202. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Katında Din İslâm'dır." (Âl-i imrân: 19)

"Andolsun ki Resulullah Sizin İçin, Allah'a ve Ahiret Gününe Kavuşmayı Arzu Edenler ve Allah'ı Çok Zikreden Kimseler İçin Güzel Bir Numunedir." (Ahzâb: 21)

"Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol!" (Hûd: 112)

"Ey İman Edenler! Hep Birden Tam Bir Teslimiyetle İslâm'ın Sulh ve Selâmetine Girin." (Bakara: 208)

"O Müminler ki, Emanetlerini ve Sözlerini Yerine Getirirler." (Müminûn: 8 - Meâric: 32)

İlâhi Emanete Sahip Çıkmakla İman Muhafaza Edilir!

İslâm Dini Emir ve Yasaklarıyla Büyük Bir Emanettir.
Emanet-i İlâhi
Emânet-i Kübrâ’yı, En Büyük Emânet’i Taşıyan Cevher-i Yektâ
Hâtemü’l-Evliyâ’dan Başkasının Taşıyamadığı Emanet
Emanet İzzettir!
Emanet-i İlâhi’ye Nasıl Hıyanet Ediliyor?
Varlık ve Benlikler Emanete Hıyanettir.
Müslüman; Elinden, Dilinden Emin Olunan Kimsedir
Devlet Malı da Vakıf Malı da Emanettir
Kirkire
Günümüzü Tarif Eden Mucize Hadis-i Şerif
Herkes İmtihanını Verecek!
Dünya Muhabbeti

/ İsmail Yavuz

Zilzâl Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

İlâhî Divan


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Batn-ı Nahle Hadisesi

"Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler." (Bakara: 217)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (123)

Hüsâmeddîn Ali el-Bitlisî
-kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (58)

Dâvûd bin Mahmûd Kayserî -kuddise sırruh- (3)

"İlâhî vergilerin kendisine tertip edildiği ilâhî isimler, nebîlerin ve velîlerin dem'inin evlâtlarından bir oğul olan Şît Aleyhisselâm'a tahsis edilmiştir. Ancak, Hâtemü'l-velâye bundan müstesnâdır; zîrâ o, kemâlâttan yana zuhûr eden şeylerin tümünü Allah'tan alır."
("el-Matlâ'u Husûsi'l-Kilem fî Me'ânî Fusûsu'l-Hikem", Süleymâniye Ktp. Şehid Ali Paşa, nr.: 1242, vr. 34a)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah'ın Özü

Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri her şeye bir öz vermiştir, her şeyin bir özü vardır. Zikrullah'ın özü ise ledünî olan "Nefes zikri"dir.


İSLÂM İLMİHALİ

İstibrâ ve İstinca

Küçük abdestten sonra sızıntı ve akıntıdan kurulanmaya "İstibrâ", büyük abdestten sonra temizlenmeye de "İstinca" denir.


ŞİİR

Akşamlar!

Bambaşka bu gece, bir ses bir seda,
Şahlanmakta çile, kan kusar ya da,
Dertlerin tabibi, Ekber'ül Hüdâ,
Akşamlar akşamlar garip akşamlar.


İbtilâ ve İmtihan (7)

"Resul'üm! Kulumuz Eyyub'u da an!
O Rabb'ine 'Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi.' diye nidâ etmişti."
(Sâd: 41)


GÜNDEM

İsrail ve ABD'den Uzaklaşmak Hayırlı Bir Durum / Uğur Kara

Harpten, huzursuzluktan nemalanan, fitne-fesattan gıdalanan, hak ve adaletten nefret eden küresel bir şebekenin güdümündeki kanlı bir dünyada yaşıyoruz.
Bu şebekenin yalan-dolan, kan-barut, para-ahlaksızlık, fitne-fesat, kara büyü-kara bilim ile inşa etmeye çalıştığı "Küresel Fesat Düzeni";
"Adalet, hak, hukuk" dediğiniz anda çatırdamaya başlıyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Ertuğrul Gâzi'nin Bithynia'daki Seferleri ve Sivas'ta Moğollar'a Karşı Kazandığı "Boğa-öyüğü Zaferi" (2) / Hakan Yılmaz

Geçen ayki yazımızda Osmanlı rivâyetlerinin, Bithynia ucundan ayrılan Ertuğrul Gâzî'nin bundan sonra Kayseri-Sivas-Amasya havzasına doğru yönelip gazâ yolunu gözetlediğinden söz ettiğini belirtmiştik. Bu rivâyetleri doğrulayacak ve tamamlayacak şekilde; Osmanlı, Selçuklu ve Eyyûbî kaynakları Laskaridler'le mücâdelenin son yılı olan 1231'de Sivas yakınlarında bir Tatar saldırısının gerçekleştiğine açıkça işâret ederler. Bu saldırı üzerine Sultan Alâeddîn dokuz yıldır devam etmekte olan Bithynia seferini kaldıracak, bundan sonra Vatatzes'le barış yolunu tutacaktır.


EĞİTİM

Bir "Hayır Dua" / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |