200. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Duâ ve İlticânız Olmasaydı Rabb'im Size Değer Verir Miydi?" (Furkân: 77)

"Şüphesiz İnsan İçin Kendi Çalışmasından Başkası Yoktur." (Necm: 39)

"Her Secde Yerinde Yüzlerinizi O'na Doğrultun ve Dini Yalnız Kendisine Has Kılarak O'na Duâ Edin. İlk Önce Sizi Yarattığı Gibi, Yine O'na Döneceksiniz." (A'râf: 29)

"Gerçek Duâ Ancak O'nadır." (Ra'd: 14)

"Allah-u Teâlâ'nın Katında Duâdan Daha Değerli Bir Şey Yoktur." (Hadis-i Şerif)

DUÂ ve NİYAZ

Duânın Önemi
Duâ’nın Edepleri
Makbul Olan Duâ Zamanları
Duâsı Makbul Olanlar
Bedduâ
Zikrin Mânâ ve Önemi
İlâhî Emir
Âyet-i Kerime’ler
Kur’an-ı Kerim’de Geçen Peygamber Efendimiz’in Duâları
Hadis-i Şerif’lerde Geçen Peygamber Efendimiz’in Duâları
Diğer Peygamber Aleyhimüsselâm Hazerâtı’nın Duâları
En Önemli Kulluk Görevi
İstiâze (Sığınma) Duâları
İmanı Korumak İçin İstiâze
Günlük Sığınma Duâsı
Salât-ü Selâm İçin İlâhî Emir
Emr-i Peygamberî
Mânevî İrtibat
Burnu Yerlerde Sürünecek Üç Kişi
Salli-Bârik Duâları
Numune Bir Salâvat
Salâvat Getirmemek
Salât-ı Münciye
Salât-ı Tefriciye
Sabah ve Akşam Okunabilecek Duâlar
Ezandan Sonra
Sıkıntılı Zamanlarda
Şifa Âyet-i Kerime’leri
Ağrılara Karşı
Her Türlü Hastalıklara Karşı
Yolculuklarda
İş Yerini Açarken
Borç Ödeme
Yemek Duâsı
Cinlerden Allah’a Sığınma
İlâhi Lütfa Mazhar Olanlar
Fırka-i Nâciye’nin Saâdeti

/ İsmail Yavuz

Beyyine Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Ehl-i İslâm'ın İmanı


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Kıble'nin Değiştirilmesi (2)

Allah-u Teâlâ ehl-i kitabın, İslâm'ı kabul etmelerinden ümit kestirecek dereceye varan inat ve kibirlerinden bahsederek Âyet-i kerime'sinde şöyle buyurdu:
"Andolsun ki sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü âyeti getirsen, yine de sana uyup kıblene dönmezler."
(Bakara: 145)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (121)

Seyyid Yâkub Hân Kâşgârî
-kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (56)

Dâvûd bin Mahmûd Kayserî -kuddise sırruh- (1)

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış Türk mutasavvıfları arasında yer alan, Orhan Gâzî döneminde İznik'te kurulan Süleyman Paşa Medresesi'nin ilk müderrisi olan Dâvûd bin Mahmûd el-Kayserî -kuddise sırruh- Hazretleri (ö. 751/1350), "Fusûsu'l-Hikem" kitabı üzerine yazdığı "el-Matlâ'u Husûsi'l-Kilem fî Me'ânî Fusûsu'l-Hikem" adlı şerhinde "Hâtemü'l-Velâye" mevzusu hakkında birbirinden ilginç ifşaat ve açıklamalara yer vermiştir.


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Zikrullah'ın Kısımları (3)

Hakikat ehli "Fenâfirrasûl"e varmış, kalbi "Mutmainne" olmuş kimselerdir.
Bir taraftan murakaba yaparlar, diğer taraftan Allah-u Teâlâ'yı tesbih ederler. İster zikr-i cehrî olsun, ister zikr-i hafî olsun.


İSLÂM İLMİHALİ

Dinde Kolaylık

"Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır." (Nisâ: 28)


İbtilâ ve İmtihan (5)

Yakub Aleyhisselâm'ın kıssası, sevgili oğlu Yusuf Aleyhisselâm'ın kıssası ile bir ipek yumağı gibi iç içe dolanmış bulunmakta, bu ibretli kıssa Kur'an-ı kerim'in başlıbaşına bir Sûre-i şerif'inde anlatılmaktadır.


GÜNDEM

"Batı Toplumu" Büyük Bir Hızla Çöküyor! / Uğur Kara

"Batı toplumu" çatır çatır çöküyor.
"Aile" çöktü!. "Anne"lik öldü! Doğan çocukların ise nerede ise yarısı babasını tanımıyor. Batı toplumu büyük bir cinnet yaşıyor.
Hiçbir harp yaşanmasa bile birkaç nesil sonra "Batı Toplumu" kendi kendine yok olacak. Sağa sola saldırmalarının, İslâm'ı yok etmeye çalışmalarının en büyük sebeplerinden biri de bu!


TARİHTEN SAYFALAR

Dâvûd-ı Kayserî'nin, Orhân Gâzî'nin Oğlu Süleymân Paşa'ya İthâf Ettiği Eseri:
"el-İthâfu's-Süleymânî fî'l-'Ahdi'l-Orhânî"
/ Hakan Yılmaz

"el-İthâfu's-Süleymânî" kuruluş döneminde Osmanlı sarayında müzâkere edilen ilimler hakkında önemli ayrıntılar içerdiği gibi; Orhan Gâzî ve oğlu Süleymân Paşa'nın ilme ve ilim ehline verdiği değere de tanıklık etmektedir.


EĞİTİM

Baş Parmak / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |