'de bulunduğu bir sırada, aralarında Sâbit bin Kays -radiyallahu anh-in de buluduğu bir grup Bedir gazisi geldiler. Resulullah Aleyhisselâm Bedir gazilerine çok iltifat eder, ikramda bulunur, onlar geldiği zaman yer açılmasını arzu ederdi. Bu gelenlere yer açılmadığını görünce, bazı kimselere işaret ederek yerlerinden kalkmalarını emir buyurdu..


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (13)

O'nunla Hayat Hiçbir Şeye Benzemez!


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (136)

İsmâil Hakkı Bursevî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (71)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (11)

"Bütün velîlerin kalpleri Allah'ın celâliyle birleşir, hepsi tek bir kişinin kalbi üzerinde bulunur.
Nitekim Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onunla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
'Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız olarak cennete gireceklerdir. Onların kalpleri bir adamın kalbi üzerindedir.' (Buhârî, c. 8, 124; Müslim, Îmân, 371-372)
Onlar kalpleri O'ndan gayrı her şeyden uzaklaşıp, tek bir kalp gibi birbirine bağlanmaları nedeniyle birleşip böyle olmuşlardır."
("Kitâbu'r-Riyâze ve Edebü'n-Nefs", Süleymâniye Ktp. Es'ad Efendi, nr.: 1312, vr. 11a)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Nefis ve Nefisle Cihad

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmuşlardır:
"Vallahi ben, vefatımdan sonra Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum, fakat nefislerinize uymanızdan korkuyorum." (Buhârî. Tecrid-i sarîh: 661)


İSLÂM İLMİHALİ

Tilâvet Secdesi ve Şükür Secdesi

Kavuşulan bir nimetten dolayı sevinçli zamanlarda veya bir musibetin bertaraf olmasından ve benzerlerinden dolayı Allah-u Teâlâ'ya şükür için secdeye kapanmak müstehaptır ve sevaptır.
Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazeratı bu secdeyi yapmışlardır.


GÜNDEM

"Bereket" / Uğur Kara

Ashab-ı Kiram'dan Sa'd bin Muaz -r. anh- Bedir günü istişare için fikirlerini soran Resulullah Aleyhisselâm'a teslimiyetlerini ve savaşa hazır olduklarını arz ettikten sonra sözünü şöyle bitirmişti:
"(Yâ Resulellah!) Allah'ın bereketi ile bizi yürüt!"
Allah-u Teâlâ'nın bereket verdiği "az", "çok" olur;
bereket vermediği "çok" ise "az" olur, yok olur.


TARİHTEN SAYFALAR

Anonim Tarih mi, "Hamzavî Tarihi" mi? / Hakan Yılmaz


On Sene! / Canan Büşra Kara


KURBAN


MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |