Kasım 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Dikkat Ederseniz Sizi Hep Allah-u Teâlâ’nın Kelâmı İle Uyandırmaya Çalışıyoruz.
İmanı Olan Hazret-i Allah’tan Korkar ve Kalbi Titrer.
Fakat Satılmış Olanlar Öyle Değildir, Kalbi Titremez.
Niçin? Onların İmanı Alınmıştır, Kalpleri Döndürülmüştür ve Mühürlenmiştir.
Artık Onlar Duymazlar.
Onlar İçin Hiçbir Şey Değişmez.
“Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.
Onlar artık dönmezler.”
(Bakara: 18)

İslâm’ın Âlîliği, Küfrün Âdîliği Meydana Çıktı
Hazret-i Allah’ın Destekledikleri
Hazret-i Allah'tan Kopanlara Gelince
Saadet Ehli, Rabb’lerinin Yolunda Olanlar
       Sultan Alparslan
       Osman Gazi
       Murad Hüdâvendigâr
       Yıldırım Beyazid
       Sultan Murad
       Fatih Sultan Mehmed
       İşte Fâtih’in Gâyesi!..
Onlar Allah İçin ve Allah Yolunda Çalıştılar
Hakikati Arayanlara Hikmet, Yoldan Sapanlara İbret
Müslüman Olanlar Anlatıyor
Küfrü Hoşgörenler
Küfrü Hoş Görenleri Sevenler
Allah İçin Çalışmalar, Ve Yabancı Dilde Olan Eserlerimiz
Allah-u Teâlâ’nın Sevgili Kullarının Saâdeti, Sevmediği Kullarının Âkıbeti
       Cennet
       Cehennem
Küpürler

/ İsmail Yavuz

CİN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

HAYRANLIK VEREN ÇOK HOŞ KUR’AN


MEKTUBAT

TEVHİD ZİKRİ (35. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (64)

“KEMÂLEDDÎN ABDÜRREZZÂK el-KÂŞÂNÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-15

İNTİSABTA ACELE / Mehmed Ali Körpe

"Bizim bir âdetimiz var, Hazret-i Allah’ın lütfudur bu. Şöyle ki, hiçbir zaman başkasını içeriye almak istemeyiz. Bir bu, bir de bir kimsenin aleyhinde konuşmak bize çok kerih geliyor. Fakat Hazret-i Allah’tan utanmasak, kurtulmaları için herkesi içeriye alacağız. Bu sözümüzden çok şey anlayın."


ORGAN NAKLİ VE VASİYETİ CÂİZ DEĞİLDİR


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |