Nisan 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Hadis-i Şerif’ler Günümüzü Tarif Ediyor: • Gasp Hadiseleri Çoğalacak, • Adam Öldürme Artacak, • Zinâ, Fuhuş ve Hayasızlık Çoğalacak, • İçki ve Uyuşturucu Yaygınlaşacak, • Büyük Bereketsizlik Olacak, • İş Ehil Olmayana Verilecek, • Fitneler Zuhur Edecek, • Fâiz Artacak, Zekât Angarya Sayılacak, • Ölçü ve Tartıda Hile Yapılacak, • Emanet Ganimet Bilinecek, • Geçmişte Olmayan Hastalıklar Çıkacak...

Seyyiat Zamanı
Gasp
Kapkaç
Hırsızlık
İçkinin Haram Oluşu
Kumar
Devlet Malından Çalmak (Gulûl)
Devlet Malını Şahsi İşlerde Kullanmak
Hastalık Raporu
Rüşvet
Memur ve Rüşvet
Karaborsacılık
Fâiz
İşlerin Ehliyetli Olmayanlara Verilmesi
Bereketin Azalması
Hayâsızlık
Zinâ
İlâhî Takdiri Bozmaya Çalışanlar
Cinayetlerin Fazlalaşması
Meşru Savunma (Nefsi Müdafaa)
Kıyametin Küçük Alâmetlerinden Bazıları

/ İsmail Yavuz

MÜZEMMİL SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

DİNDE KOLAYLIK


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

YALAN VE İFTİRALAR-1

Resulullah Aleyhisselâm kırk yıl gibi uzun bir müddet müşriklerin arasında nezih, dürüst, namuslu bir hayat yaşamış, herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Onu bir gün bile olsun itimatsızlıkla, yalancılıkla suçlayamamışlardı.
Kırk yıldan sonra onlara Allah-u Teâlâ’nın Kitab’ını getirdiğinde müşrikler birden ağız değiştirdiler, akla hayâle gelmedik yalan ve iftiralara başvurdular.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (68)

“MUHAMMED el-VERRÂDÎ -Kuddise Sırruh-”


MEKTUBAT

SALÂT-Ü SELÂM’A DEVAM (63. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -Kuddise Sırruh-


SÖZLER VE NOTLAR-20

GÖNLÜ HAKK’A VERMEK / Mehmed Ali Körpe

Onun gönlü Allah’ta. Bu gönülü ben size şöyle arzedeyim:
Meselâ senin atılacak bir reyin var değil mi? Reyini sandığa attın. Bir daha reyini kullanabilir misin? Ehl-i hakikat reyini Allah-u Teâlâ’nın sandığına atar, bir daha bir şey kullanabilir mi? ‘Hüküm sendedir, ben senin hükmüne peşin olarak râzıyım. Hakkımda ne çıkarırsan işte ben reyimi attım.’ der. Arzu ve hissiyâtını, ilgisini keser. ‘Yâ Rabb’i! Şunu şöyle yap!’ demeye hakkı kalmadı. Reyini attı, bitti. Bir daha hakkı yok artık. Daha başka şey söyleyecektim amma...
Bir tane reyi vardı, onu da kullanıverdi. (1 Ocak 1987)


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (4)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (4)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri “Hatmü’l-evliy┠adlı eserinin altıncı bölümünde; Hâtemü’l-evliyâ olan zâtı kırkların sayıları tükendikten sonra, dünyanın zevâle ermesine çok az bir zaman kala göndereceğini haber vererek şöyle buyurmuştur:


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-10

III. Murat zamanında Sokollu yine Vezir-i Âzam oldu. Devlet işleri yine ona bağlıydı. Ayrıca III. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan, zevcesi Venedikli Safiye Sultan ve sarayda görevli kadınlarla erkekler devlet işlerine müdahale eder duruma geldiler.


ŞERÂFEDDÎN ed-DAĞISTÂNÎ HAZRETLERİ’NİN BÜYÜK MÜJDESİ! / Hakan Yılmaz

Talebelerinden Ali Efendi’nin anlattığına göre; Hazret Rusya’ya komünizmin yerleşeceğini dokuz sene öncesinden haber vermiş ve bölgede Rus mezâliminin artması üzerine, talebeleriyle birlikte Dağıstan topraklarından göçerek, bugünkü ismi “Güneyköy” olan Yalova’nın “Almalı” beldesine yerleşmiştir. Burada talebeleriyle bir köy kurmuş olan Şerâfeddîn ed-Dağıstânî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin mânevî kemâli, dönemin pâdişâhı Sultan Mehmed Reşâd Hân’ın dikkatini çekmiş, hatta bir defâsında mâiyyetiyle birlikte kendisini ziyârete gitmiş ve o günden sonra bu beldeye “Reşâdiye” adı verilmiştir.


GÜNDEM

GERİ DÖNÜŞ ÇOK ZOR! / Uğur Kara

Nihayetinde geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Öyle bir yol ki ihanet insanların damarlarına işledi. Senin ekmeğini yer, senin ticaretine muhtaçtır, ama fırsatını bulur bulmaz ihanet eder. Senin malını gasbetmeyi, senin malına zarar vermeyi bir hak, hatta bir vazife sayar. Devlet malına zarar vermek ise bir ibadet gibidir.

SANCAK-BAYRAK, İSTİKLÂL MARŞI

I. Cihan Harbi’nde son Medine müdafii Osmanlı kumandanı Fahrettin Paşa’nın askerleri arasında Sancak-Bayrak hakkında açtığı müsabaka içerisinde en kıymetlisi olan Sabih Bey’in kaleme aldığı bu makale kısaltılarak alınmıştır. (Bütün şehitlerimizin ruhları şâd olsun.)

ORTADOĞU’DA BARUTLAR ATEŞLENİYOR; DÜNYA DAHA KORKUNÇ GÜNLERE DOĞRU YÜRÜYOR! / Şinasi Çapa

Yeni cephe açılmadan düşman işbirlikçilerini ve yerli satılmış beyinleri, grupları, toplulukları deşifre etmeye, millete duyurmaya çalışıyoruz. Geç kalmadan harekete geçmek ve tedbir almak zamanıdır.


ÇOCUK VE VATAN SEVGİSİ / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |