Haziran 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Âyet-i Kerime’de Şöyle Buyuruluyor:
“Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun.” (Tahrim: 6)

Hadis-i Şerif’te Şöyle Buyuruluyor:
“Hiçbir Baba Evlâdına Güzel Edep ve Terbiyeden Daha Değerli ve Üstün Bir Miras Bırakamaz.” (Tirmizi: 1953)

ÇOCUĞUN İLÂHİ AHKÂM MUCİBİNCE TERBİYESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

 

ÇOCUK
      İnsandaki Çocuk Arzusu
      Büyük Sorumluluk
      Mânevî Terbiye
      Çocuk Ekilmemiş Tarladır
      Bir Hatıra
      Arkasından Hayırlı Evlât Bırakanlar
      Şeytanın Nesil Üzerindeki Tasallutu
      Sâlih Ana-Babanın Evlât Üzerindeki Tesiri
      Numune Bir Vasiyet
      Lokman Aleyhisselâm’ın, Oğluna Öğütleri

NİKÂH ve EVLİLİK
      Âile
      Çocuğun Evlendirilmesi
      Evliliğe Teşvik
      Eş Seçiminde Aranan Vasıflar
      Mukarenet Duâsı
      Nikâhta Mehir
      Âile Fertlerinin Geçimini Sağlamak
      Çocukların Nafakası
      Nesep Bağı
      Hıdâne (Çocuğun Bakımı)
      Evlât Edinme

DOĞUMDAN SONRA
      Çocuğa Giydirilecek İlk Elbise
      Çocuğa Yedirilecek İlk Gıda (Tahnik)
      Çocuk İçin Duâ Etmek
      Çocuğa Yapılacak İlk Telkin
      Çocuğu Olanın Sevinmesi
      Çocuğa İsim Vermek
      Akîka Kurbanı
      Çocuğun Başının Tıraş Edilmesi
      Çocuğun Sünnet Edilmesi
      Çocuğu Olana Gözaydınlığına Gitmek
      Süt Emzirme

/ İsmail Yavuz

TEĞÂBÛN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

PEYGAMBER’E İTAAT ALLAH’A İTAAT GİBİDİR


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

EMNİYETLİ ŞEHİR MEKKE VE KÂBETULLAH

İbrahim Aleyhisselâm:
“Ey Rabb’im! Bu şehri emniyetli kıl!” (İbrahim: 35)
Diyerek duâ etti ve döndü.
O zaman Mekke’de ne bina, ne insan, ne de içecek su vardı.


MEKTUBAT

NEFSİ İYİ TANIMAK (106. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (48)

“ALÂÜDDEVLE SEMNÂNÎ -Kuddise Sırruh-”


SİLSİLE-İ SÂDÂT -34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (10) /
Mehmet Ali Körpe

Gerek terbiyeyi, gerek rüyâ tabirini hep halle yaparlardı. Hazret-i Allah onlara hâl tasarrufu vermişti, bütün tasarruflarını hâl içinde kullanırlardı. Baktığımız zaman bütün hatalarımızı yüzlerinde görürdük ve kendimizi oradan ayarlardık. Üç kelime arka arkaya duymamışızdır.


GÜNDEM

AMERİKA-İSRAİL AVRUPA ÜÇGENİNDE TÜRKİYE / Nuri Ölçer

Türkiye’miz şu anda bu iki güç odağı arasında öyle anlaşılıyor ki teraziyi dengede tutmaya çalışıyor. Hiçbir tarafa kaymadan ortada gidilmeye çalışılıyor.

KÜRESEL TEKELCİLERE TESLİMİYET ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKEDİR! / Uğur Kara

Şu anda bu küresel projenin askerî aşamasında bulunuyoruz. Bu sebeple çok büyük hadiselere, çok büyük savaşlara, akla-hayale gelmeyecek olaylara hazırlıklı olmak gerekmektedir.


TASAVVUF

BÜYÜK ARŞ BÜYÜK ALLAH’IN BÜYÜK MASKESİDİR!


ŞİİR

NEFİS YILANI / Mehmet Ali Körpe

Hakk’ın lütfu sermayedir,
İlâhî bir hediyedir,
Bu sözler hep KÖRPE’yedir;
“Nefistir seni yolda koyan,
Yolda kalır nefse uyan.”


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |