Eylül 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“İşte Bunlar Allah’ın Vârisler Hakkında Koyduğu Hükümler ve Çizdiği Sınırlardır.
Allah Kendisine ve Peygamber’ine İtaat Edenleri, Altlarından Irmaklar Akan Cennetlere Sokar. Onlar Orada Ebedî Kalacaklardır.
En Büyük Kurtuluş ve Saâdet İşte Budur.”
(Nisâ: 13)

“Kim de Allah’a ve Peygamber’ine İsyan Eder, O’nun Koyduğu Sınırları Çiğneyip Aşarsa, Onu da İçinde Ebedî Kalacağı Ateşe Koyar.
Onun İçin Hor ve Hakir Edici Bir Azap Vardır.”
(Nisâ: 14)

ALLAH-U TEÂL’NIN HÜKÜMLERİ
       İslâm Dini
       Yaratmak da Emretmek de Allah-u Tâlâ’ya Mahsustur
       İlâhî Hükümleri Hükümsüz Bırakmak İsteyenler
       Nefislerini İlâh Edinenler
       Emr-i Bil-ma’ruf Nehy-i anil-münker
       İlâhi Hükümlerin Tâvizi Yoktur
       Küfre Rızâ Küfürdür
       Netice Olarak
MİRAS HUKUKU
       Miras
       Miras İlmi
       Mirasın Rükünleri
       Mirasın Şartları
       Mirasın Sebepleri
       Mirasa Engel Haller
       Miras Paylarındaki İlâhî Hikmetler
       Miras Taksiminde Kadın ve Erkek
       İman ile Küfür Arasında Tercih
TERİKE
       Terikenin Tarifi
       Terike Üzerindeki Haklar
VARİSLERİN ÇEŞİTLERİ VE DERECELERİ
       Vârislerin Çeşitleri
       Varislerin Dereceleri

/ İsmail Yavuz

TALÂK SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

“GÖNÜL ISLAHI”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

FİL KISSASI

Ebrehe Mekke yakınlarında karargâh kurup, Kureyşliler’in mallarını yağma ettirdi. Yağma edilen mallar arasında Resulullah Aleyhisselâm’ın dedesi Abdülmuttalib’in develeri de bulunuyordu. Mekke’nin lideri durumunda bulunan Abdülmuttalip, Ebrehe ile görüşerek gasbedilen malların geri verilmesini söyledi. Ebrehe’nin bu durum pek tuhafına gitti.


MEKTUBAT

MÂNEVÎ VAZİFEYİ TEBRİK (148. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (51)

“ŞEYH BÂLÎ-İ SOFYAVÎ -Kuddise Sırruh-”


SÖZLER VE NOTLAR-2

"ALLAH’IM HÜKMÜNÜ SEVDİR!" / Mehmed Ali Körpe

Bazı insanlar insan olarak halkedildiği halde, kötü alışkanlıklarından, kötü huy ve icraatlardan dolayı sıfatları değişir. Artık o bir sureta insan, aslında hayvan olmuş olur. Canavar şeklinde yılan şeklinde olur, horoz şeklinde ayı şeklinde olur. Gidişatına icraatına göre hayvanî bir sıfata bürünür. Öldükleri zaman da o sıfatla dirilirler. Allah’ımız bizi ve bütün Ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyursun.


NE İDİK, NE OLDUK!

“HULEFA-İ RAŞİDİN (2)”

Hazret-i Ömer -radiyallahu anh-in en büyük hususiyetlerinden birisi de istişareye çok önem vermesiydi. Bir mesele ortaya çıktığı zaman o hususta karar vermeden önce müslümanların görüşüne müracaat eder, mevzuyu onlarla enine boyuna tartışırdı. “İstişare yapılmadan uygulanan meseleler başarısızlıkla neticelenir.” buyururdu.


SEMÂVAT EHLİ’NİN YERYÜZÜNDEKİ EHL-İ ZİKRE NAZARI / Halil İbrahim Emre


GÜNDEM

BAĞIMLI TÜRKİYE! / Uğur Kara

Gerek ABD’ye gerekse diğer ülkelere olan bağımlılıktan kurtulmak için her türlü fırsat değerlendirilmelidir. Irak konusunda olsun, Kıbrıs konusunda olsun hala daha “Batı bizi kabul eder mi?”, “ABD kaşlarını çatar mı?” psikolojisi ile tavır belirlemeye çalışmak doğru değildir. Bağımlılıktan kurtulmak için, çatışma dili kullanıp üzerimize şimşekleri çekmek zorunda değiliz. Akıllı bir siyasetle yeterli bir zamana yayılarak hasarsız bir ayrılık ve kurtuluş yaşayabiliriz.

ABD BATAKLIĞA SAPLANDI / Şinasi Çapa

Türkiye başkalarının dümen suyuna girerek değil, kendi ayakları üstüne sağlam basarak geleceğini kurmalıdır. Yaşanan olaylar ABD’ye inanmanın, güvenmenin bizi felâketlere götüreceğini ispat etmiştir.


GAYE NUR OLABİLMEK / Arzu Balkanlı


ŞİİR

RUHUM BENİM! / Mehmed Ali Körpe

Derya gibi feyiz suyu
Gönüllerde biter huyu
Hem eğriyi hem doğruyu
Gösteriyor benim ruhum
Yol veriyor benim ruhum.


ÇOCUK EĞİTİMİNDE ELEŞTİRİ VE ÖVGÜ / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |