Ocak 2005 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde Şöyle Buyuruyor:

“İnsanın Gönlünü Çeken Kadınlar, Oğullar,
Yığın Yığın Biriktirilmiş Altın ve Gümüşler,
Salma ve Güzel Atlar, Sağmal Hayvanlar ve Ekinler Sevgisi İnsanlara Hoş Gösterildi.
Bunlar Dünya Hayatının Geçici Birer Menfaatidir.
Oysa Gidilecek Yerin Güzel Olanı Allah Katındadır.”
(Âl-i imrân: 14)

“Dünya Hayatı Sadece Oyun ve Oyalanmadır.
Ahiret Yurdu İse Allah’tan Korkanlar İçin Elbette Daha Hayırlıdır.
Düşünmüyor musunuz?”
(En’âm: 32)

“Dünya Hayatı
Aldatıcı Zevkten Başka Bir Şey Değildir.”
(Âl-i imrân: 185)

DÜNYA HAYATI
       Dünyanın Önemi
       Dünya da Müminlerin, Ahiret de
       Hem Dünyada Hem Ahirette
       Meşru Çalışmalar
       Hoş Gösterilen Şeyler
       İmtihan Dünyası
       Mal ve Evlâtla İmtihan
       Rızık ile İmtihan
       Nimetlerin Hesabı
       Dünya ile Ahiret Arasında Tercih
       Dünya Hayatının Misali (1)
       Dünya Hayatının Misali (2)
       Ahiretsiz Bir Dünya
       Ahirete Göre Dünya
       “Az Bir Geçimlik”
       İman Olmayınca

KUR’AN-I KERİM VE MİSALLER
       İbretli Misaller
       İnkârcıların Misali
       Güzel Söz, Güzel Ağaç
       Tatlı Ve Acı Su
       Ağaçlar Kalem Denizler Mürekkep Olsa

/ İsmail Yavuz

CİN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

GAYBI BİLMEK


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

RAHMÂNÎ TESELLÎ

“Resul’üm! Sabret! Çünkü Allah’ın vaadi gerçektir.” (Mümin: 55 ve 77)


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (66)

“DÂVUD el-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- 1”


MEKTUBAT

AYRILIK VE GURBET (44. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


SÖZLER VE NOTLAR-17

MÜRŞİD-İ KÂMİL’İN NAZARI / Mehmed Ali Körpe

“Allah’ımız muhafaza buyursun, büyük bir âfât beklenebilir. İnsanların çok azalacağına alâmet. Dünya büyük bir hızla harbe doğru gidiyor. Koptuğu zaman işte büyük felâket. Ondan sonra insanlar çoğalacak. Gün bugün, yarın ne olacağı belli değil.” (30 Ocak 1985)


Allah-u Teâlâ’nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (1)

HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- (1)

Hazret-i Allah’ın sevgilileri bu külliyat hakkında neler söylemişler, bu size beyan edilecek ve bu mevzuya devam edilecektir.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-7

Hükümdarlığının yanısıra aynı zamanda usta bir şâir de olan, “Muhibbî” mahlâsıyla fevkalâde güzel şiirler yazan Kânûnî Sultan Süleyman Hân, asırlar boyunca dillere destân olan meşhûr bir şiirinde, hükümdarlık kavgasına düşen bedbahtlara bir öğüt ve nasihat olmak üzere şu sözleri söylemiştir:


GÜNDEM

PSİKOLOJİK HARP / Uğur Kara

Halk bunlara artık inanmıyor, ancak uyuşturulmuş olduğu için gözünü açamıyor. Bu göz açılacak, hiç merak etmeyin.


ZİLHİCCE, HACC VE KURBAN


TARİHTEN SAYFALAR

EVLİY’YA KARŞI TAKINDIĞI TAVIR; GENÇ OSMAN’A FELÂKET, SULTAN MURAD’A İSE BÜYÜK BİR KUDRET GETİRMİŞTİ. / Hakan Yılmaz

Osmanlı Devleti tamâmen mânevî temeller üzerine kurulmuş, özü İslâm ve îman hamuruyla yoğrulmuş, İslâm târihi’nin en güçlü ve en muazzam devletlerinden biriydi. Bu muazzam devleti kudretli elleriyle çekip çeviren Osmanlı pâdişahları’nın da her biri; îmân, iz’an ve şecaat sâhibi, Allah-u Teâlâ’nın velî kullarına karşı son derece hürmetkâr ve itaatkâr kimselerdi. Allah-u Teâlâ’nın kuvvet ve kudret bahşettiği, yaptığı hamlelerle dünyânın seyrini değiştiren her büyük pâdişâhın arkasında mutlakâ büyük bir velînin desteği vardır.


ERKEK ÇOCUK / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |