154. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"De ki: 'Gökten ve Yerden Size Rızık Veren Kimdir?
Kulak ve Gözlerin Sahibi Kimdir?
Diriyi Ölüden, Ölüyü de Diriden Çıkaran Kimdir?
Her İşi Düzenleyen Kimdir?'
'Allah' Diyecekler.
De ki: 'O Halde O'na Karşı Gelmekten Sakınmaz mısınız?'
İşte Gerçek Rabb'iniz Allah Budur.
Gerçeğin Dışında Sadece Sapıklık Vardır.
Öyle İse Nasıl Olup da Döndürülüyorsunuz?"

(Yunus: 31-32)

"Sizin İçin Kulaklar, Gözler ve Gönüller Yaratıp Veren O'dur.
Ne de Az Şükrediyorsunuz?
Sizi Yeryüzünde Yaratıp Türeten de O'dur.
Ve O'nun Huzurunda Toplanacaksınız.
Dirilten de O'dur, Öldüren de O'dur."
(Müminûn: 78-79-80)

"Bunlar Allah'a Yönelen Her Kula Gönül Gözünü Açmak ve Ona İbret Vermek İçindir."
(Kâf: 8)

"Allah'ın Yarattıkları Hakkında Tefekkür Ediniz,
Zât'ı Hakkında Tefekkür Etmeyiniz."

(Câmiu's-sağîr)

Hâlik-ı Azîm, Bâri-i Kerîm
Zâhir de O, Bâtın da O
Tefekküre Dâvet
İnsan Niçin Mükerremdir?
Eserden Müessire Geçmek
Nimet Üstüne Nimet
Hücrelerdeki İlâhî Hikmetler
Beynimizdeki İlâhî Hikmetler
İskelet Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Kas Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Deri Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Kan Dolaşımı Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Sindirim Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Solunum Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Sinir Sistemindeki İlâhî Hikmetler
Duyu Organlarındaki İlâhî Hikmetler
Ağız, Dil ve Dişlerdeki İlâhî Hikmetler
Gözdeki İlâhî Hikmetler
Kulaktaki İlâhî Hikmetler
Burundaki İlâhî Hikmetler
El ve Parmaklardaki İlâhî Hikmetler
Ayaklardaki İlâhî Hikmetler
Duygu ve Mizaçlardaki İlâhî Hikmetler
GEÇMİŞ KAVİMLER VE GÜNÜMÜZ
İsyankâr Kavimlerin Azgınlıkları ve Cezâları

/ İsmail Yavuz

NEBE SÛRE-İ ŞERİF'İNİN TEFSİRİ - 1

Büyük Haber


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

Müslümanlara Yapılan Zulüm ve İşkenceler-2

Bir gün Resulullah Aleyhisselâm'ı Kâbe'nin gölgesinde dinlenirken gördük.
"Yâ Resulellah! Çektiğimiz şu işkencelerden dolayı Allah'a duâ etmeyecek misin?" dedik.
Bunun üzerine hemen doğrulup oturdu, benzi kızarmıştı. Şu cevabı verdi:


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (80)

"Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kud­di­se Sır­ruh-" (2)


MEKTUBAT

Şeriatın Reddetmediği Makbuldur (91. Mektup)  
/ Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-31

Nurlu Sözler / Mehmed Ali Körpe

"Kabir amel sandığıdır. Orada ne var? Ne götürürsen o var!"
(8 Mayıs 2004)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (15)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (4)

Ey öz anlayış sâhibi! Bu sırları, bu nûrların ışığıyla genişleterek iyi anla...


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-21

Yaklaşıp sese kulak verdiğinde, pâdişâhın Reşid Paşa'yı Resulullah Aleyhisselâm'a şikâyet ederek; "Yâ Resûlallah! Ne olur beni bu adamın elinden kurtar, çektiklerim artık son bulsun!" diye yalvardığına şâhid oldu.


Üç Aylar


GÜNDEM

Kerkük Saatini Bekliyor! / Uğur Kara

Bıçak kemiğe dayandı.
Kerkük sahibini bekliyor.
Hakikat dergimizin Mayıs sayısının kapak spotunu hatırlatalım:
"Önümüzde vahim günler gelebilir.
İmanımızı ve Vatanımızı korumak için niyet-i hâlisa ile ne lâzımsa onu yapmalıyız!"


TARİHTEN SAYFALAR

Osmanlı Târihinin Ana Kaynaklarına Göre İstanbul'un Fethi / Hakan Yılmaz


Elektromanyetik Kirlilik ve Çocuk / Canan Büşra Kara


ŞİİR

NA'T! / Aziz Mahmud Hüdayî (k.s.)

Hüdâyî'ye şefâat kıl
Eğer zâhir eğer bâtın
Kapına intisâb etmiş
Gedâdır yâ Resûlallah


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |