Ekim 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Avrupa Birliği Aslında Bir Hıristiyan Birliğidir ve Hıristiyan Olmadıkça Bu Birliğe Almazlar.
Sadece Oyalarlar, Hatta Eğlenirler.
“Sen Onların Dinine Uymadıkça Ne Yahudiler Ne de Hıristiyanlar Senden Aslâ Hoşnut Olmazlar!”
(Bakara: 120)
Bir Bakın! Küffar Seferber Halinde Nasıl Çalışıyor?
Dinimizi Ortadan Kaldırmaya, Vatan Topraklarımızı Ele Geçirmeye Çalışıyorlar.
Hem İçeriden Hem de Dışarıdan Memleketimizi İstilâya Geçmişler.
Dinde, İmanda, Şeref ve Haysiyette, Vatanda, Ekonomide Verilen Bunca Taviz!
Sonu Nereye Varacak? Hâlâ Uyuyorlar!
Sanki Ölü Toprağı Serpilmiş Üzerlerine.
“Onlar Müminleri Bırakıp Kâfirleri Dost Edinirler. Onların Tarafında Bir Şeref ve Kudret mi Arıyorlar?
Bilsinler ki Şeref ve Kudret Tamamen Allah’a Âittir.”

(Nisâ: 139)

İslâm Dini ve Hıristiyanlık
Hıristiyanların “Büyük İman Açıklanması” Büyük Şirk Doludur
Bush, Yusuf İslâm’ı Niçin ABD’ye Koymak İstemedi?
Küfür; Dalâlet Olduğuna Göre, Burada Küfre Özenenlerin Sebebi Nedir?
Küffar Birliği, Hıristiyan İttifakıdır
HIRİSTİYANLIK VE İNCİL
      Teslis İnancı
      Tecessüd ve İttihad İnancı
      İsa Aleyhisselâm’ın Kulluğunun Peygamberliğinin Delilleri
      Hıristiyanlıkta; “Çarmıha Gerilme”, “Öldürülme”, “Kefaret” İnancı
      İncil’in Tahrif Edilmesi
      Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm’ın İncil’de Haber Verilmesi
      Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Barnabas İncili’nde Haber Verilmesi
      İncil’in Tahrif Edildiğini Hıristiyanlar Kendileri İtiraf Ediyor
HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
      İmrân Âilesi (Âl-i imrân)
      Hazret-i Meryem
      Cebrâil Aleyhisselâm’ın Teşrifi
      Mucize Doğum
      Halkı Hakk’a Dâvet
      İslâm’a Yakın Olanlar
      Büyük Bir Müjde
      Nezd-i İlâhîye Yükseliş
       Yeryüzüne Geliş
VATANIMIZ ÜZERİNDE NASIL ÇALIŞIYORLAR
Küpürler

/ İsmail Yavuz

NÛH SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

AŞİKÂRE DÂVET

Peygamberliğin dördüncü yılında idi.
Müşriklerin saldırısı dikkate alınarak tedbirli ve temkinli hareket etme dönemi bitmiş, gizlilik merhalesi geçilmiş, az-çok bir güç meydana gelmişti. Az sayıdaki fedakâr müminlerin arasına kadın-erkek, yeni yeni gençler katılmaya başlamıştı.


MEKTUBAT

ZİKİR, FİKİR VE RUHÂNİYET (34. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (63)

“ZİYÂÜDDÎN AMMÂR el-BİTLİSÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-14

MÜKÂLEME-3 / Mehmed Ali Körpe

– Takdir karşısında kula düşen nedir efendim?
– Kula düşen her emrine incelikle dikkat ve nehyinden ictinab. Kula başka hiçbir şey düşmez. Çünkü kul ötesini göremiyor.
Hazret-i Allah ona bir çizgi çizmiştir. Kul o istikametten giderse; onun nurunu artırır, hidayetini çoğaltır, yollarını açar, tasarrufuna alarak bizzat kendisi yürütür. (15 Mayıs 1982)


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-5

Henüz beş yaşında bir çocukken, dedesinin huzuruna çıkarılmıştı.
Torununu dikkatle süzen Fatih “Bayezid! Bu çocuğa mukayyed ol. Umarım ki bu büyük bir cihangir olacak.” buyurdu.
Peygamber müjdesine mazhar olan Fatih, geleceğin cihangir Yavuz’unu müjdeliyordu.


GÜNDEM

AB SÜRECİ; “TÜRKİYE’Yİ KÜÇÜLTEREK YUTMA OPERASYONU”NUN BİR PARÇASIDIR! / Uğur Kara

Türkiye adeta AB sürecinin esiri olmuştur. Bir müzakere tarihi almak için verilmedik taviz kalmadı. Mazallah tarih verirlerse bir 15 yıl daha aynı terane devam mı edecek? Avrupa’yı memnun edebilmek için girdiğimiz bu eziyetlere bir 15 yıl daha devam mı edeceğiz?


SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD’İN, YAHUDİLERİN FİLİSTİN’DEN TOPRAK ALMALARINI YASAKLAYAN “İRÂDE-İ SENİYYE”Sİ, YAHUDİLER’İN FİLİSTİN’E YERLEŞMEK İSTEMELERİNİN SEBEBİ / Hakan Yılmaz


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |