205. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Sâlihlerin İşlerini O Görür." (A'râf: 196)

"Onlar İman Edip Takvâya Ermiş Olanlardır." (Yunus: 63)

"Allah'tan Korkar, Takvâ Sahibi Olursanız Mualliminiz Allah Olur." (Bakara: 282)

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruh İle Takviye Edip Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"Onlar Öyle Kimselerdir ki Görüldüklerinde Allah Zikrolunur, Onları Gören Allah'ı Hatırlar." (Hadis-i Şerif)

"Mümin-i Kâmil'in Ferasetinden Korkunuz. Çünkü O Azîz ve Celîl Olan Allah'ın Nûru İle Bakar." (Hadis-i Şerif)

KUDSÎ RUH İLE DESTEKLENEN, FERASET SAHİBİ ZÂT-I ÂLİLERİ'NİN HAYAT-I SAADETLERİNDEN İNCİLER

"Hep O, Hep O'ndan"

YAŞANARAK KALEME DÖKÜLEN HUSUSİ VE UMUMİ HÂL VE HATIRALAR
Mahviyetin En Âlâsı
Bursa Ziyaretleri Sırasında Görülen Mânevi Hâller
Mâlum Olan Yiyeceğin İkrâmı
Gelmesini İstemedikleri Halde Gelenlerin Hediye Edilmesi
İşaret Edilen Adapazarı'nın Günümüzdeki Hâli
Sizi Buraya Çekmeye Çalışıyorduk...
Beyaz Üzerine, Yeşil Çizgi
Kardeş Ciğerinden Rahatsız!
Bir Daha Belki Böyle Bir Hâli Bulamaz!
Velilerinin Güneşi
Yüz Yirmi Dört Bin Peygamber Sizinle!
İhvanın Vefat Haberi
İbadetin Gizlisi
İnceliğin Böylesi!
Hâne Halkının Sayısına Göre İkram
Başa Gelince Anlaşılan İkâz
Gizli Anlar!
Yıllar Sonra Rüyâdaki Zât İle Karşılaşma
Gönülde Olan Kitabın Hediye Edilmesi
Sıkıntılı Zamanda Yetişen Himmet
"Hatta Cebinize Koyduklarınız da!"
Karamürselli Zeynep Hanım
Onun Almak İstediği, Düzce'deki Evin Bahçesinde Verildi
Vakıf da Sizi Bırakmasın!
"Hacı Amca! Siz Kimsiniz?"
"Bizi Uyutmadın Cemil Efendi!"
Katarakt Ameliyatı
Hacc'taki Hatıra
Hakk'ın ve Hakk'tan Olduğunu Biliriz!
Muhabbet Eden!
Varlıkla Çalışanın Kendisine Zararı Olur
Sâdık Olmayan Nefsini Tarif Eder!
Alınmanın Alâmeti
Yolculukta Konuşulan Mevzulara Ziyaret Esnasında Verilen Cevaplar
Hiç Tanımadıkları, İlk Defa Gördükleri Kardeşe İsimleriyle Hitap
Çantadaki Kur'an-ı Kerim'in Mâlum Olması
Sende Öğrencisin Yahu!
"Eşikten Ses Çıkar mı Ahmet Efendi?"
"Peygamber Efendimiz Karpuzu Böyle Yerdi."
"Amin!"
"Hah Şimdi Oldu!"
"Şimdi Yemek Dağıtmaya Başladınız!"
Urfa'dan mı Aldınız?
"Büyük Bir Felaket Geliyor!"
"Onu Vakfa Hediye Edeceğim!"
Evlilikle İlgili Bir Nasihat
Gönülden İstenilen Duâ'nın Mâlum Olarak Bizzat Öğretilmesi
Niçin Bağlamadın Deseler O Bile Yeter
"Yavrum Bir Tarafın Acıdı mı?"
Tayy-i Mekân
Hakkı Hak Sahibine Teslim
Beyaz Mendil
Uzun Ömürlü Dostluk
Rızâ İstersen İncitme Hiçbir Canı
Kendisi Daha Güzel!
Alışmamışız!
İnce Bir İrşad
Şurada Satış Yapardınız!
O Kendisine Yaptı Yapacağını!
Anlatmak İşlerine Gelmiyor!
Her Şey Yalnız Allah İçin Olmalı
Allah Yolu
Dünya'nın Aslı ve Mahiyeti
Resme Değil, Resmin Ötesine Bakmak!
Mânevi Derece
Rahmet Gecesi
Misafir Sevgisi
Mânevi Ziyaretler
Rızık Temini İçin
Hacc'da Karşılaşma
"Sonra Sizinle Görüşelim"
Gözle Görülen Lütuflar
Şehitliği Mâlum Olan Asker!
Gelişinden, Edebinden

İBRET MİSALİ RÜYÂLARA VERİLEN GERÇEK TABİRLER
Onun Efendisini Orada Herkes Tanıyor!
Her Zamanın Bir Mevlânâ'sı
Hakkına Râzı Ol!
Yalnız Merkeze Gelirler
Kurbandaki Hikmetler
Bugün Hakikat Oldu!
Dünyevi Ceza
Merhum Hacı Rasim Efendi'nin Halil Fevzi -kuddise sırruh- Hazretleri'ne Bağlılığı ve Zât-ı âlileri'ne İntisabı
Bir Mâni Yok Verebilirler!
Gelecek Nesil Biraz Problemli Olacak
Mânevi Âlemde Ziyaretler
Memnuniyetlerini İzhar
O Dördüncü Duvar!
"Onun Yirmi Beş Tane Kur'an-ı Kerim'i Var!"
Gök Ehli Onu Tanır
"Hah! Gir Oraya!"
Rahmet Kapıları
Zât-ı Âlileri'ni Tanımadan, Sû-i Zân Besleyip, Boş Konuşanlar
Biz Size İşaret Vermiştik
O Kuyu Dünyadır!
Hanımını Kıran Bir Kardeşe Rüyâ Yoluyla İkâz
Hazret-i Kur'an'ın Hudutları İçinde Kalın!
Vasiyetlerinin Bir Kısmının İzâhı

DUÂ ve NİYAZ

NURLU SÖZLER

/ İsmail Yavuz

 


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |