Haziran 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“HAKKI BÂTIL İLE KARIŞTIRMAYIN, BİLEREK HAKKI GİZLEMEYİN!”
(Bakara: 42)

“Bunlar güya Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar.
Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir.”
(Âl-i imrân: 185)

“Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.
Onlar birbirlerinin dostudurlar.
Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.
Şüphesiz ki Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez.”
(Mâide: 51)

İman İle Küfrün Berzahı
Tevhid
Tevhid İnancını Bozanların Küfrü
Hazret-i Kur’an Bütün Zamanlara Hitap Eder, Cihanşümûldür
Dinde Kardeş Olmak
İbrahim Aleyhisselâm; Ne Yahudi Ne de Hıristiyandı, O Bir Müslümandı
II. VATİKAN KONSİLİ VE HOŞGÖRÜ-DİYALOG TOPLANTILARI
İSLÂM’A GÖRE DOST VE DÜŞMAN
      İlâhî Hüküm (1)
      İlâhî Hüküm (2)
      İlâhî Hüküm (3)
      İlâhî Hüküm (4)
      İlâhî Hüküm (5)
      İlâhî Hüküm (6)
      İlâhî Hüküm (7)
      İlâhî Hüküm (8)
      İlâhî Hüküm (9)
      İlâhî Hüküm (10)
      İlâhî Hüküm (11)
      İlâhî Hüküm (12)
      İlâhî Hüküm (13)
İslâm ve Müminler
Küfür ve Kâfirler
Tesettürü İnkâr
Yâsin: 21 Berzâhı
Fâiz Haramdır
Her İsim Bir Dindir

/ İsmail Yavuz

HAKK SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

ŞEREFLİ BİR PEYGAMBER


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İLK ÜÇ YIL VE İLK MÜSLÜMANLAR

Resulullah Aleyhisselâm insanları uyandırma emrini alınca tebliğ işine bir anda ve bütün gücüyle başlamadı. Temkinli, tedbirli ve ihtiyatlı davrandı. Dâvetini ilk önce mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalıştı, bu ferdî ve gizli çalışmalar üç sene devam etti.


MEKTUBAT

SOHBETTE MUHABBET VARDIR (25. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (59)

“MÜEYYEDÜDDÎN MAHMÛD el-CENDÎ -Kuddise Sırruh- (1)”


SÖZLER VE NOTLAR-10

İSTİKBALDE BÜYÜK TEHLİKELER / Mehmed Ali Körpe

Dünya harbe doğru öyle bir hırsla gidiyor ki, yalnız emr-i ilahîyi bekliyor. Amerika katiyetle harp açmak azminde. Rusya da hazırlığa gidiyor. İlk olarak bu büyük devletler çatışacak ve çok çok hasar görecekler.


NE İDİK, NE OLDUK!

OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri; kuruluşundan yaklaşık bir asır önce, Osmanlı Devleti hakkında "Şeceretü’n-Nu’mâniyye fî Devleti’l-Osmâniyye" adında muhteşem bir eser te’lif etmiş; devletin kuruluşundan yıkılışına kadar meydana gelecek olan pek çok hâdiseyi, ortaya koyduğu işâretlerle önceden haber vermişti.


FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN İSTANBUL’U FETHİ İLE ÂLEM-İ İSLÂM’A HEDİYE ETTİĞİ AYASOFYA / Hakan Yılmaz


ŞİİR

İSTANBUL / Ali Ulvi Kurucu

Dökülür şiirime, göklerden ilâhî bir ışık,
Bu Levend âbideler şehrine, dünya âşık!


GÜNDEM

ORTADOĞU’DA BİR BEDEVÎ TERÖR ESTİRİYOR.
GÖRÜNÜŞTE MEDENÎ, ASLEN BEDEVÎ. ABD KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR !
/ Nuri Ölçer

Dünyadaki bu ayrışma ve Türkiye’nin bu ayrışma içinde saf tutacağı taraf diğer kutupları rahatsız edecektir. Bu büyük oyunun oynanması sırasında Türkiye’yi kendi taraflarına çekmek için karıştırmak isteyebilirler veya bertaraf etmek için bir komşumuzla savaştırabilirler. Ortadoğu tarafından ülkemize tehlike gelme ihtimali zayıftır, oralar çok karışık, herkes kendi derdiyle meşgul ve fakat batıdan bir iç çalkantı halinde üzerimize çullanacak bir Yunanistan’ı unutmamalıyız. O zaman kimseyi yanımızda bulamayız.

HASLETLERİ KAYBOLAN BİR MİLLET MUSİBETLERE HAZIR OLMALIDIR / Uğur Kara

Bilgi ve haberleşme teknolojilerinin akıl almaz boyutlara ulaştığı günümüzde bu tür saldırıların boyutunu ve zararlarını küçümsememelidir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta var ki, güçlüden güçsüz ülkeye yönelen bu tür asimetrik tehditler muhatap ülkenin zaaflarından yararlanmak suretiyle icra edilebilir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |