150. sayımızın kapağı

HAKİKAT E-DERGİ

 

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

• YARATAN, YAŞATAN, ÖLDÜREN VE DİRİLTEN ALLAH-U TEÂL VETEKADDES HAZRETLERİ HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM HAKKINDA KUR’AN-I KERİM’İNDE BEŞERİYETE ONUN “SON NEBİ” OLDUĞUNU “NUR” OLDUĞUNU, ONA “TÂBİ OLMANIN ŞART” OLDUĞUNU FERMAN BUYURMAKTADIR / 3

• Âlemlere Rahmet / 4

• “Nur Saçan Kandil” / 5

• En Büyük Delil / 6

• Ahsen-i Takvîm / 6

• Sırat-ı Müstakim / 7

• Rabbânî Terbiye / 8

• Kâffeten Linnas / 9

• Beşeriyetin Peygamberi / 9

• Yüce Vasıflar / 10

• En Büyük Nimet / 11

• Ümmet-i Muhammed’in Mânevî Babası / 12

• Azîz Peygamber / 13

• Salât-ü Selâm / 14

• Şânı Yüce Peygamber / 15

• Tevhid / 15

• Ağır Bir Misâk / 16

• Makâm-ı Mahmûd / 16

• En Şerefli Aracı / 17

• Alçaltıcı Azap / 18

• Kul Peygamber / 18

• Hâtem-ül Enbiyâ / 19

• Mümin Peygamber / 20

• Hak Peygamber / 21

• Ücret İstemeyen Peygamber / 21

• Mânevi Destek / 22

• Şakk-ı Kamer Mucizesi / 23

• Kudret Eli / 24

• Şerefli Bir Peygamber / 24

• Gönül Islâhı / 24

• Dinde Sebat / 25

• Şefkat Peygamber’i / 25

• Kadem-i Sıdk / 26

• Leamrük / 26

• Miraç / 26

• Tevrat ve İncil’de Muhammed Aleyhisselâm / 27

• Büyük Bir Müjde / 28

• Yahudiler ve Hıristiyanlar / 28

• İslâm / 29

• Kolaylık Dini / 30

• Aşağıların En Aşağısı / 30

• Peygamberler ve Peygamberlik / 31

• Kâfirin Pis, Necis, Murdar Küfrüne Rıza Gösterip, Alenen Muhammed Aleyhisselam’ı İnkâr Edenler / 32

/ İsmail Yavuz

Küfürle iftihar etti ve papazlarla poz verdi, onları hazret olarak kabul etti.
Kim ki ona uyarsa o da onlardandır. Onunla beraber inkâra sapmıştır.
Tövbe edip dönmedikleri takdirde irtidat ettiklerine hükmolunur, nikâhı düşer, karısı boştur.
(Bkz. İslâm Hukukunda Suç ve Ceza, Muhammed Ebu Zehra)

“İnsan sınıflarından her birini biz o gün önderleriyle (imamlarıyla) beraber çağıracağız.” (İsrâ: 71)
İşte bu imamlar böylece cehenneme götürüyor ve helâk ediyor.
Her önder arkasında ona tâbi olanları böylece cehenneme götürecek.

Oysa size:
“Fâsıka yardım eden kimse İslâmiyet’in yıkılmasına yardım etmiş olur.” (Münâvî) Hadis-i şerif’ini defalarca söyledik.
“Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar.”
(Yâsin: 21) Âyet-i kerime’sini de size tebliğ ettik,
amma siz Âyet-i kerime’ye bakmadınız, Hadis-i şerif’e inanmadınız, bunlara uydunuz ve cehennemi boyladınız.
“Mü­na­fık­lar ce­hen­ne­min en alt ta­ba­ka­sın­da­dır­lar. Ar­tık on­lar için hiçbir yar­dım­cı bu­la­maz­sın.” (Nisâ: 145)

NARCILARIN İÇYÜZÜ

NARCILARIN İÇYÜZÜ / 33

• Herkes İmamı İle Birlikte Haşrolunacaktır / 37

• Ey Müslüman! Küfür Ehlinin Dostu ve Destekçisini Hoş Görmek, Büyük Bir Cürümdür / 37

EVVELA SURET-İ HAKK’TAN GÖRÜNDÜLER.

BUGÜNKÜ DURUMA NASIL GELDİLER?

HALBUKİ BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ ALLAH-U TEÂL’NIN BİR VELİSİ İDİ, BUNLAR İSE KÜFÜR EHLİDİR.

BUNLARI TANIYIN! / 38

• Bediüzzaman Hazretleri’nin Feryadı / 42

• BU GİBİ ADAMLARIN SÖZ VE İCRAATLARINA BAKIN, BİR DE ALLAH-U TEÂL’NIN HÜKMÜNE BAKIN! KİM OLDUĞUNU BURADAN ANLAYIN / 44

• Resulullah Aleyhisselâm’a İman Etmeyenleri Hoş Göstermek Âyet-i kerime’yi İnkârdır / 45

• Kur’an-ı Kerim Kıyamete Kadar Hak Kitaptır Hükmünü “Zaman”la Sınırlamaya Çalışmak Küfürdür / 47

• Allah-u Teâlâ’nın Attığı, Kabul Etmediği Kâfirleri, Kardeş ve Dost Kabul Etmek Din-i İslâm’ı İnkârdır / 48

• Hıristiyan Misyonun Parçası Olmak İsteyenler İslâm Dini’nin Ferdi Olamaz / 49

• Küfrü Hoş Görmek Din-i İslâm’ı İnkârdır / 50

• Tesettür Allah-u Teâlâ’nın Emridir Emr-i İlâhî’yi Hafife Alan Kâfirdir / 51

• Allah-u Teâlâ’nın Hükmünün Tersini Hüküm Yerine Koymak Küfürdür / 53

• “Cebrâil Aleyhisselâm’ı Desteklemem” Demek, Allah-u Teâlâ’nın İndirdiğini İnkâr Etmektir / 54

• Para Toplamak, Din Adına Dilencilik Yapmak İslâm’da Yoktur / 55

• Kendi Düsturlarını, Felsefesini Din Olarak Göstermeye Çalışan İslâm’dan Çıkmış, Yeni Bir Din Kurmuştur / 56

• Allah Yolunda Cihad’ı Kaldırıp Küfrü Hoşgörü Yolunda Cihad İlan Etmek Yeni Bir Din İlan Etmektir / 57

• Küffar Devletinin Hoşnutluğu ve Gölgesi Altında Çalışan, Onlardandır / 58

• Âl-i İmran suresi, 64. Âyet-i Kerime’yi Resulullah Aleyhisselâm Tefsir Ediyor / 59

• İnkâra Sapan İslâm’dan Çıkmıştır. Bunlar İrtidat Etmiş Sayılır, “Mürted” Olarak İsimlendirilir, Karısı Boştur, Cenaze Namazı Kılınmaz / 61

• İFSATÇILARIN ÂKIBETİ / 62

/ İsmail Yavuz

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |