192. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"O'nun Âyetlerinden (Varlığının Delillerinden) Birisi de, Kendileriyle Kaynaşmanız İçin Kendi Cinsinizden Eşler Yaratması, Aranızda Sevgi ve Merhamet Koymasıdır." (Rûm: 21)

"Nikâhınıza Aldığınız Kadınların Mehirlerini Bir Hak Olarak Seve Seve Verin." (Nisâ: 4)

"Ey Peygamber! Şüphesiz ki Biz Mehirlerini Verdiğin Eşlerini Sana Helâl Kıldık." (Ahzâb: 50)

"Kadınlarınızla İyi Geçinin. Eğer Onlardan Hoşlanmazsanız, Olabilir ki Hoşunuza Gitmeyen Bir Şeye Allah Çok Hayırlar Koymuş Olabilir." (Nisâ: 19)

"Kadınlar Hakkında Allah'tan Korkunuz. Çünkü Siz Onları Allah'ın Emaneti Olarak Aldınız. Onların Irzlarını Allah'ın Kelimesi (Nikâh Akdi) ile Kendinize Helâl Kıldınız." (Hadis-i Şerif)

NİKÂH ve EVLİLİK

Nikahta Şer’i Engeller
Âile
Evliliğe Teşvik

EVLİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ
Nikâh
Nikâhtaki Hikmet
Nikâhın Hükmü
Nikâhın Rükünleri
Nikâhta Velâyet
Veliler Arasında Sıralama
Nikâhta Vekâlet
Nikâh Akdinin Yapılmasının Şartları
Evliliğin Sıhhat Şartları
Sahih Olan Evliliğin Hükmü
Evlilik Akdinin Müstehapları

MEHİR VE HÜKÜMLERİ
Mehir Nedir?
Mehrin Vâcip Olmasının Delili
Kur’an-ı Kerim’de Mehir
Sünnet-i Seniye’de Mehir
Mehirin Lüzumu
Mehirin Miktarı
Mehir Olması Uygun Olan ve Olmayan Şeyler
Mehir Çeşitleri
Şiğar Nikâhı
Mehirde Hak Sahibi Olanlar
Mehirin Alınması İle İlgili Hükümler
Mehirin Kesinleşmesi
Mehirin Yarısının Vâcip Olması
Mehirin Tamamının Düşmesi
Mehirin Tazmini
Mehiri Geri Almaya Çalışmak

/ İsmail Yavuz

İnşirâh Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Her Güçlüğün Ardından Kolaylık


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Ezân-ı Muhammedî

"(Onları ezan ile) namaza çağırdığınız zaman, namazınızı alay ve eğlence konusu yaparlar.
Böyle yapmaları, akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır."
(Mâide: 58)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (113)

Kâdı Muhammed bin Mehmed
-kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (48)

Seyyid Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh- (5)

"Amma onu o makama kadar çıkaran Hakk Te'âlâ,nasıl me'yûs eder ki? Elbette etmez!.. Onu nasıl gama boğar ki? Elbette boğmaz!.. Yalnızlık duygusu ha? İşte bunu hiç vermez!.."


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

Mucize-Keramet-İstidrac (2)

"Mü'min-i kâmil'in ferasetinden korkunuz. Çünkü o Aziz ve Celil olan Allah'ın nûru ile bakar." (Münâvî)


İSLÂM İLMİHALİ

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye

"Bu Kur'an, doğruluğu şüphe götürmeyen, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren bir kitaptır." (Bakara: 2)


GÜNDEM

Amerika'dan Uzaklaşmakta Selamet Var! / Uğur Kara

Türkiye Amerika ve İsrail'den uzaklaştığı nispette dünya milletleri nezdindeki itibarı, saygınlığı artıyor, imajı kuvvetleniyor, işleri bereketleniyor.
"Amerikan güdümünden çıktıkça problemler azalıyor, Amerikan güdümünde hareket edildikçe problemler çoğalıyor."


GÜNDEM

Kuzey Kore Dünyayı Korkutuyor! / Şinasi Çapa

Dünyayı, bölgemizi ve memleketimizi tehlikeli günler beklemektedir. İnsanlık silahlanma yarışında hiçbir kural ve kaide tanımamaktadır. Daha çok üretim ve daha çok tüketim, daha çılgınca hayat sürme felsefesinin hayata geçirildiği günümüz dünyasında her türlü çılgınlığı görmemiz mümkündür.


TARİHTEN SAYFALAR

"Geyikli Baba" Hakkında İlginç Bir Vesîka ve Zamane "Tahrifçi"lerinin Ortaya Attığı Çirkin İftira / Hakan Yılmaz

Buradan anlaşılıyor ki, Orhan Gâzî gerçek dervişlerle sahte dervişleri birbirinden ayırmaya çalıştığı sıralarda kulağına Geyikli Baba'nın "rakı ve şaraba düşkün olduğu" iftirâsı ulaşmış; bunun üzerine işin aslını öğrenmek için Baba'ya rakı ve şarap yollamış, ancak şâhid olduğu büyük kerâmet karşısında ortalıkta dolaşan söylentilerin asılsız olduğunu anlamıştır.


EĞİTİM

Hoş Geldin Ramazan! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |