Şubat 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Bu Olaylara Hiç Hayret Etmeyin, Olacaklara da Etmeyin.
Çünkü Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim’inde Bunu Önceden Haber Vermişti.
Zira Vakit Geldi, Yıkacağını Beyan Buyurdu:

“Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere, Biz Onu Kıyamet Gününden Önce Ya Helâk Ederiz veya Onu Şiddetli Bir Azapla Cezalandırırız. Bu, Kitapta (Levh-i mahfuz’da) Yazılıdır.”
(İsrâ: 58)

“Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere...”
Deprem ve Tsunami Felâketi
“İsyan Cezasız Kalmaz”
Geçmiş Kavimler ve Günümüz
Felâket Taşları
Alt-Üst Olmuş Şehirler
İman ve İmansızlık Huzur ve Huzursuzluk
Günahlar Yüzünden Gelen Musibetler
Beyinsizlerin Yaptıkları
Umuma İsabet Eden Musibetler
Tevbeyi Hatırlatacak Musibetler
Nasuh Bir Tevbe
Ruhsat ve Mühlet
Zâlimlerin Âkıbeti
Âhiretteki Asıl Cezâ
İlâhi İhtar

/ İsmail Yavuz

MÜZEMMİL SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

TEHECCÜD NAMAZI


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

UZLAŞMA TEKLİFLERİ

Utbe o anda, sanki yıldırım her an gelip kendisine çarpacak gibi bir hâle büründü. Derhal elini Resulullah Aleyhisselâm’ın ağzını kapatmak için kaldırdı ve yalvarırcasına: “Sakın öyle konuşma!” dedi. Daha sonra arkadaşlarına anlatırken: “Biliyorsunuz ki Muhammed bir şey söyleyince yalan çıkmıyor, bu sebeple bir azap geleceğinden korktum.” dedi. “Vallahi o seni büyülemiş.” diyenlere: “Ben size fikrimi söyledim, istediğinizi yapın, bu mesele benim gücümü aşmıştır.” cevabını verdi.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (67)

“DÂVUD el-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- 2”


MEKTUBAT

KADERE RIZÂ (45. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


SÖZLER VE NOTLAR-17

HER ZAMANIN BİR MEVLÂN’SI / Mehmed Ali Körpe

Her zamanın bir Mevlânâ’sı vardır. Hazret-i Allah dilediğini alır, dilediğini tayin eder.


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (2)

VELİLERİN HÂL VE MENZİLLERİNİ, MÜJDE VE HABERLERİNİ İNKÂRA KALKIŞANLAR

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh-Hazretleri “Hatmü’l-evliy┠kitabının onuncu bölümünde, bir velinin, gönderileceği Allah tarafından kendisine bildirilen başka bir veli hakkındaki sözlerini hafife alıp, inkâr eden kimseler hakkında oldukça mühim açıklamalarda bulunmuştur. Hazret’in bu beyanlarını önemine binâen arz ediyoruz.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-8

Askerî teşkilât çok geniş olmasına rağmen gâyet disiplinli idi. Bu disiplin de, Osmanlı’nın kuruluş ve gelişmesinde büyük harcı olan Tasavvuf kültür ve geleneğinden kaynaklanıyordu.


GÜNDEM

İŞGAL, DEHŞET, CESARET! / Uğur Kara

İran’ın işgali projesi ile birlikte düşünüldüğünde Türk insanının direncini kırma, ahlakını yozlaştırma ve Amerikan dehşeti ile sindirme faaliyetlerinin aynı gayeyi hedeflediği düşünülebilir. Medya ve edebiyat dünyası çok iyi takip edilmelidir. İşgalcilerin gerçek niyeti iyi tahlil edilmelidir. Bizi bataklığa çekmek istiyorlar. Ancak karşıya almak için değil, kendi yanlarına katmak için.


MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ


TARİHTEN SAYFALAR

OSMANLI, KÜFFÂRIN KİLİSE AÇMASINA ASLA MÜSAADE ETMİYORDU! / Hakan Yılmaz

Hem siyâsî ve ticârî menfaatlerini sağlamak, hem de misyonerliği sinsice yaymak için Osmanlı’ya şirin gözükmeye çalışan "Amerikâ’lılar," aslında "dâimâ hıristiyânları iltizâm" etmelerine ve "cümlesi hükûmât-ı İslâmiyye’ye düşmân" olmalarına rağmen, tıpkı bugünkü gibi sinsi ve iki yüzlü bir politika güderek, bir taraftan kendilerini Osmanlı "hükûmet-i sen‘iyye"si ile "her zemân hissiyât-ı dostâne ve nezâket-kârâneye müstenîd" bulunan "münâsebât" içindeymiş gibi göstermeye çalışıyor; diğer taraftan da açtıkları misyoner amaçlı okullarla sinsice Osmanlı Devleti’nin kuyusunu kazarak, ikiyüzlülüklerini ortaya koyan bir "münâsebetsizlik" örneği sergiliyorlardı.


ÇOCUKTA TAKDİR EDİLME İHTİYACI VE RİYÂ / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |