Nisan 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tîn: 4)

“Ona kendi ruhumdan üfledim.” (Sâd: 72)

“O’nun âyetlerinden (varlığının delillerinden) biri de sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra hemen birer insan olarak yeryüzüne yayılırsınız.” (Rûm: 20)

İLK İNSAN
Allah’ın Halifesi
İlk İnsan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın Yaratılışı
Toprağın Merhaleleri Ve Ruh Verilme
Merhalelerdeki Hikmet ve İbret
Âlem-i Kebir
Ahd ve Misak
Meleklerin İmtihanı
Tâzim Secdesi
İlk Selâmlaşma

HAZRET-İ HAVVÂ

CENNET VE MEMNU MEYVE
İlâhî Uyarı
Şeytanın Hile ve Tahriki
Tevbe ve Bağış
Cennetten Yeryüzüne
İlâhî Takdir
Yeryüzündeki Hayat

HALDEN HALE GEÇİŞ
Eşler, Evlât ve Torun
Tefekkür
Kâinatın Hülâsası İnsan

MUHTELİF İNSANLARA ÂİT KARAKTERLER

/ İsmail Yavuz

HAKK SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

ÜCRET İSTEMEYEN PEYGAMBER


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

KUR’AN-I KERİM

“Muhakkak ki o (Kur’an), âlemlerin Rabb’i tarafından indirilmiştir. Onu Ruh’ul-emin (Cebrâil), uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.” (Şuarâ: 192-195)


MEKTUBAT

RÜYADA TAH’L-HARÎRΒYİ ZİYARET (23. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı’nın “Hâtemü’l-Evliy┠Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (57)

“Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -Kuddise Sırruh- (2)”


SÖZLER VE NOTLAR-8

HEM NAKŞÎ, HEM KÂDİRÎ / Mehmed Ali Körpe

Cenâb-ı Fafr-i Kainat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz son hastalıklarında:
“Ebu Bekir’in kapısından mâdâ Mescid-i nebevinin bütün kapılarını kapayın.” buyurmuşlardı. (Buhârî)
Şeyh Es’ad Efendi -kuddise sırruh- Hazretlerimiz bu Hadis-i şerif’e: “Allah’ım bütün tarikatlerin piri kesildiği zaman Ebubekir’in yolunu kıyamete kadar baki kıl.” mânâsı vermişlerdir. (14 Ağustos 1979)


NE İDİK, NE OLDUK!

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

Satuk Abdülkerim Han’ın müslüman olması ihsanı ilâhî’dir.
Bir gece rüyasında, bir adam ona güzel bir Türkçe ile hitab ederek:
“Müslüman ol! Dünya ve ahirette mutluluğa ulaş kurtul!” demiştir.
Böylece müslüman olan Abdülkerim Satuk Buğra tebasına da müslümanlığı yaymıştır.


GÜNDEM

BÜYÜK FELÂKETLERİN ORTASINDA KALMAMAK İÇİN
IMF PRANGASINDAN KURTULMAK ZORUNDAYIZ!
/ Uğur Kara

Akıntı bütün dünyayı büyük felaketlere sürüklerken akıntıya kapılmamak gerekiyor. Ancak Türkiye kırılgan ekonomisi ve devasa borç yükü sebebiyle boynunda IMF prangası taşıyor. Bu yüzden sadece ekonomik değil, siyaseten de bağımsız politikalar izleyemiyor.
Bu çarkı durdurmak, “Faiz çığı”ndan kurtulmak için çok köklü, çok radikal bir sistem değişikliği gerekiyor. Bu değişikliğin siyasi boyutu da bulunduğu için ABD’nin korkusu buradan kaynaklanıyor. 1998’de Rusya’yı kaybettiler. Şimdi Türkiye’yi kaybetme tehlikeleri var.


DE Kİ: “GÜZEL ALLAH’IM HEP GÜZEL YAPAR!” / Nurdan Gizlice


ŞİİR

GİRELİM / Murat Yolcu

Nazar edip özümüze,
Gem vuralım sözümüze,
Râzı olup yazımıza,
Girelim hep bir gönüle.


ÇOCUKTA AHLAKÎ GELİŞİM / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |