149. sayımızın kapağı

HAKİKAT E-DERGİ

 

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“KÜFÜR TEK MİLLETTİR”

“KÂFİR OLANLAR BİRBİRLERİNİN DOSTLARIDIR.” (Enfâl: 73)

“KİTAP EHLİ’NDEN OLAN KÂFİRLER DE MÜŞRİKLER DE SİZE RABB’İNİZDEN BİR HAYIR İNMESİNİ İSTEMEZLER.” (Bakara: 105)

“ONLAR DÜŞMANDIR, ONUN İÇİN (KENDİLERİNE EMNİYET ETME) ONLARDAN SAKIN!” (Münâfikûn: 4)

“SİZE BİR İYİLİK DOKUNURSA BU ONLARI ÜZER. BAŞINIZA BİR MUSİBET GELSE BUNA DA SEVİNİRLER.” (Âl-i imrân: 120) / 3

• Dinsizliğin İsmini Değiştirdiler Medeniyet Dediler, Vahşetin İsmini Değiştirdiler Demokrasi Dediler / 3

• Bütün Batı’nın Geçmişi Vahşet ve Katliamla Doludur / 5

• Küffarın Gayesi İslâm’ı Yıkmaktır / 7

• “Allah’ın Savması Olmasaydı!..” / 7

• Bu Yapılanlar Yanlarına Kalmayacak / 8

• Amerika Türkiye’yi Paçavra Gibi Kullanmak İstiyor / 9

KÂFİRDEN DOST, DOMUZDAN POST OLMAZ / 11

• Küfür ve Kâfirler / 11

• Müminle Kâfir, İmanla Küfür Hiçbir Zaman Birleşemez / 12

• “İki Hasım Zümre” / 14

• Hakk’a Uyanlar Bâtıla Sapanlar / 15

• Küfür Tek Millettir / 17

• Müminlere Allah Yeter! / 20

• Zulümleriyle Ün Yapmış Kavimler ve Akıbetleri / 20

• Tarihten İbret / 20

• Âd Kavmi / 20

• Semud Kavmi / 23

• Allah-u Teâlâ’nın İktidarı Her Şeyin Üstündedir / 24

• Firavun ve Milleti / 26

• İnananlara Akıl Almaz İşkence Yapan Kâfirler / 26

KÜFFÂRIN TARİHTE MÜSLÜMANLARA YAPTIĞI VAHŞET VE KATLİAMLAR / 28

• Haçlı Vahşetini Patrik ve Râhipler Körüklemişti / 28

• Haçlılar’ın Katlettikleri Türkler’in Etlerini Kızartıp Yemeleri / 30

• Haçlıların İğrenç İcraatları / 31

• Kudüs’te Sel Olup Akan Müslüman Kanı / 31

• Endülüs’teki Müslümanların Hıristiyanlar Tarafından Hunharca Katledilişi / 35

• Kazıklı Voyvoda’nın Uyguladığı Katliam ve Vahşet / 35

• Yahudilerin Filistin’de Yaptıkları Soykırım ve Vahşet / 37

• Bitmeyen Vahşet, Eksilmeyen Soykırımcı Niyet! / 43

• Amerika’da Yerli Soykırımı / 41

• Bütün Avrupa En Az İspanyollar Kadar Soykırımcıdır / 42

• Kuzey Amerika’da İngiliz ve Amerikan Vahşeti / 43

• Avrupa Kültürü mü Üstün, Kızılderili Kültürü mü? / 45

• Köle Ticareti / 45

• Engizisyon Vahşeti / 46

• Fransızların Cezayir Soykırımı / 47

• Avrupa’nın Diğer İnsanlık Suçları / 47

• ABD’nin Atom Bombası / 48

• ABD’nin Vietnam Katliamı / 48

• Yakın Tarih Türk ve Müslüman Soykırımları / 48

İNSANLIK, ADALET VE MERHAMET İSLÂM’DADIR; VAHŞET, ZULÜM VE GADDARLIK KÜFFÂR’DADIR / 49

• Müslüman Hükümdarların Fethettikleri Beldelerde Gayrimüslim Halka Gösterdikleri Adâlet ve Merhamet / 49

• Hazret-i Ömer -Radiyallâhu Anh-in Kudüs’te Yaşayan Zımmîlere Tanıdığı Haklar / 50

• Selâhaddin Eyyûbî / 51

• Alparslan ve Romenos Diogenes / 52

• Osman Gâzî’nin Orhan Gâzî’ye Öğüdü / 52

• Orhan Gâzî ve Samandra Tekfuru / 52

• Fâtih Sultan Mehmed’in Rum Patriğine ve İstanbul’daki hıristiyan Zımmîlere Tanıdığı Haklar / 53

• Galata’daki Hıristiyanlara Verilen Ahidnâme / 54

• Fâtih ‘in Bosna’daki Hıristiyanlara Verdiği Hak ve Hürriyetler / 55

• Fâtih ve Hıristiyan Mimar / 55

• Fatih Sultan Mehmed’in, Huzûruna Gelip Emân Dileyen Kudüs Patriği’ne Verdiği Ahidnâme / 56

• Fâtih’in Eşsiz Adâlet ve Merhameti / 57

• Sultan İkinci Bayezid’in, Osmanlı Topraklarına Sığınan Yahudileri Himâyesi / 57

• Yavuz Sultan Selim Hân’ın Zımmîler Hakkındaki Şer’î Hükme Riâyeti / 58

• Yavuz Sultan Selîm Hân’ın Kudüs’ün Fethinden Sonra Verdiği Emannâme / 59

• Sultan İkinci Selim’in Kıbrıs’ta Yaşayan Hıristiyan Azınlığa Tanıdığı Haklar / 60

• Üçüncü Murad’dan İkinci Süleyman’a Uzanan Değişmez Osmanlı Adâleti / 61

• İkinci Mahmud’un Kıbrıs’ta Haksızlığa Uğrayan Zımmîlere Yazdığı Hüküm / 61

• Sultan Abdülâziz’in İyi Niyeti ve Papaz Sofroniyos’un İhâneti / 62

• Çanakkale Savaşı’nda Türkler’in Küffâra Verdikleri Târihî İnsanlık Dersi / 62

/ İsmail Yavuz

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |