Kasım 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Onlar Kıyamet Zamanının
Ansızın Başlarına Gelmesinden Başka Bir Şey mi Bekliyorlar?
Onun Alâmetleri Gerçekten Gelmiştir.”

(Muhammed: 18)

KIYAMETİN KÜÇÜK ALÂMETLERİ

Kıyamet İyice Yaklaşmıştır
Kıyametin Küçük Alâmetlerinden Bazıları
Cebrâil Aleyhisselâm’ın Soruları
Önce Küçük Alâmetler Zuhur Edecektir
İlmin Ortadan Kalkıp Cehâletin Yerleşmesi
Gök Kubbe Altındaki En Şerli Kişiler
Birbirini Takip Eden Alâmetler
Karşılıksız Kalmayan İsyanlar
Altı Alâmet
Fâizin Yaygınlaşması
Müminin Rüyâsının Doğru Çıkması
Kötü Âmirlerin Başa Geçmesi
Kör Taklit
Fırat Nehrinin Altın Hazinelerinin Alana Çıkması
Yalancı Deccallerin Ortaya Çıkması
Cinayetlerin Fazlalaşması
Aynı Dâvâyı Güden İki Büyük Topluluğun Birbirleriyle Savaşması
Türklerle Yapılan Savaşlar
Bereketin Azalması
İnsanların Hayatlarından Bıkarak Ölülere Gıpta Etmesi
İşlerin Ehliyetli Olmayanlara Verilmesi
Karanlık Gece Kıtaları Gibi Fitnelerle Karşılaşılması
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere

/ İsmail Yavuz

TAHRÎM SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“EZVÂC-I TÂHİRÂT”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İLÂHÎ MUHAFAZA

“Resul’üm! Şüphesiz ki sen bizim hıfz-u himâyemizde, gözetimimiz altındasın.” (Tûr: 48)


MEKTUBAT

LETÂİF-İ AŞERE (37. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (52)

“ABDULLAH-I BOSNAVÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-3

“KALPLERİN ANAHTARI” KÜLLİYÂTI’NIN ZUHURU /
Mehmed Ali Körpe

“Allah-u Teâlâ bu kitabın basılma lütfunu bahşedince fakiri cidden memnun etti. Bu O’nun lütfu, başka bir şey değil. Mevlâ’ya sonsuz şükürler olsun ki, fakire hiçbir şey benimsetmedi. Biz de okurken istifa etmeye çalışıyoruz."
(31.05.1980)


NE İDİK, NE OLDUK!

“HULEFA-İ RAŞİDİN (3)”

Hazret-i Osman -Radiyallahu Anh- Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-ın şehadeti üzerine halife seçilerek, muntazam teşkilatlı, her tarafında intizam ve asayişin hüküm sürdüğü bir devletin başına geçti. Resulullah Aleyhisselâm’a son derece bağlı idi


TAZİYE / ÖMER ÖNGÜT


ALİA İZZETBEGOVİÇ


ŞİİR

SULTANIM! / Murat Yolcu

Göstermesen başkasını,
Bilmem Hakk’ın fırkasını,
Dervişliğin hırkasını,
Giydirmezsen giyemem ki!


EBU CEHİLLER VE TORUNLARI


GÜNDEM

BİR BÜYÜKELİÇİNİN MACERALARI, TEHLİKELİ OYUNLAR! / Uğur Kara

Bütün dünyayı kana bulamaktan çekinmeyen bu ekip “Küresel Plan”ının önemli bir mihengi olan Türkiye’yi mânen işgal etmek istiyor. Amerika Türkiye’nin iyiliğine çalışmıyor. Bastırıyor, Türkiye’yi ezmek istiyor.


RAMAZAN-I ŞERİF


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |