171. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Rabb’in İçin Namaz Kıl, Kurban Kes!” (Kevser: 2)

“Boğazlanan Kurbanlık Hayvanların Ne Etleri Ne de Kanları Allah’a Ulaşmaz. Allah’a Ulaşacak Olan Sizin Takvânızdır.” (Hacc: 37)

“Hiçbir Kul Kurban Günü, Allah Katında Kan Akıtmaktan Daha Sevimli Bir İş Yapamaz. Zira Kesilen Hayvan, Kıyamet Günü Boynuzları İle, Kıllarıyla, Tırnaklarıyla Gelecektir. Hayvanın Kanı Yere Düşmezden Önce, Allah Katında Yüce Bir Mertebeye Ulaşır. Öyle İse Onu Gönül Hoşluğu İle İfâ Edin.” (Tirmizî)

“Hali Vakti Yerinde Olup da, Kurban Kesmeyen Kimse Namazgâhımıza Yaklaşmasın.” (İbn-i Mâce)

“Allah’ın Âyetlerine İnanan Müminler İseniz, Üzerlerine Allah’ın İsmi Anılmış (Besmele İle Kesilmiş) Hayvanlardan Yiyin.” (En’âm: 118)

Ha­ram Ay­lar
Zilhicce
Teşrik Tekbiri
Ace­le­yi Ge­rek­ti­ren Bir İba­det: Hacc

KUR­BAN
İb­ra­him Aley­his­se­lâm’dan Ul­vî Bir Hâ­tı­ra
Kur­ba­nın Şart­la­rı
Kur­ba­nın Sa­hih Ol­ma­sı­nın Hük­mü
Mü­him Bir Hu­sus
Kur­ban Ke­si­le­cek Hay­van­lar
Kur­ban Ol­ma­ya En­gel Olan Özür­ler
Kur­ba­na En­gel Ol­ma­yan Özür­ler
Kur­ban Kes­me­nin Vak­ti
Kur­ba­nın Ke­sil­me­si
Kur­ba­nın Eti ve De­ri­si
Kur­ban Hak­kın­da Hü­küm­ler
Akî­ka Kur­ba­nı
Adak Kur­ba­nı

HAY­VAN KE­Sİ­Mİ

ETİ YENMEYEN HAYVANLAR

AV

/ İsmail Yavuz

İNŞİKÂK SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Kıyametin Bazı Safhaları


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Hicret Belirtileri

Süheyb-i Rûmî -radiyallahu anh- hicret için evden çıktığında müşriklerden bir grup onu geri çevirmek için arkasından yetiştiler. Bunun üzerine bineğinden inip, çantasındaki okları çıkarttı, yayını aldı ve: “Ey Kureyşliler! Sizin en iyi okçunuz olduğumu biliyorsunuz. Allah’a yemin olsun ki, çantamdaki okları atıp bitirinceye kadar bana yaklaşamazsınız. Sonra kılıcımdan elimde bir parça kaldığı müddetçe sizinle çarpışırım. Ondan sonra bana istediğinizi yapın.” dedi.
Müşrikler ise: “Sen bizim aramıza dilenci gibi gelmiştin, bizim mallarımızla zengin oldun. Şimdi canınla beraber mallarını da mı alıp götürmek istiyorsun? Hayır!... Buna müsaade etmeyiz!” dediler. “Peki mal ve mülkümü size bırakırsam bana gitme iznini verir misiniz?” diye sordu. “Evet!” dediler. Bunun üzerine Süheyb -radiyallahu anh- bütün sermayesini onlara bıraktı ve eli boş olarak Mekke’den çıktı.
Bunu duyan Resulullah Aleyhisselâm:
“Süheyb kârlı bir iş yapmıştır.” buyurdular.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (93)

Hüsâmeddîn el-Bitlisî -kuddise sırruh-


MEKTUBAT

İrşad İcazetnamesi - 2  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (28)

Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (17)

Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Âyet-i kerîme’sinde buyurur ki:
“Kitab’ı öğrettiğinize ve okuduğunuza göre Rabbânîler olunuz!” (Âl-i imrân: 79)
Bu Âyet-i kerime bâtınîdir, zâhire âit değildir. Allah-u Teâlâ kendi talebelerine bu emri emri veriyor. Kime nasıl tecelli ettiyse, kime ne kadar verdiyse…
“Rabbânî olmak” demek; “Rabb’e hâlis kul olun, Rabb’e mensup ilim erbâbı olun; kalp kulakları ile işiticiler ve gayb gözleriyle bakanlar olun!” demektir, bu bir iç âlem işidir.


TASAVVUF’UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ (8)

Tasavvufun Önemi

Tarikat-ı aliye’ye dahil olan bir sâlik:
“Nefsini temizleyen kurtulmuştur.” (Şems: 9)
Âyet-i kerime’sinde buyurulduğu üzere kalbini, mâsivânın bataklık ve bulanıklıklarından temizleyerek mârifet evi ve muhabbet yurdu hâline getirir.
Tarikat, şeriat-ı mutahharanın hâdimidir, yardımcısıdır. Abdest, temizlik, taharet, namaza hazırlık olduğu gibi; tarikat da kalbi temizleyip huzura hazırlar.


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Padişahlarında Vatan ve Asker Sevgisi / Hakan Yılmaz

Vatan topraklarına ve mâsum müslüman halka saldıran çapulcuların haklarından sür’atle gelen, münâfıkları ve onların yularını elinde tutan kâfirleri kahır pençelerinde helâk eden Osmanlı Pâdişahları’nın gayreti “Makam” ve “Koltuğa gömülme” gayreti değil, bilâkis “İmân” ve “Vatan” gayretiydi. Onlar bu uğurda şehid olan vatan evlâtlarının kanlarını yerde bırakmaz, küfür ve nifak sürülerinin kökünü kazımakta aslâ gevşek davranmazdı.


GÜNDEM

PKK, Roj Tv: “Gönülleri Öldüren Zehirli Dil” / Uğur Kara

Son birkaç on yıldır Kuzey Irak medyası olsun, bizim vatandaşlarımıza yönelik yayınlar yapan Roj Tv gibi kanallar olsun, çok tehlikeli, çok zehirli bir dil ile yayın yapıyorlar. Irkçı bir dil kullanıyorlar. Halkı zehirli bir dil ile “Türk düşmanlığı”na yönlendiriyorlar.


GÜNDEM

Filistin Devlet Başkanı “Mahmud Abbas” ve İsrail Cumhurbaşkanı “Peres” Türkiye’de! / Şinasi Çapa

İsrail’in barış yapmak gibi bir niyeti kesinlikle yok. İşgal ettiği Filistin topraklarında durmadan yeni yerleşimler kuruyor, sadece bizim gibi ülkeleri kullanarak dünyayı ve müslümanları oyalıyorlar.


ŞİİR

EY KARDEŞ! / Abdullah Kotan

Muhabbet içime işledi, şükür,
Artık “Erime” de başladı, şükür,
O “DOST” beni dostça haşladı; şükür
Gülmeyi unuttum, daldım ey kardeş!


Mehmetçik ve Çocuk / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |