203. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Resul'üm! Elbette Sen de Öleceksin, Onlar da Ölecekler." (Zümer: 30)

"Her İnsan Ölümü Tadacaktır." (Âl-i imrân: 185)

"Allah Bu Ümmetten Bir Âlimi Alırsa, Bu İslâm'da Açılan Bir Gedik Olur ve Kıyamete Kadar Onun Boşluğu Kapanmaz." (Hadis-i Şerif)

"Her Doğan Ölür. Her Gelen Gider. Her Yeni Eskir. Dünya Bir Sahnedir; Bugün Benim, Yarın Senin. Biz Âhirete Gittiğimizde Bizim İçin Üzülmeyin. Ölümün Mahlûku Hâlik'ına Ulaştıran En Güzel Bir Vasıta Olduğunu Düşünün. İçimden Öyle Geldi ki; Cenâb-ı Hakk Nasip Ederse, Lütuf ve İhsanda Bulunursa Muhabbetle Selâm Verenden Dahi Geçmeyiz. Sevdiklerimizi Hazret-i Allah'a Emanet Ederiz, Sevmeyenleri Hazret-i Allah'a Havale Ederiz." (Ömer Öngüt -k.s-)

İSLÂM ÂLEMİ'NİN BAŞI SAĞOLSUN!

 

ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- EFENDİ HAZRETLERİ'NİN KİTAPLARINDA GEÇEN TERCEME-İ HÂLİ

MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT EFENDİ HAZRETLERİMİZ'İN MUHTELİF ZAMANLARDA ANNELERİ, BABALARI VE DEDELERİ İLE İLGİLİ ANLATTIKLARI BİLGİLERİ BİZÂTİHİ KENDİ BEYANLARIYLA ARZ EDİYORUZ
Babaları Muharrem Efendi
Anneleri Çelebiye Hanımefendi
Dedeleri
Anne Tarafından Dedeleri
Şeyh Ahmed Efendi -Kuddise Sırruh- Hazretleri
Kardeşleri Yusuf Efendi

HALİL FEVZİ -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİMİZ İLE TANIŞMALARINI ANLATIYORLAR
Bir Anlık İlâhî Lütuf

HALİL FEVZİ EFENDİ HAZRETLERİ -KUDDİSE SIRRUH-
Hilye
Türkiye'ye Geliş
Tahsil ve Terbiye
Tasavvuf'a İntisabı

MUHAMMED ES'AD ERBİLÎ EFENDİ HAZRETLERİ -KUDDİSE SIRRUH-
Hilye
Tahsil ve Terbiye
İstanbul
Reis-ül Meşâyıh

HALİL FEVZİ -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ'NİN ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ'NE TEVECCÜHLERİ
Emir Edepten Üstündür
Hayat İmtihanı
Yol Çok Nazik
"Okuduğun Sana Yeter!"
Hakikatin Duyurulması
Zamanın Kutb'ul-Âzam'ı
Takdir Edilen İşte Basiretin Bağlanması
Gören Gözler
Hakiki Dost
Kadir Gecesinin Tecellîsi

ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ'NİN GÖNÜLLERE HİTAP EDEN NASİHATLARINDAN BAZILARI
Gerçek Terhis
Kavuşmaya Vesile
Yap da Geç, Amma Kırıp Geçme!
Tedbir ve Takdir
Aşk-ı Hakiki
Öyle Bir Sermaye ki!
Öğüt ve Uyarılar

ŞERAFEDDİN DAĞISTÂNÎ HAZRETLERİ -KUDDİSE SIRRUH-

PEYGAMBER MÜJDESİNE MAZHAR OLAN VELİ
"Bayraklılar Ashâbı" ve Başlarındaki Zâtın Vasıfları
Mühim Bir Hadis-i Kudsî
Hadis-i Şerif
Mânevi Yol
SİLSİLE-İ CELİLE-İ ÂLİYE
Fırka-i Nâciye
Muhterem Ömer Öngüt Efendi Hazretleri'nin İrşad Hizmetleri, Külliyatı ve Eserleri
MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT EFENDİ'NİN ESERLERİ
ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- EFENDİ HAZRETLERİ'NİN KİTAPLARINA VERİLEN TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGELERİNDEN BİRKAÇI

HAKİKAT EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

KİMLERLE MÜCADELE ETTİ
1. Fırka; Kurduğu Partiyi İslâm Dini'nin Yerine Koymaya Çalışanlar
2. Fırka; Küfrü Hoş Gören, Hoş Göstermeye Çalışanlar
3. Fırka: Fâiz Yemeyi Meşrulaştırmaya Çalışanlar
4. Fırka; Küfür Diyarında Halifeliğini İlân Eden Kaplan ve Oğlu
5-6-7-8-9. Fırka; Her Biri Bir Çığırın Temsilcisi Ahir Zaman Uleması

GÖKTE ZUHUR EDEN BÜYÜK ALÂMET! ALLAH-U TEÂLÂ NURUNU İZHAR ETTİ!
En Büyük Keramet
"Allah Göklerin ve Yerin Nûrudur"
Semâ'daki Yıldız
"On iki"deki Sır
"Ölümsüzlük" Sırrına Mazhar Kutuplar; Hazret-i Hızır ve Hatmü'l-Evliyâ
"Göz Kamaştıran" İnci
Büyük Velîlerin Vefâtını Haber Veren Hâdiseler ve Hâtemü'l-Evliyâ'nın Vefâtı Sırasında Zuhûr Eden Bâzı Hâller
Hatmü'l-Evliyâ'ya Muhabbetin Netîceleri, O'nun ve Kitaplarının Değeri

 

/ İsmail Yavuz

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |