Ağustos 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“KİM ALLAH’A ve RESUL’ÜNE İMAN ETMEZSE BİLSİN Kİ BİZ KÂFİRLER İÇİN ÇILGIN BİR ATEŞ HAZIRLAMIŞIZDIR.” (Fetih: 13)
Allah-u Teâlâ böyle buyuruyor.

“Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslâh etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü yani Muhammed Allah’ın resulüdür kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakmalıdır.” (Küresel Barışa Doğru: 131. sh)
Fethullah Gülen ise kendi kitabında böyle söylüyor.

OYSA BİR İNSAN ALLAH-U TEÂL’YA İMAN EDİP RESULULLAH ALEYHİSSELÂM’A İMAN ETMEDİKÇE HİÇBİR ZAMAN İMAN SAHİBİ OLMAZ.

Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:
“KİM ALLAH’IN İNDİRDİĞİ HÜKÜMLERLE HÜKÜM VERMEZSE İŞTE ONLAR KÂFİRLERDİR.”
(Mâide: 44)

Küffar Memleketimizi İstilâ Ediyor
Küfrü Hoş Görenlere Cevap
Küffarın Gayesi İslâm’ı Yıkmaktır
Küffara Elbirlik “Dur” Diyelim
Allah Yolunda Yapılan Cihad ve Hak-Batıl Mücadelesi
Misyonerlerin Tuzağına Düşüp Tövbe EdenlerAnlatıyor
Küffar Birliği
Küffar Memleketimizi Nasıl İstilâ Ediyor?
AVRUPA GERÇEĞİ VE KÜFFARIN ÖZ NİYETİ
Belge ve Resimler

/ İsmail Yavuz

MEARİC SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

MÜMİNLERİN VASIFLARI


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İLK ÜÇ YIL VE İLK MÜSLÜMANLAR-3

Vefat ettiğinde Resulullah Aleyhisselâm onun alnından öpmüş, gözyaşları yanaklarına damlamış:
“Sen dünyadan hiçbir şeye karışmadan çıkıp gittin.” buyurmuştur.


MEKTUBAT

CİSMÂNÎ SOHBET MÂNEVÎ SOHBET (28. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (61)

“MÜEYYEDÜDDÎN MAHMÛD el-CENDÎ -Kuddise Sırruh- (3)”


SÖZLER VE NOTLAR-12

MÜKÂLEME / Mehmed Ali Körpe

Dalgalar gece gündüz sahile vurur durur. Sen onları sadece seyret. Dalgaları saymaya kalkarsan ömrünü tüketirsin de haberin olmaz. Sen işine bak, yoluna bak. Durma onların üzerinde, dalgalar vuradursun. Herkes içindekini dışa dökecek ve imtihanını o surette vermiş olacak.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU-3

"Bizim hükümranlığımızın altında milyonlarca insan saâdete kavuştu; huzur ve refah, adâlet ve şefkat ile muâmele gördü. Mübârek kılıncımızı ve türlü türlü silâhı; inatçı, hâin ve ahmak din düşmanları ile, yere batasıca küffârın üzerine sevkettik! Hakk Teâlâ onların muvaffakiyyetini yerle bir ede, mağlûbiyyeti ve her çöküntüyü onların başlarına yıka! Öyle ki, şu yeryüzünde o mel’unlardan tek bir tânesi dahî kalmayıp, izleriyle birlikte yok olup gideler!..”


ÜÇ AYLAR


KÜFFÂRI ANADOLU TOPRAKLARINDAN KOVUP DİYÂR-I RÛM’U İSLÂM YURDU HÂLİNE GETİREN SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİ / Hakan Yılmaz


GÜNDEM

İSRAİL’İN KİRLİ ELLERİ KUZEY IRAK’TA... YANIBAŞIMIZDA “İKİNCİ BİR İSRAİL’İN” KURULMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR. / Nuri Ölçer

Görünen o ki İsrail kirli emellerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Filistin’de yaptıkları katliamlara gözü yumuk bakan Birleşmiş Milletler ve devletler, İsrail’in ABD’yi kullanarak “Büyük Ortadoğu Projesi” adı altında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya’yı işgal edip, tüm enerji kaynaklarını ele geçirip dünyaya hükmetmeye çalıştığını görmezlikten geliyorlar. Bugün Amerika’yı, Irak’ı işgale ve onca masum insanı katletmeye iten İsrail devletidir.

ABD, NEREYE KADAR? / Uğur Kara

“ABD ne yapmaya çalışıyor?”,
“Bize nasıl bir gömlek giydirmek istiyor?”
Bilelim.
Küffarın koynuna girip, dostluğunu kazanıp bir şeyler yapacağını zannedersen gün gelir başını taşlara vurursun, bunun hesabını veremezsin.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |