Ocak 2004 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Gaybı Bilen O’dur.
Gizli Bilgisini Kimseye Göstermez. Ancak Râzı Olduğu Elçiye Gösterir. Çünkü O, Bunun Önüne ve Arkasına Gözetleyiciler (Koruyucular) Koyar.”

(Cin: 26-27)

“Her Şeyden Haberdar Olan Allah Gibi
Sana Hiç Kimse Haber Veremez.”

(Fâtır: 14)

ÜMMÎ PEYGAMBER MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN
GELECEK İLE İLGİLİ DUYURDUĞU
BAZI HADİSELER

İlmin ve Mârifetin Kaynağı
Ders Edinilecek Bir Rüyâ
İlâhî Mülâkat
Ümmet-i Muhammed’e Düşen En Büyük Pay
İslâm’ın Geleceği
İslâm’ın Zaferi
İhbâr-ı Nebi
Rabbânî İlim
Kalplerden Emanetin Silinmesi
Üç Grup İnsan
Olmuş ve Olacak Hadiselerin Bilgisi
GÜNÜMÜZDEN KIYAMET SAATİNE KADAR OLACAK HADİSELERİN HÜLÂSASI
      ÜÇ MERDİVEN
      MEHDİ RESUL’ÜN ZUHURU
      DECCAL’İN ORTAYA ÇIKIŞI
      İSA ALEYHİSSELÂM’IN YERYÜZÜNE GELİŞİ
      YE’CÜC ve ME’CÜC

/ İsmail Yavuz

KALEM SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“HULUK-U AZÎM”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

PEYGAMBER EVLÂTLIĞI

İlk müslümanlardan olan Zeyd, Kur’an-ı kerim’de ismi geçecek kadar yücelmiştir. Ondan başka Ashâb-i kiram’dan hiç kimsenin Kur’an-ı kerim’de adı geçmemiştir. Bu onun için büyük bir şereftir.


MEKTUBAT

ÂİLE, GÂİLE FARKI (16. Mektup)   / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (54)

“ABDÜLGÂNÎ İSMÂİL EN-NABLUSÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-5

ALLAH YOLUNDA AZİM VE SEBAT / Mehmed Ali Körpe

Alış-veriş ona derler ki, Hazret-i Allah ile yapılır. Kârın en büyüğü de bu alış-veriştedir. Bırakın kârını, Hâlik iken mahlukunu alış-verişe kabul etmesi zaten en büyük saâdet. Ne çok zengin Allah’ımız!


NE İDİK, NE OLDUK!

BİRİNCİ HİCRİ ASIRDA İSLÂM ÂLEMİ (1)

Halife seçildiği vakit dağ başlarındaki çobanlar:
"Halkın başına geçen bu salih kul kimdir?" diye sormaya başladılar.
Kendilerine:
"Bu zâtın salih olduğunu nereden bildiniz?" denilince şu cevabı verdiler:
"Çünkü ne zaman başa âdil birisi geçerse, o vakit kurtlar koyunlarımıza saldırmazlar."


GÜNDEM

TÜRKİYE’DE YAŞANAN AYRIŞMA, DOGRU KANALA İCRA EDİLMELİDİR! / Uğur Kara

Türkiye’de uzunca bir süredir bir ayrışma yaşanıyor. Her zamanki gibi medyada fazla bir yer edinemeyen bu ayrışmayı iyi tahlil etmek, önemini iyi kavramak ve kesinlikle küçümsememek gerekiyor.

DÜNYA KARIŞIYOR! / Şinasi Çapa

Hızla yaşlanan dünyanın son demlerine çeyrek kala özellikle bizi yakından ilgilendiren komşu ülkelerde iktidarlarda, yönetimlerde, yöneticilerde acayip değişiklikler oluyor. Dünyanın kaderini değiştirecek çok zengin bir birikime sahibiz ve bunu başaracak güçteyiz. Yeter ki kendimize gelelim, özümüze dönelim.


BENİ AFFET ANNECİĞİM / Emir Koca


SEVGİ MESAJI VE ÇOCUK / Canan Büşra Kara


ŞİİR

SONBAHAR / Abdullah Kotan

Her mevsimde bozulmayan yazgı yaşanmakta,
Bedenim üşüyor, kalbim kavrulup yanmakta!


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |